2004
Volume 29, Issue 1
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

Whereas classical philological research aimed to present a convincing reconstruction of the original text, more recent philological research, i.e. material philology, focuses on the transmission of texts and their (unique) variation as such. One text in Middle Dutch that had an exceptionally successful transmission is the thirteenth-century by the Flemish poet Jacob van Maerlant. In order to better understand this transmission, this article offers a diplomatic edition of an unpublished fragment, discovered by Herman Pleij in 1986 in the of Lyon. On the basis of a comparison with other text witnesses, we have been able to observe that the variants of the manuscript mainly cluster with the manuscript (c. 1475), the printing (1496) and with the manuscript (c. 1375-1400). The variants of (ca. 1380-1385), the Brabant printing (ca. 1496), the fragment from Cologny (ca. 1375-1400) and the Brabant fragment (ca. 1375-1400) also cluster with . These fragments were mainly written in Brabant at the end of the fourteenth century, demonstrating that Maerlant’s text was also distributed outside Flanders. Moreover, the text witnesses (ca. 1450) and (ca. 1400) all come from single-quire manuscripts. The rise of this easily producible text carrier may explain why the had such a successful transmission.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2022.1.002.MOOR
2022-11-01
2023-04-02
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/29/1/QUE2022.1.002.MOOR.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2022.1.002.MOOR&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Argentina, Thomas de, Scripta super quattuor libros Sententiarum. T. II. Ed. Pallas Spangel. MartinFlach, 1490. https://books.google.fr/books?id=WEbI7uivSWUC&printsec=frontcover&hl=nl&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false (geraadpleegd op 07-11-2021)
  [Google Scholar]
 2. ‘RobertBerthelot (15..-1630)’, in: Biblissima: Bibliotheca bibliothecarum novissima. Equipex Biblissima, z.d. <https://portail.biblissima.fr/ark:/43093/pdata7f0de21a3c657759a4cf3b270d89eaf6630b5a6b> (geraadpleegd op 22-06-2022).
  [Google Scholar]
 3. Biblissima: Bibliotheca bibliothecarum novissima. Equipex Biblissima, z.d. <http://beta.biblissima.fr/> (geraadpleegd op 07-04-2021).
  [Google Scholar]
 4. Bosmans, Glenn & RemcoSleiderink, ‘Maerlant in Yvelines. Een nieuw fragment van de Martijns van Jacob van Maerlant (Montigny-le-Bretonneux, Archives départementales des Yvelines, 1F 180)’, in: Queeste26 (2019), 66-93.
  [Google Scholar]
 5. Breugelmans, R., ‘Een fragment van een onbekende druk van de Wapene Martijn. Beschrijving, commentaar en transcriptie’, in: G.Van Eemeren & F.Willaert (red.), ’t Ondersoeck leert. Studies over middeleeuwse en 17de-eeuwse literatuur ter nagedachtenis van prof. Dr. L. Rens.Leuven/Amersfoort: Acco, 1986, 125-136.
  [Google Scholar]
 6. Driscoll, M.J., ‘The words on the page: Thoughts on philology, old and new’, in: J.Quinn & E.Lethbridge (red.), Creating the medieval saga: Versions, variability, and editorial interpretations of Old Norse saga literature. Odense: Syddansk Universitetsforlag, 2010, 85-102.
  [Google Scholar]
 7. Gabriël, Renée, ‘Introduction: Textual Traditions in the Medieval Netherlands’, in: Queeste23 (2016), 61-70.
  [Google Scholar]
 8. Gruijs, Albert & ThomMertens, ‘A new fragment of Jacob van Maerlant’s Eerste and Tweede Martijn (in Cod. Bodmer. 101, Bibliotheca Bodmeriana, Geneva)’, in: Quaerendo5 (1975), 346-352.
  [Google Scholar]
 9. Houtsma, Jos, De stem en de pen. Het Hs. Weimar Oct 146 (het Zutphens Handschrift) en de veranderlijkheid van populaire liederen, in de zestiende eeuw en later. Breda: Papieren Tijger, 2012.
  [Google Scholar]
 10. Kienhorst, Hans, Lering en stichting op klein formaat. Middelnederlandse rijmteksten in eenkolomsboekjes van perkament. 2 delen. Leuven: Peeters, 2005.
  [Google Scholar]
 11. Klein, Jan Willem, ‘(Middelnederlandse) handschriften: produktieomstandigheden, soorten, functies’, in: Queeste2 (1995), 1-30.
  [Google Scholar]
 12. Kwakkel, Erik, Die dietsche boeke die ons toebehoeren: De kartuizers van Herne en de productie van Middelnederlandse handschriften in de regio Brussel (1350-1400). Leuven: Peeters, 2002.
  [Google Scholar]
 13. Mertens, Thom (ed.), Den anderen merten. Synoptische archiefeditie van Jacob van Maerlant’s tweede Martijn. Nijmegen: Alfa, 1978.
  [Google Scholar]
 14. Moors, Sofie, ‘Uitgebreid variantenapparaat van de Martijntrilogie van Jacob van Maerlant [Data set]’. Zenodo (2022). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6671286> (geraadpleegd op: 12-07-2022).
  [Google Scholar]
 15. Nichols, Stephen G., ‘Why Material Philology’, in: Zeitschrift für deutsche Philologie116 (1997), 10-30.
  [Google Scholar]
 16. Overgaauw, E. A. (ed.), ‘Een nieuw fragment van Jacob van Maerlant’s Eerste Martijn (Koblenz, Landeshauptarchiv, Best. 701: Nr. 262, fol. 173)’, in: Queeste3 (1996), 191-196.
  [Google Scholar]
 17. Pleij, Herman, ‘Jacob van Maerlant in Lyon’, in: Literatuur3 (1986), 126.
  [Google Scholar]
 18. Sleiderink, Remco, Moors, Sofie, & M.De Schepper, ‘Bandwerk. Een nieuw fragment van Wapene Martijn van Jacob van Maerlant (Antwerpen, Universiteitsbibliotheek, Bijzondere Collecties, MAG-P 64.20)’, in: Queeste27 (2020), 43-62.
  [Google Scholar]
 19. Van den Berg, Evert, ‘Over het lokaliseren van Middelnederlandse rijmteksten’, in: Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (1986), 305-322.
  [Google Scholar]
 20. Verdam, J., & P.Leendertz (ed.), Jacob van Maerlant’s Strophische gedichten. Nieuwe bewerking der uitgave van Franck en Verdam. Leiden: A.W. Sijthoff’s, 1918.
  [Google Scholar]
 21. Warnar, Geert, ‘De andere Mertens. Jacob van Maerlants Martijn-dialogen als drieluik’, in: Ons Geestelijk Erf90 (2020), 231-247.
  [Google Scholar]
 22. Warnar, Geert (manuscript in voorbereiding). ‘The Vernacular Voice. Dialogue and Authority in Medieval Dutch Literature’.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2022.1.002.MOOR
Loading
/content/journals/10.5117/QUE2022.1.002.MOOR
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error