2004
Volume 41, Issue 2
 • ISSN: 1567-7109
 • E-ISSN: 2468-1652

Abstract

Abstract

This study focuses on the question to which extent writing style and written expression, two aspects of the Dutch language arts curriculum, pay attention to pedagogical themes, values and norms. To answer this question we have studied curriculum documents, pedagogical handbooks, teaching materials and teaching practices in relation to pedagogical core concepts: good education should be about qualification, socialization and subjectification, it needs teachers who are allowed to educate their students and education that incorporates risk. In the results of this study all indicators point in the same direction: the common lessons for writing style and formulation are not related to pedagogical values and norms. This is a problem, because if we do not align the teaching practices with pedagogical insights, values and goals, this can lead to undesirable pedagogical practices and to impoverishment of teachers’ profession. This study concludes with the recommendation that the revision of the curriculum of Dutch language arts should be enriched with pedagogical insights, values and goals.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PED2021.2.003.STEE
2021-11-01
2023-02-01
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15677109/41/2/PED2021.2.003.STEE.html?itemId=/content/journals/10.5117/PED2021.2.003.STEE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Berding, J., & Pols, W. (2018). Schoolpedagogiek voor het basis- en voortgezet onderwijs.Groningen/Utrecht: Noordhoff Uitgevers.
  [Google Scholar]
 2. Biesta, G. (2011a). Het beeld van de leraar. Over wijsheid en virtuositeit in onderwijs en onderwijzen. Tijdschrift voor Lerarenopleiders VELON, 3, 4-11.
  [Google Scholar]
 3. Biesta, G. (2011b). De school als toegang tot de wereld: Een pedagogische kijk op goed onderwijs. In R.Klarus & W.Wardekker (Eds.), Wat is goed onderwijs? Bijdragen uit de pedagogiek (pp. 15-35). Den Haag: Boom Lemma.
  [Google Scholar]
 4. Biesta, G. (2012). Goed onderwijs en de cultuur van het meten.Den Haag: Boom Lemma.
  [Google Scholar]
 5. Biesta, G. (2015a). Het prachtige risico van onderwijs.Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 6. Biesta, G. (2015b). What is education for? On good education, teacher judgement and educational professionalism. European Journal of Education, 50(1), 75-87.
  [Google Scholar]
 7. Biesta, G. (2018). De terugkeer van het lesgeven. Culemborg: Phronese.
  [Google Scholar]
 8. Bonset, H. (2011). ‘Spelling in het onderwijs: hoe staat het ermee, en hoe kan het beter’. Levende Talen Tijdschrift11(3), 3-17.
  [Google Scholar]
 9. Bonset, H., Boer, M. de, & Ekens, T. (2015). Nederlands in de onderbouw. Een praktische didactiek.Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 10. Bonset, H., Jansma, N., Meestringa, T. & Ravesloot, C. (2014). Schrijfonderwijs in het vo: analyse van drie methoden en interviews met ervaren leraren.Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 11. Curriculum.nu. (2019). Voorstellen voor een herzien curriculum. Opgehaald op 20 februari 2020, van https://www.curriculum.nn/voorstellen/nederlands/.
  [Google Scholar]
 12. Gein, J. van der (2010). Wenselijke, haalbare en feitelijke niveaus voor de werkwoordspelling. Kanttekeningen bij de empirische onderbouwing van een doorlopende leerlijn. Levende Talen Tijdschrift, 11(1), 25-30.
  [Google Scholar]
 13. Jehaes, J., & Simons, M. (2004). Performativiteit in opvoeding en onderwijs: over onderzoek voor allen en niemand. In P.Smeyers & B.Levering (Eds.), Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek. Modern en postmodern (pp. 283-304). Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
 14. Langeveld, M. (1934). Taal en denken: een theoretiese en didactiese bijdrage tot het onderwijs in de moedertaal op de middelbare school, inzonderheid tot dat der Grammatica.Groningen/Batavia: J.B. Wolters.
  [Google Scholar]
 15. Masschelein, J., & Simons, M. (2015). Apologie van de school. Een publieke zaak.Leuven/Den Haag: Acco.
  [Google Scholar]
 16. Masschelein, J., & Simons, M. (2019). Het failliet van onderwijs op maat: naar pedagogische werkplekken. Pedagogiek, 39(3), 349-366.
  [Google Scholar]
 17. Meesterschapsteams Nederlands (2016). Manifest Nederlands op school. Geraadpleegd op 16 februari 2017 via https://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/01/ManifestNederlands-op-School.pdf.
  [Google Scholar]
 18. Pols, W. (2016). In de wereld komen. Een studie naar de pedagogische betekenissen van opvoeding, onderwijs en het leraarschap.Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 19. Prinsen, P., Witte, T., & Suhre, C. (2018). Imago en inhoud van het schoolvak Nederlands. Levende Talen Tijdschrift19(3), 26-35.
  [Google Scholar]
 20. Projectgroep Nederlands V.O. (2015). Nederlands in de tweede fase. Een praktische didactiek.Bussum: Coutinho.
  [Google Scholar]
 21. Schuurs, U. (1990). Leren schrijven voor lezers. Het effect van drie vormen van probleemgericht schrijfonderwijs op de zinsbouwvaardigheid.Dissertatie. Universiteit Twente Enschede.
  [Google Scholar]
 22. Sennett, R. (1998). The corrosion of character. The personal consequences of work in the new capitalism.Norton & Company: New York (NY).
  [Google Scholar]
 23. Simons, M., & Masschelein, J. (2008). De wil tot kwaliteit. In J.Masschelein & M.Simons (Eds.), De schaduwzijde van onze welwillendheid. Kritische studies van de pedagogische actualiteit (pp. 113-135). Leuven/Voorburg: Acco.
  [Google Scholar]
 24. Simons, M., & Masschelein, J. (2017). De leerling centraal in het onderwijs? Grenzen van personalisering. Leuven/Den Haag: Acco.
  [Google Scholar]
 25. Steenbakkers, J. (2015). Emil worstelt met werkwoordspelling. Levende Talen Magazine102(4), 4-8.
  [Google Scholar]
 26. Steenbakkers, J., & Glopper, K. de (2020a). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Opvoeders in en door de moedertaal (deel 1). Levende Talen Magazine, 107(1), 10-14.
  [Google Scholar]
 27. Steenbakkers, J., & Glopper, K. de (2020b). Vakdidactiek, pedagogiek en het schoolvak Nederlands: Persoonsvorming? #hoedan? (deel 2). Levende Talen Magazine, 107(2), 5-9.
  [Google Scholar]
 28. Van den Berg, D. (2015). Herstel van de pedagogische dimensie in de ontwikkeling van mens en wereld.Antwerpen/Apeldoorn: Garant.
  [Google Scholar]
 29. Van der Aalsvoort, M. (2016). Vensters op vakontwikkeling. De betwiste invoering van taalkunde in het examenprogramma Nederlands havo/vwo (1988-2008).Dissertatie. Radboud Universiteit Nijmegen.
  [Google Scholar]
 30. Van der Leeuw, B., Meestringa, T., Silfhout, G. van, Smit, J., Hoogeveen, M., Prenger, J.Langberg, M., & Jansma, N. (2017). Nederlands. Vakspecifieke trendanalyse 2017. Enschede: SLO.
  [Google Scholar]
 31. Vriens, L., & Levering, B. (2004). De zichtbare hand van de markt in opvoeding en onderwijs. In P.Smeyers en B.Levering, Grondslagen van de wetenschappelijke pedagogiek (pp. 261-282). Amsterdam: Boom.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PED2021.2.003.STEE
Loading
/content/journals/10.5117/PED2021.2.003.STEE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error