A Walk Around the Block on Vlooienburg (1650-1700) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 48, Issue 1
 • ISSN: 1781-7838
 • E-ISSN: 1783-1792

Abstract

Abstract

In early modern Amsterdam, Vlooienburg was the heart of the Jewish Quarter. The vibrant neighborhood was the home of Sephardic and Ashkenazic Jews, as well as German and Scandinavian Lutherans, Dutch Protestants and Catholics, French and Walloon Huguenots, English Puritans, and a small Black community. Recent spatial historical research sheds new light on these seventeenth-century inhabitants and provides insight about where they lived, their religious backgrounds, families, occupations, daily life, and material culture. For example, only a short walk around the southeastern building block provides a good deal of information about the living conditions of surgeons, bakers, bookkeepers, widows, servants, innkeepers, gamblers, prostitutes, printers – and, not least, the Sephardic merchant and writer, Gaspar Méndez del Arroyo, alias Abraham Idaña.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/SR2022.1.003.HELL
2022-08-01
2023-11-29
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/17817838/48/1/SR2022.1.003.HELL.html?itemId=/content/journals/10.5117/SR2022.1.003.HELL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Agt, J.J.F.W. van. Synagogen in Amsterdam. The Hague: Staatsuitgeverij, 1974.
  [Google Scholar]
 2. Albach, B. “Morianen en morendansen op het toneel van de Amsterdamse schouwburg, 1648-1651.”De Zeventiende Eeuw13 (1997): 385-96.
  [Google Scholar]
 3. Alexander-Knotter, M., J.Hillegers and E.van Voolen (eds). De ‘joodse’ Rembrandt: de mythe ontrafeld. Zwolle: Waanders, 2006.
  [Google Scholar]
 4. Bloom, H.I. The Economic Activities of the Jews in Amsterdam in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. Williamsport PA: Bayard P, 1937.
  [Google Scholar]
 5. Bodian, M. Hebrews of the Portuguese nation: conversos and community in early modern Amsterdam. Bloomington: Indiana University Press, 1999.
  [Google Scholar]
 6. Cohen, D.E. “De Amsterdamsche joodse chirurgijns.” Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde74, no. 1 (1930): 2234-2256.
  [Google Scholar]
 7. Courante uyt Italien, Duytslandt, &c.2July1667.
  [Google Scholar]
 8. Dudok van Heel, S.A.C. “Rembrandt en Menasseh Ben Israël.”Kroniek van het Rembrandthuis (1993), no. 1: 22-29.
  [Google Scholar]
 9. Dunkelgrün, T. “Never Printed like this Before”. Johannes Leusden, Joseph Athias, and the Hebrew Bible (1659-1667). Amsterdam: Menasseh ben Israel Instituut, 2014.
  [Google Scholar]
 10. Eeghen, I.H. van. De Amsterdamse boekhandel 1680-1725. Amsterdam: Scheltema & Holkema, 1967.
  [Google Scholar]
 11. Eeghen, I.H. van. “De befaamde drukkerij op de Herengracht over de Plantage (1685-1755).”Jaarboek Amstelodamum58 (1966): 82-100.
  [Google Scholar]
 12. Eeghen, I.H. van. “De geschiedenis van het eiland Vlooienburg.”Maandblad Amstelodamum40 (1953): 17-23.
  [Google Scholar]
 13. Eeghen, I.H. van. “De strijd om Anna of Ghana Lopes.”Maandblad Amstelodamum44 (1957): 30-31.
  [Google Scholar]
 14. Farret, J.P. A.G.Verster and J.H.van Swinden et al. Rapport over de telling van het volk van Amsterdam. Amsterdam: P. den Hengst, 1795.
  [Google Scholar]
 15. Fuks, L., and R.G.Fuks-Mansfeld.Hebrew Typography in the Northern Netherlands, 1585-1815. Leiden: Brill, 1987.
  [Google Scholar]
 16. Fuks-Mansfeld, R.G. De Sefardim in Amsterdam tot 1795: aspecten van de ontwikkeling van een joodse minderheid in een Hollandse stad. Hilversum: Verloren, 1989.
  [Google Scholar]
 17. Gawronski, J., R.Jayasena and S.IJzerman.“De gelaagde stad onder het Waterlooplein.”Maandblad Amstelodamum103, no. 1 (2016): 28-48.
  [Google Scholar]
 18. Gebhardt, C. Spinoza. Leipzig: Reclam, 1932.
  [Google Scholar]
 19. Hagoort, L. “The Del Sotto’s. A Portuguese Jewish Family in Amsterdam in the Seventeenth Century.”Studia Rosenthaliana31, no. 1/2 (1997): 31-57.
  [Google Scholar]
 20. Hell, M. De Amsterdamse herberg 1450-1800: geestrijk centrum van het openbare leven. Nijmegen: Vantilt, 2017.
  [Google Scholar]
 21. Heller, M.J. Printing the Talmud. Complete Editions, Tractates and Other Works, and the Associated Presses from the Mid-17th Century through the 18th Century. Leiden: Brill, 2019.
  [Google Scholar]
 22. Herrera, P. de. Auto general de la fee: laureadas las triunfadoras sienes de la religion chatolica […]. Cordova: Andres Carrillo de Paniagua, 1665.
  [Google Scholar]
 23. Heyden, J. van der. Beschryving der nieuwlijks uitgevonden en geoctrojeerde slang-brand-spuiten. Amsterdam: S. Emmering, 1968 (reprint edition of 1735).
  [Google Scholar]
 24. Israel, J.I. Empires and Entrepots. The Dutch, the Spanish monarchy and the Jews, 1585-1713London: Hambledon Press, 1990.
  [Google Scholar]
 25. Jautze, K., Álvarez Francés, L. and F.R.E.Blom.“Spaans theater in de Amsterdamse Schouwburg (1638-1672). Kwantitatieve en kwalitatieve analyse van de creatieve industrie van het vertalen.”De Zeventiende Eeuw32, no. 1 (2016): 12-39.
  [Google Scholar]
 26. Jong, L. de. De bezetting1. Amsterdam: Em. Querido’s Uitgeversmij., 1965.
  [Google Scholar]
 27. Kaplan, G. Arguments against the Christian religion in Amsterdam by Saul Levi Morteira, Spinoza’s Rabbi. Amsterdam: AUP, 2017.
  [Google Scholar]
 28. Kaplan, Y. “The Jews in the Republic until about 1750: Religious, Cultural, and Social Life.” In The History of the Jews in the Netherlands, edited by J.C.H.Blom, R.G.Fuks-Mansfeld and I.Schöffer, 116-163. Oxford; Portland, OR: Littman Library of Jewish Civilization, 2002.
  [Google Scholar]
 29. Kempen, K. van, and H.Berg (eds). Waterlooplein – De buurt binnenstebuiten. Zutphen: Walburg Pers, 2020.
  [Google Scholar]
 30. Klein, P.W. De Trippen in de 17e eeuw een studie over het ondernemingsgedrag op de Hollandse stapelmarkt. Assen: Van Gorcum, 1965.
  [Google Scholar]
 31. Kuijpers, H.M.E.P. Migrantenstad. Immigratie en sociale verhoudingen in 17e-eeuws Amsterdam. Hilversum: Verloren, 2005.
  [Google Scholar]
 32. Lesger, C., and M.H.D.van Leeuwen.“Residential segregation from the sixteenth to the nineteenth century: evidence from the Netherlands”, Journal of Interdisciplinary History42, no. 3 (2012), 333-369.
  [Google Scholar]
 33. Levie, T. and H.Zantkuyl.Wonen in Amsterdam in de 17de en 18de eeuw. Amsterdam: Amsterdams Historisch Museum, 1980.
  [Google Scholar]
 34. Levie Bernfeld, T. “Matters Matter: Material Culture of Dutch Sephardim (1600-1750).”Studia Rosenthaliana44, Mapping Jewish Amsterdam: The Early Modern Perspective (2012): 191-216.
  [Google Scholar]
 35. Levie Bernfeld, T. Poverty and Welfare Among the Portuguese Jews in Early Modern Amsterdam Littman Library of Jewish Civilization. Oxford: Littman Library of Jewish Civilization, 2012.
  [Google Scholar]
 36. Leydesdorff, S. We Lived with Dignity: The Jewish Proletariat of Amsterdam, 1900-1940. Detroit: Wayne State University Press, 1994.
  [Google Scholar]
 37. Liagre Böhl, H. de. “Rumoer aan de Amstel: het Amsterdamse stadhuis en het muziektheater 1808-1998.”Jaarboek Amstelodamum107 (2015).
  [Google Scholar]
 38. Matute y Luquin, G. Coleccion de los autos generales i particulares de Fe, celebrados por el tribunal de la Inquisicion de Cordoba. Córdoba: Canalejas, 1836.
  [Google Scholar]
 39. Michman, J., H.Beem and D.Mikhman, Pinkas Geschiedenis van de joodse gemeenschap in Nederland. Amsterdam: Uitgeverij Contact, 1999.
  [Google Scholar]
 40. Offenberg, A.K. “Jacob Jehuda Leon (1602–1675) and his Model of the Temple.” In Jewish-Christian Relations in the Seventeenth Century Studies and Documents, edited by J.van den Berg and E.G.van der Wall, 95-115. Dordrecht: Kluwer, 1988.
  [Google Scholar]
 41. Offenberg, A.K. “Jacob Jehudah Leon en zijn tempelmodel: een joods-christelijk project.”De zeventiende eeuw9 (1993): 35-49.
  [Google Scholar]
 42. Offenberg, A. “The Athias Cabinet.”Studia Rosenthaliana35 (2001): 100-102.
  [Google Scholar]
 43. Oppenheim, S. “A list of Jews made denizens in the reigns of Charles II and James II, 1661-1687.”Publications of the American Jewish Historical Society20 (1911): 109-13.
  [Google Scholar]
 44. Oprechte Haerlemsche courant14Dec.1669; 25Nov.1670.
  [Google Scholar]
 45. Petram, L.O. The world’s first stock exchange: how the Amsterdam market for Dutch East India Company shares became a modern securities market, 1602-1700. PhD thesis University of Amsterdam; Amsterdam, 2011.
  [Google Scholar]
 46. Ponte, M. “‘Al de swarten die hier ter stede comen’. Een Afro-Atlantische gemeenschap in zeventiende-eeuws Amsterdam.”Tijdschrift voor Sociale en Economische Geschiedenis15, no. 4 (2019): 33-62.
  [Google Scholar]
 47. Reijnders, C. Van Joodsche Natiën tot Joodse Nederlanders. Een onderzoek naar getto- en assimilatieverchijnselen tussen 1600 en 1942. PhD dissertation University of Utrecht; Amsterdam: Offsetdrukkerij Joko, 1969.
  [Google Scholar]
 48. Roest, F., and J.Scheren.Oorlog in de stad: Amsterdam 1939-1941. Amsterdam: Van Gennep, 1998.
  [Google Scholar]
 49. Salomon, H.P. Traktaat betreffende de waarheid van de Wet van Mozes: eigenhandig geschreven in de Portugese taal te Amsterdam, 1659-1660. Braga: Barbosa & Xavier, 1988.
  [Google Scholar]
 50. Sander, C.A.L. “Vloonburg (thans Vlooienburg genaamd) het terrein van het nieuwe Stadhuis.”Ons Amsterdam9 (1957): 53-59.
  [Google Scholar]
 51. Schama, S. Belonging: The Story of the Jews 1492–1900, volume 2. New York: Ecco, 2017.
  [Google Scholar]
 52. Schama, S. Rembrandt’s Eyes. London: Penguin Books, 2014.
  [Google Scholar]
 53. SluysD.M. De oudste synagogen der Hoogduitsch-Joodsche gemeente te Amsterdam (1635-1671). Amsterdam: Joachimsthal’s Stoomdrukkerij, 1921.
  [Google Scholar]
 54. Sutcliffe, A. “Identity, Space and Intercultural Contact in the Urban Entrepôt: The Sephardi Bounding of Community in Early Modern Amsterdam and London”, Jewish Culture and History7 (2004): 93-108.
  [Google Scholar]
 55. Swetschinski, D.M. Reluctant Cosmopolitans. The Portuguese Jews of Seventeenth-Century Amsterdam. London-Portland-Oregon: Littman Library of Jewish Civilization, 2000.
  [Google Scholar]
 56. Teensma, B.N. “Abraham Idaña’s beschrijving van Amsterdam.”Jaarboek Amstelodamum83 (1991): 113-138.
  [Google Scholar]
 57. Teensma, B.N. “Fragmenten uit het Amsterdamse convoluut van Abraham Idaña, alias Gaspar Méndez del Arroyo (1623-1690).”Studia Rosenthaliana11, no. 2 (1977): 127-156.
  [Google Scholar]
 58. Vaz Dias, A.M. and W.G.van der Tak.“Spinoza merchant & autodidact charters and other authentic documents relating to the philosopher’s youth and his relations.”Studia Rosenthaliana16 (1982): 109-195.
  [Google Scholar]
 59. Wiznitzer, A. “The Exodus from Brazil and Arrival in New Amsterdam of the Jewish Pilgrim Fathers, 1654.”Publications of the American Jewish Historical Society44, no. 2 (1954): 80-97.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/SR2022.1.003.HELL
Loading
/content/journals/10.5117/SR2022.1.003.HELL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error