De Achttiende Eeuw | Amsterdam University Press Journals Online
2004

De Achttiende Eeuw

Het jaarboek heeft tot doel de lezer op de hoogte te houden van recente ontwikkelingen in het onderzoek naar de achttiende eeuw. Elk nummer bevat een themadossier met een vijftal bijdrages rond een relevant en actueel onderwerp. Daarnaast verschijnen er in elke editie losse bijdragen die de achttiende eeuw op een nieuwe manier belichten. Alle bijdragen zijn van hoge wetenschappelijke kwaliteit, maar steeds geschreven in een vlot leesbare stijl en toegankelijk voor een publiek van niet-specialisten. Onmisbaar voor wie zich interesseert voor de achttiende eeuw! 

Peer-reviewproces

Naast artikelen kunnen bij gelegenheid ook reviewartikelen worden geplaatst, maar recensies worden niet opgenomen. Bijdragen worden beoordeeld door middel van peer review. De redactie evalueert tevens of de artikelen passen bij het karakter van De Achttiende Eeuw. De jaarlijkse deadline voor het indienen van bijdragen is 1 februari.

Redactie

Sarah J. Adams, Universiteit Gent
Elwin Hofman, Universiteit Utrecht
Jeannette Kamp, Universiteit Leiden
Thomas Van der Goten, Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde
Angelie Sens, Zuid-Afrikahuis Amsterdam
Marleen de Vries

Redactiesecretariaat

Sarah J. Adams
[email protected]

Gelieve de Auteursrichtlijnen te raadplegen alvorens een artikel in te sturen naar de redactie.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error