Filosofie & Praktijk | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Filosofie & Praktijk

Aims & Scope

Filosofie & Praktijk stelt zich ten doel praktische problemen uit het openbare leven, zowel van algemeen maatschappelijke als van politieke aard, te bespreken. Het wil discussies hierover verhelderen door de argumenten en redeneringen te ontleden en te toetsen met behulp van filosofische inzichten en methoden. Het wil dit doen door middel van heldere analyses die voor een breed publiek toegankelijk zijn. Daarmee beoogt het tijdschrift de rationaliteit van de openbare discussie te bevorderen en de mogelijkheid tot een persoonlijke positiekeuze te vergroten. De redactie geeft de voorkeur aan filosofische artikelen die verwijzen naar een duidelijk omschreven actuele maatschappelijke problematiek, bij voorkeur geïllustreerd met praktische gebeurtenissen.

Peer Review

Dit Tijdschrift hanteert ‘double-blind peer review’, wat inhoudt dat de specialist die het artikel beoordeelt niet weet wie de auteur is, en de auteur niet weet wie zijn of haar artikel beoordeelt.

Alvorens een artikel voor beoordeling in te sturen, graag de Auteursinstructies te raadplegen.

Editorial office

Auteurs dienen hun stukken in digitale vorm (bij voorkeur als attachment in Word per e-mail) in te sturen naar de redactiesecretaris. Adres:

Dr. Ton Vink
Ommershofselaan 10
6881 RT
Velp
tel. 026.4426060
e-mail: [email protected]

Editors

Prof. dr. Cees Maris, Universiteit van Amsterdam
Drs. Frank Rebel, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. Jozef Keulartz, Wageningen University
Prof. dr. Petran Kockelkoren, Universiteit Twente
Dr. Ton Vink (redactiesecretaris)
Dr. Julia Hermann, Universiteit Twente

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error