Knopen doorhakken en knopen tellen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 26, Issue 1
 • ISSN: 1566-7146
 • E-ISSN: 2667-1611

Abstract

Abstract

In the late 20th-century Netherlands, two peculiar types of Dutch rights in rem dating from medieval times were abolished. These two types of customary rights had different characters and different local origins. What they had in common was that in their final years, they hampered economic progress and became increasingly burdensome in socio-economic respect. This article analyses and compares the social and administrative pathways to abolition from both a legal historical and agenda-building perspective.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/PROM2024.1.006.BOOM
2024-06-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Cohen1907 – I.B.Cohen, ‘Het recht van huurcerter volgens de jongste jurisprudentie’, Tijdschrift voor Privaatrecht, Notariaat en Fiscaalrecht1907, 133-164
  [Google Scholar]
 2. Dahles1990 – H.Dahles, Mannen in het groen. De wereld van de jacht in Nederland (diss. Nijmegen), Nijmegen, 1990
  [Google Scholar]
 3. De Blécourt1907 – A.S.de Blécourt, Het stadsmeierrecht in de Groninger veenkoloniën, Groningen/Den Haag, 1907.
  [Google Scholar]
 4. De Blécourt1920 – A.S.de Blécourt, Beklemrecht en stadsmeierrecht – Deel I Tekst, Groningen/Den Haag, 1920
  [Google Scholar]
 5. De Blécourt/Fischer1969 – A.S.de Blécourt en H.F.W.D.Fischer, Kort begrip van het oud-vaderlands burgerlijk recht, 7e druk, Groningen, 1969
  [Google Scholar]
 6. De Blécourt & Heringa1940 – A.S.de Blécourt en A.Heringa, Het beklemrecht van nu. Met wetsontwerp, modelbeklembrief en een bijlage. Leiden, 1940
  [Google Scholar]
 7. De Meyere1928 – J.C.de Meyere, Oude nog bestaande zakelijke rechten (diss. Leiden), Amsterdam, 1928
  [Google Scholar]
 8. Doeleman1981 – F.Doeleman, ‘Het spoor van de dertiende penning’, in: A.D.A.MonnaC.J.von Ronnen, A.R.M.Smit, D.P.Snoep, W.Uittenbogaard (red.), Jaarboek Oud-Utrecht 1981, 125-140
  [Google Scholar]
 9. Dozy1988 – R.A.Dozy, ‘De beklemmende meier; opkomt en ondergang(?) van het beklemrecht’, in: BW-krant Jaarboek 1988, 123-131
  [Google Scholar]
 10. Van Es1994 – J.T.van Es, ‘Dertiende Penning nieuw leven ingeblazen in Kamerik’, Heemtydingen. Orgaan voor de streekgeschiedenis van het Stichts-Hollandse Grensgebied1994, 12-26
  [Google Scholar]
 11. Fockema Andreae1951 – S.J.Fockema Andreae, ‘Rechtsverhoudingen’, in: Z.W.Sneller (red.), Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940, Groningen, 1951, 123-142
  [Google Scholar]
 12. Hardenberg1970 – L.Hardenberg, ‘Handwissel en dertiende penning (Een voorstudie)’, in: P.H.A.Martini Buys e.a. (red.), Jaarboekje van het Oudheidkundig Genootschap ‘Niftarlake’, 1970, 19-44
  [Google Scholar]
 13. Hardenberg1982a – L.Hardenberg, ‘De Hoge Raad, de gewoonte en de grens van de rechterlijke macht I.’, Weekbladvoor Privaatrecht, Notariaatenregistratie1982, 512-516
  [Google Scholar]
 14. Hardenberg1982b – L.Hardenberg, ‘De Hoge Raad, de gewoonte en de grens van de rechterlijke macht. Kanttekeningen bij het wetsontwerp tot opheffing van het recht van de dertiende penning II.’, Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie1982, 534-538
  [Google Scholar]
 15. Heres Diddens1893 – J.Heres Diddens, Het recht van de huurcerter (diss. Groningen), Groningen, 1893
  [Google Scholar]
 16. Huls2015 – N.J.H.Huls, Actie en reactie. Een inleiding in de rechtssociologie, 3e druk, Den Haag, 2015
  [Google Scholar]
 17. Hurenkamp2003 – H.G.Hurenkamp, Een lang slepend Gronings-Drents conflict. Het liquidatieproces van de stadsbezittingen- en rechten van de gemeente Groningen, Groningen, 2003
  [Google Scholar]
 18. Ketelaar1978 – F.C.J.Ketelaar, Oude zakelijke rechten vroeger, nu en in de toekomst (diss. Leiden), Zwolle, 1978
  [Google Scholar]
 19. Ketelaar1982 – F.C.J.Ketelaar, ‘Afschaffing van de dertiende penning?’, Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en registratie1982, 491-494
  [Google Scholar]
 20. Keuning1933 – H.J.Keuning, De Groninger Veenkoloniën – Een sociaal-geografische studie (diss. Utrecht), Amsterdam, 1933
  [Google Scholar]
 21. Keuning1951 – H.J.Keuning, ‘De landbouw in de veenkoloniën’, in: Z.W.Sneller (red.), Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940, Groningen, 1951, 397-421
  [Google Scholar]
 22. Moltzer1892 – J.P.Moltzer, Landbouw en kapitaalbelegging. Eene studie over den privaatrechtelijken grondslag van ons landbouwbedrijf, Haarlem, 1892
  [Google Scholar]
 23. Otterspeer2019 – W.Otterspeer, Het Horzelnest. De Leidse Universiteit in oorlogstijd, Amsterdam, 2019
  [Google Scholar]
 24. Rapport Tiendrecht Nederlandsch Landbouw Comité1901 – Nederlandsch Landbouw-Comité, Verslag der Commissie ‘Tiendrecht’ met bijlagen en toegelicht ontwerp eener wet tot afschaffing der tienden, 1901
  [Google Scholar]
 25. Roes2000 – J.S.L.A.W.B.Roes, Het oude zakelijke recht van de dertiende penning (Ars Notariatius XCVI), Deventer, 2000
  [Google Scholar]
 26. Rommes2014 – R.Rommes, Voor endoorboeren? Deopkomst van het coöperatiewezen in de Nederlandse landbouw vóór de Tweede Wereldoorlog, Hilversum, 2014
  [Google Scholar]
 27. Schoenmaker1981a – H.Schoenmaker, ‘Het recht van de dertiende penning’, De Amsterdamse Makelaar1981, 84-91
  [Google Scholar]
 28. Schoenmaker1981b – H.Schoenmaker, ‘Het recht van de dertiende penning. Wetsvoorstel verhoging tot 10% en afschaffing over 30 jaar’, De Amsterdamse Makelaar1981, 248-256
  [Google Scholar]
 29. Schoenmaker1982b – H.Schoenmaker, ‘Beknopte reactie’, Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en Registratie1982, 495
  [Google Scholar]
 30. Schoenmaker1985 – H.Schoenmaker, ‘Het recht van de dertiende penning in Abcoude en Baambrugge’, in: D.G.Carasso en M.Carasso-Kok (red.), Abcoude en Baambrugge 900 jaar. Uit de historie van twee dorpen, Abcoude, 1985, 77-84
  [Google Scholar]
 31. Schoenmaker1993 – H.Schoenmaker, ‘Het recht van de dertiende penning en staring’, in: Liber Amicorum aangeboden ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als advocaat aan mr. L. Hardenberg, Amsterdam, 1993, 135-141
  [Google Scholar]
 32. Schroor1999 – M.Schroor, Stadstaat Groningen. De Groninger stadsrechten en buitenbezittingen, Groningen, 1999
  [Google Scholar]
 33. Sneller c.s.1951 – Z.W.Sneller (red.), Geschiedenis van de Nederlandse landbouw 1795-1940, Groningen, 1951
  [Google Scholar]
 34. Van Iterson1936 – W.van Iterson, ‘Handwissel, dertiende penning en zilvergeld’, Verslagen en Meededelingen Vereeniging tot Uitgaaf der Bronnen van het OudVaderlandsche Recht IX1938, 249-282
  [Google Scholar]
 35. Van Iterson1939 – W.van Iterson, ‘De dertiende penning’, Weekblad voor Privaatrecht, Notaris-ambt en registratie1939, 1-25
  [Google Scholar]
 36. Van Iterson1971 – W.van Iterson, ‘De dertiende penning (Aanhangsel bij stuk: ‘Beschouwingen over rolverwisseling of eigendomsverschuiving’’, in: Verslagen en mededeelingen van de vereeniging tot uitgaaf der bronnen van het oudvaderlandsche recht, Deel XIII, no. 3., Utrecht, 1971, 462-465
  [Google Scholar]
 37. Van der Linden1993 – H.van der Linden, ‘De Veertiende Penning’, in: Liber Amicorum aangeboden ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als advocaat aan mr. L. Hardenberg, Amsterdam, 1993, 83-90
  [Google Scholar]
 38. Van der Plas2006 – C.van der Plas, De 20e penning in Emmer-Erfscheidenveen. Ontstaan, werking en opheffing van een bijzonder erfpachtrecht, Veendam, 2006
  [Google Scholar]
 39. Van Vliet1936 – N.W.van Vliet, Het recht vanden dertienden penning, Amsterdam, 1936
  [Google Scholar]
 40. Van Walbeek1993 – J.H.van Walbeek, ‘Dertig jaar dertiende penning’, in: Liber amicorum aangeboden ter gelegenheid van zijn veertigjarig jubileum als advocaat aan mr. L. Hardenberg, Amsterdam, 1993, 175-181
  [Google Scholar]
 41. Vermeulen2003 – F.M.Vermeulen, Handwissel, dertiende penning en naasting, Utrecht, 2003
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/PROM2024.1.006.BOOM
Loading
/content/journals/10.5117/PROM2024.1.006.BOOM
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error