2004
Volume 39, Issue 1
  • ISSN: 0169-2216
  • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

Nieuwe cijfers die het CBS sinds de zomer van 2022 regulier publiceert op StatLine maken het mogelijk van mensen die al dan niet zoeken naar werk c.q. daarvoor al dan niet beschikbaar zijn of meer uren willen werken, vast te stellen of zij geregistreerd staan als werkzoekende bij UWV. Met deze stap in de cijfermatige weergave van de bindingsdiversiteit met de arbeidsmarkt van groepen mensen met en zonder werk draagt het CBS bij aan een detaillering van het actuele potentieel dat zich mogelijkerwijze leent voor activering voor de arbeidsmarkt. De cijfers laten zien dat mensen die behoren tot het onbenut arbeidspotentieel zonder werk relatief vaak geregistreerd zijn als werkzoekende bij UWV. Bij de overige groep mensen zonder werk is dit minder vaak het geval. Zij staan naar verhouding ver van de arbeidsmarkt, omdat zij (recent) niet naar werk zoeken en ook niet binnen twee weken kunnen beginnen. De toevoeging van het kenmerk ‘geregistreerd staan bij UWV’ en de daarmee in principe verbonden verplichting of intentie naar werk te zoeken, geeft in het bijzonder voor deze groep ruimere informatie over de mogelijkheden tot activering voor de arbeidsmarkt.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2023.1.007.BIER
2023-03-01
2023-06-05
Loading full text...

Full text loading...

References

  1. Centraal Bureau voor de Statistiek (2022). Arbeidsparticipatie en afstand tot de Arbeidsmarkt, 2021, tabellenbijlage. https://www.cbs.nl/nl-nl/maatwerk/2022/41/arbeidsparticipatie-en-afstand-tot-de-arbeidsmarkt-2021
    [Google Scholar]
  2. Dirven, H. J., & Ramaekers, M. (2022). Arbeidspotentieel van niet-werkenden. CBS Statistische Trends. https://www.cbs.nl/nl-nl/longread/statistische-trends/2022/arbeidspotentieel-van-niet-werkenden
    [Google Scholar]
  3. UWV. Wetten en regelingen. Inschrijven als werkzoekende Wetten en regelingen. https://www.rijksoverheid.nl/wetten-en-regelingen/productbeschrijvingen/inschrijven-als-werkzoekende
  4. Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. https://wetten.overheid.nl/BWBR0019057/2022-08-02/0#Hoofdstuk4
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2023.1.007.BIER
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2023.1.007.BIER
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error