Kenmerken van het onbenut arbeidspotentieel: Onderwijs en arbeidsverleden | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 0169-2216
 • E-ISSN: 2468-9424

Abstract

Samenvatting

De Nederlandse arbeidsmarkt was in 2023 uitzonderlijk krap. Vanwege deze krapte wordt gekeken naar het arbeidsaanbod dat nog onbenut is om personeelstekorten terug te dringen. Dit onbenut arbeidspotentieel bestaat uit niet-werkenden die op zoek zijn naar werk én direct kunnen starten (werklozen), niet-werkenden die op zoek zijn naar werk of direct kunnen starten (semiwerklozen) en deeltijders die meer uren willen werken en daarvoor direct beschikbaar zijn (onderbenutte deeltijders). Om deze groepen beter te kunnen monitoren publiceert het CBS sinds halverwege 2023 nieuwe cijfers op StatLine, de elektronische databank van het CBS. Aan de hand van deze cijfers wordt in deze bijdrage meer inzicht gegeven in het onbenut arbeidspotentieel: hoeveel mensen uit deze groepen volgen er nog onderwijs, hoeveel uren wensen zij extra te werken en wat is het arbeidsverleden van niet-werkenden? Het onbenut arbeidspotentieel bestaat voor een relatief groot deel uit 15- tot 25-jarigen van wie de meerderheid onderwijs volgt. Onderwijsvolgenden wensen gemiddeld minder extra uren te werken dan niet-onderwijsvolgenden. Werklozen hebben vaker recente werkervaring dan semiwerklozen en vooral naarmate de (semi)werklozen ouder zijn, is het vaker langer geleden dat ze betaald werk hadden. Ook zijn er naar verhouding weinig werklozen en semiwerklozen met hun recentste werkervaring in technische beroepen en zorg- en welzijnsberoepen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVA2024.2.003.BOKE
2024-06-01
2024-07-21
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/01692216/40/2/TVA2024.2.003.BOKE.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVA2024.2.003.BOKE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bokern, P., & Souren, M. (2023). Onderwijs en gezondheid belangrijke redenen om niet te werken. Sociaal Bestek, 85(5).
  [Google Scholar]
 2. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023a). CBS onderzoekt krapte op de arbeidsmarkt. Geraadpleegd op 21december2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/corporate/2023/37/cbs-onderzoekt-krapte-op-de-arbeidsmarkt
  [Google Scholar]
 3. Centraal Bureau voor de Statistiek. (2023b). Relatief veel werklozen in en rondom studentensteden. Geraadpleegd op 21december2023, van https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/51/relatief-veel-werklozen-in-en-rondom-studentensteden
  [Google Scholar]
 4. Kremer, J., Muskee, G., Kok, B., & Imandt, M. (2023). De oplossing voor langdurige krapte is minder arbeidsvraag. ESB, 108(4826), 484-486.
  [Google Scholar]
 5. Lukkezen, J. (2023). Op zoek naar het onbenutte arbeidspotentieel. ESB, 108(4826), 454-455.
  [Google Scholar]
 6. Van Gennip, C. E. G. (2023, 3februari). Aanvullende maatregelen aanpak arbeidsmarktkrapte [Kamerbrief]. Geraadpleegd op 21december2023, van https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/02/03/kamerbrief-aanvullende-maatregelen-arbeidsmarktkrapte
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVA2024.2.003.BOKE
Loading
/content/journals/10.5117/TVA2024.2.003.BOKE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error