2004
Volume 23, Issue 3
 • ISSN: 1384-5829
 • E-ISSN: 2352-118X

Abstract

Abstract

The teaching of literature in high school should always do justice to the specificity of literary knowledge, which requires and can improve a range of competences. The knowledge that emerges from reading literature cannot be reduced to a certain content or theme, it should be understood as an experiential knowledge that is shaped by the formal strategies of the work as well as the interaction between the original context and the context of reading. This article offers a transhistorical reading of the theme of migration in three literary works (, and ) which demonstrates how a classroom reading can recognize the nature of literary knowledge in order to advance the student’s competences on several levels (personal development, cultural knowledge, aesthetic training, social competences). In that way, the article want to emphasize that the levels often set apart by literature pedagogy are actually strongly interlinked.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.006.BERN
2018-12-01
2023-05-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13845829/23/3/06_NEDLET2018.3_BERN.html?itemId=/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.006.BERN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berg, W. van den & H.Pleij (red.), Mooi meegenomen? Over de genietbaarheid van oudere teksten uit de Nederlandse letterkunde, Amsterdam University Press, Amsterdam, 1997.
  [Google Scholar]
 2. Bernaerts, L., ‘Ilja Leonard Pfeijffer, La Superba’, in: T.Anbeek, J.Goedegebuure, B.Vervaeck & L.Arts (red.), Lexicon van literaire werken 109, Garant, Antwerpen, 2017, 65-77.
  [Google Scholar]
 3. Bredero, G.A., Spaanschen Brabander, ed. C.F.P.Stutterheim, Tjeenk Willink-Noorduijn, Culemborg, 1974.
  [Google Scholar]
 4. Bredero, G.A., Moortje en Spaanchen Brabander, ed. E.K.Grootes, Athenaeum-Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1999.
  [Google Scholar]
 5. Brumble, H.D., ‘G.A. Bredero’s Spaanschen Brabander’, in: Spektator5, 1975-1976, 660-666.
  [Google Scholar]
 6. Eeckhout, B., V.Joosen & A.Sepp, ‘Inleiding: Over stedelijke migranten en migrerende stedelingen’, in: Cahier voor Literatuurwetenschap8, 2016, 5-13.
  [Google Scholar]
 7. Fludernik, M., ‘Second-Person Narrative as a Test Case for Narratology: The Limits of Realism’, in: Style28, 1994, 3, 445-479.
  [Google Scholar]
 8. Gemert, E.M.P. van, ‘De snoepige grillen van hillebillen: Straatgewoel op het zeventiende-eeuwse toneel’, in: E.Ruijsendaal, G.Rutten & F.Vonk (red.), Bon jours Neef, ghoeden dagh Cozyn! Opstellen aangeboden aan Geert Dibbets bij zijn afscheid, Nodus Publikationen, Münster, 2003, 121-134.
  [Google Scholar]
 9. Greenblatt, S., Shakespearean Negotiations. The Circulation of Social Energy in Renaissance England, Clarendon Press, Oxford, 1988.
  [Google Scholar]
 10. Have, B. van der, ‘Vrouwen in een mannenwereld’, in: E.van den Berg & B.Besamusca (red.), De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief, Coutinho, Muiderberg, 1992, 86-93.
  [Google Scholar]
 11. De historie vanden vier Heemskinderen, ed. I.Spijker, DeltaReeks, BertBakker, Amsterdam, 2005.
  [Google Scholar]
 12. Hoenselaars, T., ‘Sources and references in national typology: The case of Bredero’sThe Spanish Brabanter’, in: Yearboek of European Studies4, 1991, 109-136.
  [Google Scholar]
 13. Janssen, T., Literatuuronderwijs bij benadering: een empirisch onderzoek naar de vormgeving en opbrengsten van het literatuuronderwijs Nederlands in de bovenbouw van het havo en vwo, Thesis Publishers, Amsterdam, 1998.
  [Google Scholar]
 14. Korthals-Altes, L., Ethos and Narrative Interpretation. The Negotiation of Values in Fiction, University of Nebraska Press, Lincoln, 2014.
  [Google Scholar]
 15. Kuiper, W., ‘Over het slaan van vrouwen in de voorhoofse epiek’, in: Tijdschrift voor sociale geschiedenis10, 1984, 35, 228-242.
  [Google Scholar]
 16. Kuijpers, E., Migrantenstad: Immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam, Verloren, Hilversum, 2005.
  [Google Scholar]
 17. Kuijpers, E. & M.R.Prak, ‘Gevestigden en buitenstaanders’, in: W.Frijhoff & M.Prak (red.), Geschiedenis van Amsterdam. Deel II-1: Centrum van de Wereld, 1578-1650, SUN, Amsterdam, 2004, 189-239.
  [Google Scholar]
 18. Lamarque, P., The Philosophy of Literature, Wiley-Blackwell, Chichester, 2009.
  [Google Scholar]
 19. Lens, M., ‘De superioriteit van de christelijke ridder of waarom Saracenen gedoemd zijn te verliezen’, in: E.van den Berg & B.Besamusca (red.), De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief, Coutinho, Muiderberg, 1992, 69-85.
  [Google Scholar]
 20. Leubner, M., A.Saupe & M.Richter, Literaturdidaktik, de Gruyter, Berlin, 2016.
  [Google Scholar]
 21. De Loore, P., ‘Moet er nog kaas zijn? Over literatuuronderwijs in Vlaanderen’, in: Ons Erfdeel56, 2013, 1, 14-22.
  [Google Scholar]
 22. McNamara, K.R., ‘Introduction’, in: K.R.McNamara (red.), The Cambridge Companion to the City in Literature, Cambridge University Press, Cambridge/New York, 2014.
  [Google Scholar]
 23. Mertens, A., ‘Literatuursociologie’, in: K.Beekman & F.de Rover (red.), Literatuur bij benadering. Vormen van literatuurbeschouwing, Foris Publications, Dordrecht, 1987, 94-118.
  [Google Scholar]
 24. Moor, W. de, ‘Van Ostaijens “Melopee” in de literatuurles. De oppositie auteursgedicht/lezersgedicht of de keuze tussen een tekstbestuderings- en een tekstervaringsmethode’, in: Levende Talen383, 1983, 353-361.
  [Google Scholar]
 25. Mottart, A., ‘Literatuurleraren opleiden in tijden van “ontlezing” en “onwetendheid”’, in: R.Vanderlinde, I.Rots, M.Tuytens e.a. (red.), Essays over de leraar en de toekomst van de lerarenopleiding, Academia Press, Gent, 2013, 151-159.
  [Google Scholar]
 26. Nicolaas, M. & S.Vanhooren, Het literatuuronderwijs in Nederland en Vlaanderen. Een stand van zaken, De Nederlandse Taalunie, Den Haag, 2008.
  [Google Scholar]
 27. Nussbaum, M., Not for Profit: Why Democracy Needs the Humanities, Princeton University Press, Princeton, 2010.
  [Google Scholar]
 28. Pfeijffer, I.L.P., La Superba, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2013.
  [Google Scholar]
 29. Pfeijffer, I.L.P., Gelukszoekers, De Arbeiderspers, Amsterdam, 2015.
  [Google Scholar]
 30. Sinfield, A., Faultlines: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading, University of California Press, Berkeley, 1992.
  [Google Scholar]
 31. Slings, H., Toekomst voor de Middeleeuwen. Middelnederlandse literatuur in het voortgezet onderwijs, Prometheus, Amsterdam, 2000.
  [Google Scholar]
 32. Spijker, I., ‘Koning Karel: edele vorst of halsstarrige dwingeland?’, in: E.van den Berg & B.Besamusca (red.), De epische wereld. Middelnederlandse Karelromans in wisselend perspectief, Coutinho, Muiderberg, 1992, 24-40.
  [Google Scholar]
 33. Spijker, I., ‘Een klap voor Claradijs’, in: B.Besamusca, F.Brandsma & D.van der Poel (red.), Hoort wonder! Opstellen voor W.P. Gerritsen bij zijn emeritaat, Verloren, Hilversum, 2000, 149-154.
  [Google Scholar]
 34. De Taeye, L., ‘Terug tot de werkelijkheid? Hedendaagse documentaire trends in de Nederlandse literatuur belicht vanuit de twintigste-eeuwse literatuurgeschiedenis’, in: Nederlandse Letterkunde20, 2015, 1, 1-24.
  [Google Scholar]
 35. Stipriaan, R. van ‘Hollandse botheid in de Spaanschen Brabander’, in: W.Abrahams e.a. (red.), Kort Tijt-verdrijf. Opstellen over Nederlands toneel (vanaf ca. 1550), A D & L Uitgevers, Amsterdam, 1996, 95-101.
  [Google Scholar]
 36. Stipriaan, R. van, ‘De Spaanschen Brabander, een kluchtig spel’, in: Nederlandse letterkunde1, 1997a, 45-66.
  [Google Scholar]
 37. Stipriaan, R. van, ‘Historische distantie in de Spaanschen Brabander’, in: Nederlandse letterkunde2, 1997b, 103-127.
  [Google Scholar]
 38. Vandekerckhove, J. e. a., Frappant 5/6, Pelckmans, Kalmthout, 2013.
  [Google Scholar]
 39. Thissen, J., D.Neyts & N.Rowan, Leraren over literatuuronderwijs. Verslag van een rondvraag onder leraren Nederlands in Vlaanderen en Nederland naar hun ervaringen en problemen bij het geven van literatuurlessen, Voorzetten 15, Den Haag, Nederlandse Taalunie, 1988.
  [Google Scholar]
 40. Ven, P.H. van de, Het nut van het nutteloze. Een interpretatie van visies op literatuuronderwijs sinds het einde van de negentiende eeuw, Katholieke Universiteit Nijmegen, Nijmegen, 1990.
  [Google Scholar]
 41. Verboord, M., Moet de meester dalen of de leerling klimmen? De invloed van literatuuronderwijs en ouders op het lezen van boeken tussen 1975 en 2000, ICS dissertation series, Utrecht, 2003.
  [Google Scholar]
 42. Witte, Th., E.Mantingh & M.van Herten, ‘Doodtij in de delta: stand en toekomst van het Nederlandse literatuuronderwijs’, in: Spiegel der Letteren59, 2017, 1, 115-143.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/NEDLET2018.3.006.BERN
Loading
 • Article Type: Research Article
Keyword(s): literature pedagogy; teaching literature; transhistorical reading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error