Sociale dialoog bij technologische innovatie in België | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 38 Number 3
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Deze paper draagt bij aan de discussie over de rol van sociale dialoog (SD) bij technologische innovatie (TI) in België. De resultaten werden verzameld via een Delphi-studie met experten in SD over TI in de maakindustrie. Na een iteratief, driedelig proces waarbij vragenlijsten en gecontroleerde feedback elkaar afwisselden, presenteert deze studie een gedragen lijst van doelstellingen, hindernissen en mogelijke versterkingsmaatregelen voor SD over TI. Qua doelstellingen zien de experten zowel voordelen voor vakbonden (inspraak over uitkomst van TI) als voor werkgevers (technologische acceptatie). Als voornaamste hindernissen geven de experten een gebrek aan inspraak aan en de lage prioriteit die de sociale partners TI zelf geven. Om SD over TI te versterken, zijn de experten het eens over een actualisering en verbreding van de bestaande instrumenten, evenals een bewustmaking van de bedrijven over de voordelen van SD over TI.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2022.3.005.VERE
2022-10-01
2023-09-22
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Albertijn, M., & Wijgaerts, D. (1988). Het Belgische technologie-akkoord CA039. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 4(3), 41–53.
  [Google Scholar]
 2. Armaroli, I. (2020). Integrating direct employee voice within the framework of worker representation: The role of an Italian trade union in organising disintermediation. Economic and Industrial Democracy, x(x), 1–27.
  [Google Scholar]
 3. Budd, J.W. (2014). The future of employee voice. In A.Wilkinson, J.Donaghey, T.Dundon, & R.B.Freeman (eds.), Handbook of research on employee voice (pp. 477–487). Edward Elgar Publising.
  [Google Scholar]
 4. Cressey, P. (1992). Trade unions and new technology: European experience and strategic decsions. In H.Ramsay & M.Beirne (eds.), Information Technology and Workplace Democracy (pp. 236–365). Routledge.
  [Google Scholar]
 5. De Loë, R.C., Melnychuk, N., Murray, D., & Plummer, R. (2016). Advancing the State of Policy Delphi Practice: A Systematic Review Evaluating Methodological Evolution, Innovation, and Opportunities. Technological Forecasting and Social Change, 104, 78–88.
  [Google Scholar]
 6. De Rycker, J. (1988). Vakbondswerking rond kwaliteit van de arbeid. Synthesenota. HIVA KU Leuven.
  [Google Scholar]
 7. De Spiegelaere, S. (2020). Het sociaal overleg op ondernemingsniveau: innovatie met de experimenten Hansenne. Denktank Minerva.
  [Google Scholar]
 8. Deery, S. (1992). Trade union involvement and influence over technological decisions. In H.Ramsay & M.Beirne (eds.), Information Technology and Workplace Democracy (pp. 212–236). Routledge.
  [Google Scholar]
 9. Delcroix, J.-P., & Delarue, R. (2020). Collective Arbeidsovereenkomst nr. 149. Nationale Arbeidsraad.
  [Google Scholar]
 10. Dessers, E., Dhondt, S., Ramioul, M., De Schutter, J., Pintelon, L., Decré, W., Van Bockhaven, W., Coreynen, W., De Looze, M., & Van Hootegem, G. (2019). Towards a Multidisciplinary Research Framework for studying the Digital Transformation of Industry. European Journal of Workplace Innovation, 5(1), 3-19.
  [Google Scholar]
 11. Edwards, P., Bélanger, J., & Wright, M. (2006). The bases of compromise in the workplace: A theoretical framework. British Journal of Industrial Relations, 44(1), 125–145.
  [Google Scholar]
 12. European Social Partners. (2020). European Social Partners Framework Agreement on Digitalisation. Geraadpleegd op 16.02.2022 op www.etuc.org/en/pressrelease/eu-social-partners-reach-agreement-digitalisation
  [Google Scholar]
 13. Franklin, K.K., & Hart, J.K. (2007). Idea generation and exploration: Benefits and limitations of the policy delphi research method. Innovative Higher Education, 31(4), 237–246.
  [Google Scholar]
 14. Freese, C., & Dekker, R. (2018). Samen werken met robots. De Burcht.
  [Google Scholar]
 15. Ghobakhloo, M. (2018). The future of manufacturing industry: a strategic roadmap toward Industry 4.0. Journal of Manufacturing Technology Management, 29(6), 910–936.
  [Google Scholar]
 16. Haipeter, T. (2020). Digitalisation, unions and participation: the German case of ‘industry 4.0’. Industrial Relations Journal, 51(3), 242–260.
  [Google Scholar]
 17. Heery, E. (2016). Framing work: Unitary, pluralist and critical perspectives in the 21st century. Oxford University Press.
  [Google Scholar]
 18. Hermans, M., & Ramioul, M. (2015). Representatieve werknemersparticipatie in industriële innovatieprocessen: Synthesenota bevindingen casestudies WIN-project. HIVA KU Leuven.
  [Google Scholar]
 19. Hinings, B., Logue, D., & Zietsma, C. (2018). Fields, Institutional Infrastructure and Governance. In R.Greenwood, C.Oliver, T.B.Lawrence, & R.E.Meyer (eds.), The SAGE Handbook of Organizational Institutionalism (pp. 163–189). SAGE Publications.
  [Google Scholar]
 20. Hirsch-Kreinsen, H. (2016). Digitization of industrial work: development paths and prospects. Journal for Labour Market Research, 49(1), 1–14.
  [Google Scholar]
 21. Hirschhorn, F. (2019). Reflections on the application of the Delphi method: lessons from a case in public transport research. International Journal of Social Research Methodology, 22(3), 309–322.
  [Google Scholar]
 22. Hirschhorn, F., Veeneman, W., & van de Velde, D. (2018). Inventory and rating of performance indicators and organisational features in metropolitan public transport: A worldwide Delphi survey. Research in Transportation Economics, 69, 144–156.
  [Google Scholar]
 23. Huys, J., & Van Der Hallen, P. (1986). Technologieakkoorden in België?HIVA KU Leuven.
  [Google Scholar]
 24. Jokiniemi, K., Haatainen, K., Meretoja, R., & Pietilä, A.-M. (2015). The Future of the Clinical Nurse Specialist Role in Finland. Journal of Nursing Scholarship, 47(1), 78–86.
  [Google Scholar]
 25. Kadrie, I., & Kruft, A. (2020). Agreement Digitalisation – SOLVAY GFA on Digital Transformation. Geraadpleegd op 16.02.2022 op www.ewcdb.eu/docs/11037
  [Google Scholar]
 26. Kamble, S.S., Gunasekaran, A., & Gawankar, S.A. (2018). Sustainable Industry 4.0 framework: A systematic literature review identifying the current trends and future perspectives. Process Safety and Environmental Protection, 117(x), 408–425.
  [Google Scholar]
 27. Kopp, R., Dhondt, S., Hirsch-Kresinsen, H., Kohlgrüber, M., & Preenen, P. (2019). Sociotechnical perspective on digitalisation and Industry 4.0. Technology Transfer and Commercialisation, 16(6), 290–309.
  [Google Scholar]
 28. Landeta, J. (2006). Current validity of the Delphi method in social sciences. Technological Forecasting and Social Change, 73(5), 467–482.
  [Google Scholar]
 29. Notebaert, S. & Delagrange, H. (2019). Kenmerken van een innovatieve arbeidsorganisatie doorgelicht. SERV Stichting Arbeid en Innovatie.
  [Google Scholar]
 30. Pot, F. (2019). Zeggenschap over arbeid en technologie. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(3), 236–254.
  [Google Scholar]
 31. Pulignano, V. (2019). Sociale dialoog: verleden, heden en toekomst. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 35(3), 275–278.
  [Google Scholar]
 32. Salento, A. (2018). Digitalisation and the regulation of work: theoretical issues and normative challenges. AI and Society, 33(3), 369–378.
  [Google Scholar]
 33. Sociaal-Economische Raad (SER) (2020). Handreiking voor OR: Technologische ontwikkelingen en rol ondernemingsraad. Sociaal-Economische Raad.
  [Google Scholar]
 34. SERV. (2019). Advies Industrie 4.0. Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen.
  [Google Scholar]
 35. Spencer, D. A. (2018). Fear and hope in an age of mass automation: debating the future of work. New Technology, Work and Employment, 33(1), 1–12.
  [Google Scholar]
 36. Textoris, R., & Kocher, I. (2019). Joint declaration on digital technology issues. Geraadpleeg op 16.02.2022 op www.ewcdb.eu/docs/11029
  [Google Scholar]
 37. Turoff, M. (1970). The design of a policy Delphi. Technological Forecasting and Social Change, 2(2), 149–171.
  [Google Scholar]
 38. Van Der Hallen, P. (1981). Automaten op Maat. HIVA KU Leuven.
  [Google Scholar]
 39. Van Der Hallen, P. (1985). De vakbeweging als actors bij automatisering. In A.Martens (red.), De dans met de Silicon-duivel (pp. 159–207). Acco.
  [Google Scholar]
 40. Van Der Hallen, P. (1991). Omzien in verwondering naar de jaren ’80. HIVA KU Leuven.
  [Google Scholar]
 41. Van Est, R. (2019). Mensen en waarden: Is België klaar voor het digitale nu?KVAB.
  [Google Scholar]
 42. Van Gyes, G., & De Spiegelaere, S. (2015). De onderneming is van ons allemaal. De Belgische werknemersinspraak innoveren. Acco.
  [Google Scholar]
 43. Vereycken, Y., Ramioul, M., Desiere, S., & Bal, M. (2021). Human resource practices accompanying industry 4.0 in European manufacturing industry. Journal of Manufacturing Technology Management, 32(5), 1016–1032.
  [Google Scholar]
 44. Vereycken, Y., Hermans, M., & Ramioul, M. (2021). Old wine in new bottles? Revisiting employee participation in Industry 4.0. New Technology, Work and Employment, 36(1), 44-73.
  [Google Scholar]
 45. Waschull, S., Bokhorst, J.A.C., & Wortmann, J.C. (2017). Impact of technology on work: Technical functionalities that give rise to new job designs in industry 4.0. In H.Lödding, R.Riedel, K.Thoben, G.von Cieminski, & D.Kiritsis (eds.), IFIP Advances in Information and Communication Technology (Vol. 513, pp. 274–281). Springer, Cham.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2022.3.005.VERE
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2022.3.005.VERE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error