Verdeling van arbeid en zorg: Een taai vraagstuk | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 23, Issue 3
 • ISSN: 1388-3186
 • E-ISSN: 2352-2437
Preview this article:

There is no abstract available.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVGN2020.3.008.GRUN
2020-09-01
2024-06-14
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13883186/23/3/12_TVGN2020.3_GRUN.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVGN2020.3.008.GRUN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Althuisius, J. (2020, 29 april). Essay antipapadag, ‘Niet de doen’. De Volkskrant, p. V4.
  [Google Scholar]
 2. CBS. (2020). Arbeidsdeelname naar geslacht. Den Haag: Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 3. Commissie Toekomstscenario’s Herverdeling Onbetaalde Arbeid, Onbetaalde zorg gelijk verdeeld. Toekomstscenario’s voor herverdeling van onbetaalde zorgarbeid. (1995). ’s Gravenhage: Vuga.
  [Google Scholar]
 4. de Bruijn, J.G.M.(1989). Haar werk: vrouwenarbeid en arbeidssociologie in historisch en emancipatorisch perspectief. Amsterdam: SUA.
  [Google Scholar]
 5. Emancipatie in uitvoering 1995. Koersbepaling van het emancipatiebeleid na 1995. (1995). ’s Gravenhage: Ministerie van SZW.
  [Google Scholar]
 6. Grunell, M.(1997)Mannen die zorgen, zijn de kerels van morgen. Hoe jongens, dertigers en vijftigplussers zich laten aanspreken op het onbetaalde werk. Utrecht: Van Arkel.
  [Google Scholar]
 7. Grunell, M.(1998). Werkgevers over arbeid en zorg in het toekomstig arbeidsbestel. Tijdschrift voor Arbeidsvraagstukken, 14(1), 6–23.
  [Google Scholar]
 8. Grunell, M.(2002)Mannen zorgen. Verandering en continuïteit in zorgpatronen. Aksant: Amsterdam.
  [Google Scholar]
 9. Herderscheê, G. (2020, 3 april). Betaald ouderschapsverlof moet moeder aan het werk houden. De Volkskant, p. 7.
  [Google Scholar]
 10. Keuzenkamp, S., & Teunissen, A.(1990)Emancipatie ten halve geregeld. Continuïteit en inenging in het emancipatiebeleid. Den Haag: SCP
  [Google Scholar]
 11. Merens, A., & van den Brakel, M.(2014). Emancipatiemonitor 2014. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 12. Niphuis-Nell, M.(1997). ‘Beleid inzake herverdeling onbetaalde arbeid.’ In: M.Niphuis-Nell (Red.), Sociale atlas van de vrouw (pp. 287–335). Deel 4. Veranderingen in de primaire leefsfeer. Rijswijk: SCP.
  [Google Scholar]
 13. Portegijs, W.(2010)Jonge vrouwen van nu. Opvattingen van jonge vrouwen en mannen door de tijd vergeleken. Tijdschrift voor Genderstudies, 10(2), 4–15.
  [Google Scholar]
 14. Portegijs, W., & van den Brakel, M.(2018). Emancipatiemonitor 2018. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau/Centraal Bureau voor de Statistiek.
  [Google Scholar]
 15. Sent, E.M., & van Staveren, I.(2020). De keukentafel en de keukendeur – klassenverschillen in de verdeling van huishoudelijke arbeid. Tijdschrift voor Genderstudies, 23(2), 143–162.
  [Google Scholar]
 16. Smit, J.(1984). Tien Jaar MVM. De vijfurige werkdag. In J.Smit, Er is een land waar vrouwen willen wonen. Teksten 1967–1981 (pp. 285–292). Amsterdam: Feministische Uitgeverij Sara.
  [Google Scholar]
 17. Social en Cultureel Planbureau. (2015). Kerngegevens over opnemen verlof. Den Haag: SCP
  [Google Scholar]
 18. van den Breemer, A. (2019, 22 april). De schijnbetrokkenheid van de man in het gezin. De Volkskrant, p.13.
  [Google Scholar]
 19. Willemsen. M.(2011). Verlof vragen. Den Haag: SCP.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVGN2020.3.008.GRUN
Loading
 • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error