2004
Volume 53 Number 1
 • ISSN: 2589-4617
 • E-ISSN: 2667-2081

Abstract

Abstract

The fear that a republic will inevitably decline occupied a central place in late eighteenth-century Dutch thought, but concrete examples are rarely analyzed in depth. This article takes a closer look at a largely ignored thinker from this era, Jan Hendrik van Dongen (1766-1789), focusing on the theme of republican decline in the collection of his most important writings: (1789-1791). Special attention is paid to his treatment of the remarkable example of San Marino. This small, isolated, and agrarian republic had enjoyed a stable existence for more than a millennium and thus appeared to be an exception to the historical rule of inevitable decline. The question arises if the example of San Marino holds lessons for the larger, internationally oriented and commercial Dutch Republic, which was widely considered to be in rapid decline at the end of the eighteenth century.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DAE2021.001.ROTM
2021-01-01
2022-11-30
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Addison, Joseph, Remarks on Several Parts of Italy (Londen1767).
  [Google Scholar]
 2. Andrew, Edward G., Imperial Republics. Revolution, War, and Territorial Expansion from the English Civil Warto the French Revolution (Toronto-Buffalo-London2011).
  [Google Scholar]
 3. Armitage, David, ‘Empire and Liberty: A Republican Dilemma’ in QuentinSkinner and Martinvan Gelderen eds., Republicanism. A Shared European Heritage II (Cambridge2002) 29-46.
  [Google Scholar]
 4. Dongen, Jan Hendrik van, Mijn Tijd Winst 3 delen (Amsterdam1789-1791).
  [Google Scholar]
 5. HaitsmaMulier, E.O.G., The Myth of Venice and Dutch Republican Thought in the Seventeenth Century (Assen1980).
  [Google Scholar]
 6. Hamelsveld, IJsbrand van, De Zedelijke Toestand der Nederlandsche Natie, op het Einde der Achttiende Eeuw (Amsterdam1791).
  [Google Scholar]
 7. Holenstein, André, ThomasMaissen and MaartenPrak eds., The Republican Alternative. The Netherlands and Switzerland compared (Amsterdam2008).
  [Google Scholar]
 8. ‘Is de Landbouw wezenlijk de Bron van Rijkdom in eenen Staat?’, Bijdragen tot het Menschelijk Geluk3:6 (1790) 48-57.
  [Google Scholar]
 9. Iselin, Isaac, Geschiedenis der Menschheid […]. II (Haarlem-Leiden1788).
  [Google Scholar]
 10. Kapossy, Béla, Iselin contra Rousseau. Sociable Patriotism and the History of Mankind (Basel2006).
  [Google Scholar]
 11. Klein, S.R.E., Patriots Republikanisme. Politieke cultuur in Nederland (1766-1787) (Amsterdam1995).
  [Google Scholar]
 12. Kloek, Joost en WijnandMijnhardt, 1800. Blauwdrukken voor een samenleving (Den Haag2001).
  [Google Scholar]
 13. Myn Tyd-winst door Jan Hendrik van Dongen. Twee Deelen […]’, Nieuwe Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen I (1790) 348-351.
  [Google Scholar]
 14. Myn Tydwinst, door Jan Hendrik van Dongen. Derde en laatste Deel […]’, Algemeene Vaderlandsche Letteroefeningen I (1792) 227-231.
  [Google Scholar]
 15. Martinet, J.F., Historie der Waereld VI (Amsterdam1785).
  [Google Scholar]
 16. Montesquieu, De Geest der Wetten […]. Uit het Fransch vertaald door Mr. Dirk Hoola van Nooten […]. Met Wijsgeerige en Staatkundige Aanmerkingen, zo van eenen Onbekenden, als van den Vertaaler 4 delen (Amsterdam1783-1787).
  [Google Scholar]
 17. Nijenhuis, I., ‘De weelde als deugd?’. De Achttiende Eeuw 24:1 (1992) 45-56.
  [Google Scholar]
 18. Oddens, Joris, Pioniers in schaduwbeeld. Het eerste parlement van Nederland, 1796-1798 (Nijmegen2012).
  [Google Scholar]
 19. Ontwerp, om de Republiek door eene heilzaame vereeniging der belangen van regent en burger, van binnen gelukkig, en van buiten gedugt te maaken (Leiden1785).
  [Google Scholar]
 20. Pocock, J.G.A., The Machiavellian Moment. Florentine Political Thought and the Atlantic Republican Tradition (Princeton1975).
  [Google Scholar]
 21. Raat, A.J.P., W.R.E.Velema en C.Baar-de Weerd eds., De Oudheid in de Achttiende Eeuw/Classical Antiquity in the Eighteenth Century (Utrecht2012).
  [Google Scholar]
 22. Rotmans, Jan, ‘Circles of desire and the corruption of virtue: the historical thought of Cornelis Zillesen (1736-1828)’, De Achttiende Eeuw46:2 (2014) 79-105.
  [Google Scholar]
 23. Sas, N.C.F. van, De metamorfose van Nederland. Van oude orde naar moderniteit, 1750-1900 (Amsterdam2004).
  [Google Scholar]
 24. ‘Tweede Vervolg der Verhandeling over De vereischtens, in het politiek gedrag der Overheden en Vorsten’, De Staatsman7:2 (1784) 245-260.
  [Google Scholar]
 25. Velema, Wyger R.E., Republicans. Essays on Eighteenth-Century Dutch Political Thought (Leiden-Boston2007).
  [Google Scholar]
 26. Velema, Wyger R.E., Omstreden Oudheid. De Nederlandse achttiende eeuw en de klassieke politiek (Amsterdam2010).
  [Google Scholar]
 27. Velema, Wyger and ArthurWeststeijn eds., Ancient Models in the Early Modern Republican Imagination (Leiden-Boston2017).
  [Google Scholar]
 28. Zillesen, Cornelis, Onderzoek der Oorzaaken van de Opkomst, het Verval en Herstel, der Voornaamste Oude en Hedendaagsche Volken I (Utrecht1781).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DAE2021.001.ROTM
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error