Wetenschapsfilosofie, plausibiliteit en objectiviteit: een paar notities | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 17, Issue 1
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Wetenschapsfilosofie en methodologie hebben connecties. Zo bestaat er bijvoorbeeld een verband tussen de hermeneutische wetenschapsfilosofie en de gefundeerde-theoriebenadering. In dit geval loopt de connectie via de sociaalwetenschappelijke stroming van het symbolisch interactionisme. Maar zulke connecties zijn in het algemeen niet een-op-een. Je kunt niet zomaar inzichten en opvattingen uit het wetenschapsfilosofische domein vertalen of transporteren naar het methodologische domein. Het kan immers best zo zijn dat een kwalitatieve onderzoeker goed onderzoek doet zonder veel kennis van en reflectie over de eventuele wetenschapsfilosofische implicaties van het onderzoek. Het is trouwens maar de vraag of deze implicaties wel altijd zo duidelijk zijn. Maar zulke kennis en reflectie zouden de wetenschappelijkheid van een onderzoeker wel vergroten omdat hij of zij bepaalde keuzes dan uitgebreider kan verantwoorden en meer inzicht heeft in de aard van de verworven kennis en in de sterkte van kennisaanspraken. Een onderzoeksrapport kan heel goed zijn zonder wetenschapsfilosofische rechtvaardiging of inkadering, maar toch zouden deze iets aan de wetenschappelijkheid ervan toevoegen. Niet voor niets bevatten universitaire studies, vooral de sociaalwetenschappelijke, vrijwel steeds ook een cursus wetenschapsfilosofie. Het gaat op de universiteit niet alleen om ‘know how’, maar ook of vooral om ‘know why’. De poging van Reinoud Bosch om van enkele centrale noties in kwalitatief onderzoek de (mogelijke) wetenschapsfilosofische achtergronden en historische wortels te laten zien, verwelkom ik dan ook. Dit is niet verwonderlijk als we letten op het eerste hoofdstuk van de bundel Benaderingen in kwalitatief onderzoek (zie De Boer & Smaling, 2011), waarin verscheidene wetenschapsfilosofische posities, metatheoretische stromingen binnen de sociale wetenschappen, methodologische benaderingen en soorten van planning en uitvoering van kwalitatief onderzoek en hun onderlinge relaties worden besproken.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2012.017.001.020
2012-03-01
2024-06-22
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2012.017.001.020
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error