Queeste | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Queeste


Tijdschrift over middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden / Journal of medieval literature in the Low Countries / Revue de la littérature médiévale dans les anciens Pays-Bas / Zeitschrift für die Literatur des Mittelalters in den Niederlanden 

image of Queeste
ISSN: 0929-8592
E-ISSN: 2667-1689

Queeste is een internationaal en meertalig tijdschrift op het gebied van de middeleeuwse letterkunde in de Nederlanden (tot 1600). Het wil recht doen aan de meertaligheid van deze regio door niet enkel aandacht te besteden aan Nederlandstalige literatuur, maar ook ruimte te bieden voor de bestudering van teksten in het Frans, Duits, Engels of Latijn. Ook teksten die niet tot de literaire canon worden gerekend, kunnen in het tijdschrift aan bod komen. Meer over Queeste...


Queeste. Journal of medieval literature in the Low Countries. Queeste is an international, multi-lingual, peer-reviewed journal in the area of medieval literature in the Low Countries (to 1600). The journal reflects the multi-lingual nature of this region by providing a forum for research results on literature in Dutch as well as in a variety of other languages, such as French, German, English and Latin. The journal's definition of 'literature' is inclusive rather than exclusive and studies on non-canonical texts are welcome. More about Queeste...

Editors: Bram Caers, Frank Brandsma, Elisabeth de Bruin, Alisa van de Haar, Geert van Iersel, Kees Schepers, Dirk Schoenaers.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error