Onderwijs in kwalitatief onderzoek | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 9, Issue 1
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Hieronder schets ik hoe volgens mij in het universitaire onderwijs een basis moet worden gelegd voor kwalitatieve onderzoeksvormen. Daarbij volg ik globaal het 'Wageningse Model'. Hiermee is bedoeld het eerste- en tweedejaars methodologieonderwijs in de maatschappijwetenschappen van de Wageningen Universiteit en Research Centrum zoals dat de afgelopen twee jaar vorm heeft gekregen. In dit 'Wageningse model' leren studenten zowel een kwalitatief als een kwantitatief praktijkgericht onderzoek te ontwerpen (eerste jaar) en uit te voeren (tweede jaar). Daarbij baseren we ons op de uitgangspunten zoals beschreven in KWALON 24 (Verschuren, 2003b). In onderstaande schets ligt het accent op de ontwerpcursus, omdat mijns inziens juist hier de basis wordt gelegd voor het verwerven van feeling voor en competenties in kwalitatieve vormen van onderzoek. Ik laat dit hieronder zien voor de diverse stadia in het ontwerpproces. Daarna behandel ik kort dat deel van de tweedejaars uitvoeringscursus dat betrekking heeft op kwalitatief onderzoek.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2004.009.001.010
2004-03-01
2024-03-02
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2004.009.001.010
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error