2004
Volume 28, Issue 3
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

In 2011 waren 1,4 miljoen personen werkzaam in de zorgsector. In vergelijking met 1970 is de werkgelegenheid in de zorg met 1 miljoen personen toegenomen. Eén op de zes werkzame personen in Nederland heeft nu een baan in de zorg. Bijna 90% van de totale werkgelegenheidsgroei in de laatste tien jaar is toe te schrijven aan de zorg. Hierdoor is de zorg qua aantal werknemers vorig jaar de grootste bedrijfstak in Nederland geworden.Deze uitkomsten zijn afkomstig uit de Arbeidsrekeningen van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is een van de werkgelegenheidsstatistieken die het CBS publiceert. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de werkgelegenheidsstatistieken van het CBS. Naast de Arbeidsrekeningen besteden we aandacht aan de Enquête Beroepsbevolking, de Statistiek Werkgelegenheid en Lonen, het Sociaal Statistisch Bestand en de Vacature-enquête. Statistieken die alleen gegevens over een deel van de zorg publiceren, zoals de Statistiek Zorginstellingen, zijn buiten beschouwing gelaten. Bij alle statistieken gaat het alleen om betaald werk; vrijwilligerswerk en mantelzorg blijven buiten beschouwing. De zorgsector betreft in dit artikel de bedrijfstak gezondheids- en welzijnszorg.Het CBS beschikt over veel cijfers, die niet altijd zomaar met elkaar vergeleken kunnen worden, omdat ze afkomstig zijn uit verschillende bronnen. Bij de verschillende werkgelegenheidscijfers zijn daarbij de volgende vragen van belang:

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2012.028.003.288
2012-09-01
2023-06-02
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2012.028.003.288
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error