KWALON | Amsterdam University Press Journals Online
2004

KWALON

Tijdschrift voor Kwalitatief Onderzoek

Gelieve de auteursinstructies te raadplegen alvorens een artikel voor beoordeling in te sturen.

KWALON is het tijdschrift van het gelijknamige platform voor kwalitatief onderzoek. Het tijdschrift biedt ruimte voor de presentatie van en discussie over (nieuwe) kwalitatieve sociaalwetenschappelijke onderzoeksmethoden en de toepassing daarvan in alle mogelijke varianten en op alle relevante onderzoeksterreinen.

KWALON kent een aantal vaste rubrieken:

  • Essay, debat en dialoog geeft ruimte aan debat en dialoog over kwalitatieve onderzoeksmethoden. Als regel bestaat de rubriek uit een essay waarin een stelling wordt ontwikkeld, gevolgd door een of meer kritische reacties.

  • In Stromingen staat telkens de achtergrond, de specifieke invalshoek of wijze van toepassing van een kwalitatieve onderzoeksbenadering centraal.

  • In de rubriek In het spoor van Malinowski komen onderzoekers aan het woord over participerende observatie. Hun eigen ervaringen en inzichten vormen daarbij steeds het uitgangspunt, want bij uitstek deze onderzoeksmethode vraagt om een persoonlijke aanpak.

  • Onderzoek in de praktijk geeft ruimte aan onderzoekers om methodologische aspecten van hun onderzoek uit te werken. Bijdragen kunnen gaan over dilemma‚Äôs en keuzes waarmee de onderzoeker is geconfronteerd, maar ook over de evaluatie van een bepaalde methode van dataverzameling of analyse, op basis van de eigen ervaring.

  • Tips & Tools richt zich op (niet alleen jonge) onderzoekers. Simpel en kort: hoe was het ook al weer? Over principes of procedures in kwalitatief onderzoek. 

  • In Recensies, replieken en duplieken worden methodologieboeken en onderzoeksverslagen besproken die veel aandacht besteden aan de verantwoording en evaluatie van kwalitatieve methoden (eventueel in combinatie met kwantitatieve). In de bespreking kijkt de recensent kritisch naar de gehanteerde methodologie. Bij recensies van Nederlandstalige boeken krijgt de auteur de gelegenheid om een repliek te schrijven op de recensie, waarna de recensent weer ruimte krijgt voor een dupliek. 

  • In de rubriek Berichten uit het veld wordt verslag gedaan van bijeenkomsten en andere gebeurtenissen die interessant kunnen zijn voor kwalitatieve onderzoekers. 

Peer-reviewproces

KWALON wil een open forum zijn voor kwalitatieve onderzoekers met uiteenlopende achtergronden, meningen en interesses. Bijdragen zijn van harte welkom. Overleg vooraf wordt op prijsgesteld, maar is niet verplicht.

De redactie besluit of en hoe een bijdrage wordt opgenomen. Er vindt geen peer review buiten de redactie plaats. 

Zie ook de auteursrichtlijnen.

Redactiesecretariaat

Vragen voor de redactie kunnen worden gestuurd naar:
Jitka Marks, e-mail: [email protected]

Voor bijdragen kunt u rechtstreeks contact opnemen met een van de rubrieksredacteuren:

Essay, debat en dialoog, Column en Berichten uit het veld:
Fred Wester, e-mail: [email protected]

Stromingen:
Fijgje de Boer, e-mail: [email protected]; Sander van Lanen, e-mail: [email protected]

In het spoor van Malinowski:
Joost Beuving, e-mail: [email protected]; Abdessamad Bouabid, e-mail: [email protected]

Onderzoek in de praktijk:
Esther van Loon, e-mail: [email protected]; Rik Wehrens, e-mail: [email protected]

Recensies, replieken en duplieken:
Irene Jonkers, e-mail: [email protected]

Redactie

Joost Beuving, Radboud Universiteit Nijmegen
Fijgje de Boer, VU medisch centrum
Abdessamad Bouabid, Erasmus Universiteit Rotterdam
Marieke Groot, Hogeschool Rotterdam en  Radboudumc
Irene Jonkers, Nyenrode Business Universiteit
Sander van Lanen, Rijksuniversiteit Groningen
Esther van Loon, Rijnstate ziekenhuis te Arnhem
Rik Wehrens, Erasmus Universiteit Rotterdam
Fred Wester, Radboud Universiteit Nijmegen
Roy Gigengack, Universiteit Utrecht en Vrije Universiteit

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error