Silent voices | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 27 Number 2
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Samenvatting

Het kartuizerklooster van Herne heeft de culturele geschiedenis van de Lage Landen diepgaand beiïnvloed. In een tijd waarin literatuur nog veelal in het Latijn werd geschreven, fungeerde dit klooster als een ware hotspot in de productie en verspreiding van volkstalige teksten. In een relatief korte tijdspanne (ca. 1350-1400) kopieerde deze gemeenschap een imposante verzameling van meer dan 25 Middelnederlandse en Latijnse manuscripten, waarvan velen unieke teksten bevatten. De kartuizers van Herne, die zich bij toetreding schikken naar een leven in stilte, waren buitengewoon productieve en bescheiden kopiisten. Nauwelijks vinden we toe-eigeningen in de vele teksten die door hen werden geproduceerd. Het is daarom enigszins anachronistisch dat de recente literatuurwetenschap haast uitsluitend gericht is geweest op de identificatie van specifieke personen in het klooster (zoals de beroemde Bijbelvertaler van 1360). In het recent opgestarte project bestuderen wij het kartuizerklooster van Herne als een kopiistencollectief, gedreven door een gemeenschappelijk doel. Hiertoe zullen we ons concentreren op de kopieerpraktijk, die een zeldzame toegang verschaft tot de samenwerkingen tussen de monniken. Via stylochronometrie zullen we de evolutie en convergentie in de lokale kopieerpraktijk beter kunnen bestuderen en duiden. De ontsluiting van deze belangrijke bronnen (in vrij raadpleegbare diplomatische transcripties) zal bovendien verbeterd worden via de toepassing van handgeschreven tekstherkenning.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2020.2.006.HAVE
2020-01-01
2023-12-07
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/27/2/QUE2020.2.006.HAVE.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2020.2.006.HAVE&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aussems, J.F.A., Christine de Pizan and The Scribal Fingerprint. A Quantitative Approach to Manuscript Studies.Utrecht: Universiteit Utrecht, 2006. Unpublished MA thesis.
  [Google Scholar]
 2. Coun, Theo, ‘Exit Petrus Naghel als Bijbelvertaler?’, in: Ons geestelijk erf85 (2014), 3-38.
  [Google Scholar]
 3. De Bundel, Katty, Van woerde tot woerde oft van synne te sinne. Petrus Naghel en het translatorium van de kartuis te Herne (ca. 1350-1400). Leuven, 2009. Unpublished PhD dissertation.
  [Google Scholar]
 4. De Grauwe, Jan, Historia Cartusiana Belgica. Salzburg: Institut für Anglistik und Amerikanistik, 1985 (Analecta Cartusiana 51).
  [Google Scholar]
 5. Deschamps, Jan (ed.), Het Weense handschrift van de ‘Tweede Partie’ van de “Spiegel Historiael”. Kopenhagen:Rosenkilde & Bagger, 1971 (Medieval Manuscripts from the Low Countries in Facsimile 1).
  [Google Scholar]
 6. Forsyth, R.S., ‘Stylochronometry with substrings, or: a poet young and old’, in: Literary and Linguistic Computing14/4 (1999), 467-478.
  [Google Scholar]
 7. Kestemont, Mike, ‘Bloemlezen uit Velthem. Handschrift Wenen, ö.N.B. Cod. 13.708 te Herne ten tijde van het Westers Schisma’, in: BartBesamusca, RemcoSleiderink & GeertWarnar (eds.), De boeken van Velthem. Auteur, oeuvre en overlevering. Hilversum: Verloren, 2009, 251-266.
  [Google Scholar]
 8. Kestemont, Mike, ‘A Computational Analysis of the Scribal Profiles in Two of the Oldest Manuscripts of Hadewijch’s Letters’, in: Scriptorium69 (2015), 159-177.
  [Google Scholar]
 9. Kestemont, Mike, ‘Aan de taal kent men de hand. Talige kopiistherkenning en de scribenten van de Lancelotcompilatie’, in: Spiegel der Letteren60/3-4 (2018), 157-188.
  [Google Scholar]
 10. Klaussner, Carmen & CarlVogel, ‘Stylochronometry: Timeline prediction in stylometric analysis’, in: M. Bramer & M. Petridis (eds.), Research and Development in Intelligent Systems XXXII. Cham: Springer, 2015, 91-106.
  [Google Scholar]
 11. Kwakkel, Erik, Die Dietsche boeke die ons toebehoeren. De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400). Leuven: Peeters, 2002 (Miscellanea Neerlandica 27).
  [Google Scholar]
 12. Lievens, Robrecht, ‘De lijst der Dietse boeken van Rooklooster. Eén identifikatie en een interpretatie’, in: Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde86 (1970), 234-239.
  [Google Scholar]
 13. McIntosh, Angus, M.L.Samuels & MichaelBenskin, A Linguistic Atlas of Late Medieval English. Aberdeen: Aberdeen University Press, 1986.
  [Google Scholar]
 14. READ-COOP, ‘How To Train A Handwritten Text Recognition Model In Transkribus’, op: How to Guides and Videos. 2018. <https://transkribus.eu/wiki/images/3/34/HowToTranscribe_Train_A_Model.pdf> (online instructiegids, geraadpleegd op 23-02-2021).
  [Google Scholar]
 15. Stamou, Constantina, ‘Stylochronometry: Stylistic development, sequence of composition, and relative dating’, in: Literary and Linguistic Computing23/2 (2007), 181-199.
  [Google Scholar]
 16. Stokes, Peter A., ‘Scribal Attribution across Multiple Scripts: A Digitally Aided Approach’, in: Speculum92/S1 (2017), S65-S85.
  [Google Scholar]
 17. Stooker, Karl & TheoVerbeij, Collecties op orde. Middelnederlandse handschriften uit kloosters en semi-religieuze gemeenschappen in de Nederlanden. 2 dln. Leuven: Peeters1997 (Miscellanea Neerlandica 15-16).
  [Google Scholar]
 18. Tilahun, Gelila, AndreyFeuerverger & MichaelGervers, ‘Dating medieval charters’, in: Annals of Applied Statistics6/4 (2012), 1615-1640.
  [Google Scholar]
 19. Van Hulle, Dirk & MikeKestemont, ‘Periodizing Samuel Beckett’s Works: A Stylochronometric Approach’, in: Style60/2 (2016), 172-202.
  [Google Scholar]
 20. Van Oostrom, Frits, Wereld in woorden, geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1300-1400. Amsterdam: Bert Bakker, 2013.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2020.2.006.HAVE
Loading
/content/journals/10.5117/QUE2020.2.006.HAVE
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error