Ter inleiding: tussen Utrecht en Utrecht | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 1
 • ISSN: 0929-8592
 • E-ISSN: 2667-1689

Abstract

Abstract

On Tuesday, June 14, 2022, the symposium ‘Middelnederlandse literatuur door de ogen van anderen’ (Middle Dutch literature through the eyes of others) took place in Leiden in the presence of Frits van Oostrom. The symposium was organised to thank him for the creative, inspiring and stimulating activities he developed at Leiden University between 1982 and 2002. After a short introduction, four of the seven contributions are published in this special issue of . The articles are followed by an interview with Van Oostrom. The symposium was attended by approximately 125 colleagues, friends, (former) students and other interested parties.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/QUE2023.1.001.ANRO
2023-04-01
2024-05-19
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09298592/30/1/QUE2023.1.001.ANRO.html?itemId=/content/journals/10.5117/QUE2023.1.001.ANRO&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bumke, Joachim, Mäzene im Mittelalter. Die Gönner und Auftraggeber der höfischen Literatur in Deutschland 1150-1300. München: C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 1979.
  [Google Scholar]
 2. Camerata Trajectina, Pacxken van minnen. Middeleeuwse muziek uit de Nederlanden. Cd van Camerata Trajectina. Glo 6016: 1992.
  [Google Scholar]
 3. Hogenelst, Dini & Fritsvan Oostrom, Handgeschreven wereld. Nederlandse literatuur en cultuur in de Middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus, 1995.
  [Google Scholar]
 4. Janssens, Jozef D. e.a., Op avontuur. Middeleeuwse epiek in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus, 1998 (nlcm 18).
  [Google Scholar]
 5. Komrij, Gerrit, De Nederlandse poëzie van de twaalfde tot en met de zestiende eeuw in duizend en enige bladzijden. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker, 1994.
  [Google Scholar]
 6. Mertens, Th. e.a., Boeken voor de eeuwigheid. Middelnederlands geestelijk proza. Amsterdam: Prometheus, 1993 (nlcm 8).
  [Google Scholar]
 7. Pleij, Herman e.a., Op belofte van profijt. Stadsliteratuur en burgermoraal in de Nederlandse letterkunde van de Middeleeuwen. Amsterdam: Prometheus, 1991 (nlcm 4).
  [Google Scholar]
 8. Reynaert, J. e.a., Wat is wijsheid? Lekenethiek in de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Prometheus, 1994 (nlcm 9).
  [Google Scholar]
 9. Van Dijk, Hans, BartRamakers e.a., Spel en spektakel. Middeleeuws toneel in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus, 2001 (nlcm 23).
  [Google Scholar]
 10. Van Oostrom, F.P., Lantsloot vander Haghedochte. Onderzoekingen over een Middelnederlandse bewerking van de Lancelot en prose. Amsterdam/Oxford/New York: Noord-Hollandse Uitgevers Maatschappij, 1981 (Middelnederlandse Lancelotromans 1).
  [Google Scholar]
 11. Van Oostrom, F.P., Het woord van eer. Literatuur aan het Hollandse hof omstreeks 1400. Amsterdam: Meulenhof, 1987.
  [Google Scholar]
 12. Van Oostrom, F.P., ‘Voortgang of vooruitgang in de studie van de Middelnederlandse letterkunde?’, in: F.P.van Oostrom & FrankWillaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988. Hilversum: Verloren, 1989, 243-263 (Middeleeuwse studies en bronnen 14).
  [Google Scholar]
 13. Van Oostrom, F.P., Court and Culture. Dutch Literature, 1350-1450. With a Foreword by James H.Marrow. Translated by Arnold J.Pommerans. Berkeley/Los Angeles/ Oxford: University of California Press, 1992.
  [Google Scholar]
 14. Van Oostrom, F.P. e.a., Misselike tonghe. De Middelnederlandse letterkunde in interdisciplinair verband. Amsterdam: Prometheus, 1991 (nlcm 5).
  [Google Scholar]
 15. Van Oostrom, F.P., J.Goossens, PaulWackers e.a., Grote lijnen. Syntheses over Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Prometheus, 1995 (nlcm 11).
  [Google Scholar]
 16. Van Oostrom, F.P. & FrankWillaert (red.), De studie van de Middelnederlandse letterkunde: stand en toekomst. Symposium Antwerpen 22-24 september 1988. Hilversum: Verloren, 1989 (Middeleeuwse studies en bronnen 14).
  [Google Scholar]
 17. Wackers, Paul e.a., Verraders en bruggenbouwers. Verkenningen naar de relatie tussen Latinitas en de Middelnederlandse letterkunde. Amsterdam: Prometheus, 1996 (nlcm 15).
  [Google Scholar]
 18. Willaert, Frank e.a., Een zoet akkoord. Middeleeuwse lyriek in de Lage Landen. Amsterdam: Prometheus, 1992 (nlcm 7).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/QUE2023.1.001.ANRO
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error