Kennis, macht en continuïteit | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 54, Issue 1
 • ISSN: 2589-4617
 • E-ISSN: 2667-2081

Abstract

Abstract

This article zooms in on a memorandum of transfer written by Hendrick Merkus de Kock, a Dutch Governor of Ambon in 1819, and studies how it reveals the importance of the governmental legacies of the Dutch East India Company (VOC) in the nineteenth century. This type of document was a typical VOC genre and, while its author was rhetorically very critical of the practices of the VOC, the memorandum shows that he used VOC legacies to shape his own rule. He repeated stereotypes about the local population, first written down by former VOC governors, to justify Dutch control in Ambon. Moreover, De Kock used rituals that were negotiated during the period of the VOC to shape his interactions with local Ambonese regents. Finally, his memorandum of transfer shows how his rule was inspired by British practices of knowledge production and governance.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DAE2022.006.POST
2022-10-01
2024-04-18
Loading full text...

Full text loading...

References

 1. Alatas, S. H., The Myth of the Lazy Native: A Study of the Image of the Malays, Filipinos and Javanese from the 16th to the 20th Century and Its Function in the Ideology of Colonial Capitalism (Londen1977).
  [Google Scholar]
 2. Andaya, Leonard Y., The World of Maluku: Eastern Indonesia in the Early Modern Period (Honolulu1993).
  [Google Scholar]
 3. Buijskes, A.A., ‘Generaal verslag Buijskes overzijn verrichtingen in de Molukken’, http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/middenmolukken17961902/#page=1236&-accessor=toc&view=htmlPane (geraadpleegd 23januari2022).
  [Google Scholar]
 4. Chijs, J.A. van der, Nederlandsch-Indisch plakaatboek, 1602-1811, vijftiende deel (Batavia1896).
  [Google Scholar]
 5. Daendels, H.W, Nederlandsche Oostindische Bezittingen, onder het bestuur van den Gouverneur-Generaal Herman Willem Daendels, Ridder, Luitenant-Generaal, etc. in de jaren 1808-1811 (’s Gravenhage1814).
  [Google Scholar]
 6. Delmas, Adrien, Les voyages de l’écrit: culture écrite et expansion européenne à l’époque moderne, essais sur la Compagnie hollandaise des Indes orientales (Parijs2013).
  [Google Scholar]
 7. Doel, H.W. van den, De Stille Macht. Het Europese Binnenlands Bestuur Op Java en Madoera, 1808-1942 (Amsterdam1994).
  [Google Scholar]
 8. Fraassen, Chris F. van, Ambon in het 19e-eeuwse Indië: van wingewest tot werfdepot (Amsterdam2018).
  [Google Scholar]
 9. Goor, Jurrien van, Kooplieden, Predikanten & Bestuurders Overzee. Beeldvorming en plaatsbepaling in een andere wereld (Utrecht1982).
  [Google Scholar]
 10. Hovy, L., Ceylonees plakkaatboek: plakkaten en andere wetten, uitgevaardigd door het Nederlandse bestuur op Ceylon, 1638-1796 (Hilversum1991).
  [Google Scholar]
 11. Idema, H.A., ‘De oorzaken van den opstand van Saparoea in 1817’, Bijdragen tot de Taal-, Land- en Volkenkunde van Nederlandsch-Indië79 (1923) 619-640.
  [Google Scholar]
 12. Jong, Jacob de, ‘Memorie dienende tot instructie’ in: GerritKnaap ed., Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw (’s-Gravenhage1987).
  [Google Scholar]
 13. Knaap, Gerrit, Kruidnagelen en christenen. De VOC en de bevolking van Ambon, 1656-1696 (Leiden2004).
  [Google Scholar]
 14. Kock, H.M. de, ‘Memorie van overgave van afgaand gouverneur der Molukken (generaal-majoor De Kock) aan zijn opvolger (Tielenius Kruijthoff)’, http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/middenmolukken17961902/#page=1 270&accessor=toc&view=htmlPane (geraadpleegd 22januari2022).
  [Google Scholar]
 15. Koekkoek, René, Richard, Anne-Isabelle en Weststeijn, Arthur eds., The Dutch Empire between Ideas and Practice, 1600–2000 (Londen2019).
  [Google Scholar]
 16. Kommers, J.H.M., Besturen in een onbekende wereld. Het Europese binnenlands bestuur in Nederlands-Indië 1800-1830 (Meppel1979).
  [Google Scholar]
 17. Noor, Farish A., Data-Gathering in Colonial Southeast Asia 1800-1900: Framing the Other (Amsterdam2019).
  [Google Scholar]
 18. Overweel, Jeroen ed., Topics relating to Netherlands New Guinea in Ternate Residency Memoranda of Transfer and other assorted documents (Leiden-Jakarta1995).
  [Google Scholar]
 19. Pleuren, Bernardus van, ‘Memorie nopens den tegenwoordigen staat van ’s Compagnies zaken’ in: GerritKnaap ed., Memories van overgave van gouverneurs van Ambon in de zeventiende en achttiende eeuw (’s-Gravenhage1987).
  [Google Scholar]
 20. Post, Philip, ‘Governors, Regents, and Rituals: an Exploration of Colonial Diplomacy in Ambon at the Turn of the Nineteenth Century’, Diplomatica3:1 (2021) 74-79.
  [Google Scholar]
 21. Schrikker, Alicia, De Vlinders van Boven Digoel (Amsterdam2021).
  [Google Scholar]
 22. Ver Huell, Maurits, Herinnering aan een reis naar Oost-Indië: reisverslag en aquarellen van Maurits Ver Huell, 1815-1819. Chris F.van Fraassen en Pieter JanKlapwijk eds. (Zutphen2008).
  [Google Scholar]
 23. Wieling, C.L., ‘Memorie van overgave van afgaand provisioneel gouverneur van Ambon C.L. Wieling’, http://resources.huygens.knaw.nl/retroboeken/midden-molukken17961902/#page=187&accessor=toc&view=htmlPane (geraadpleegd 15januari2022).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DAE2022.006.POST
Loading
/content/journals/10.5117/DAE2022.006.POST
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error