De vermomde abusive ad hominem-drogreden empirisch onderzocht - Strategisch manoeuvreren met directe persoonlijke aanvallen | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 34, Issue 2
  • ISSN: 1573-9775
  • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Taalgebruikers, zo blijkt uit empirisch onderzoek, achten discussiezetten die vanuit pragmadialectisch perspectief drogredelijk van aard zijn, onredelijk. In het licht van deze empirische bevinding is het opmerkelijk dat in alledaagse discussies drogredenen regelmatig lijken voor te komen en door de discussianten vaak helemaal niet worden opgemerkt. Dit geldt bijvoorbeeld voor het abusive argumentum ad hominem. In dit artikel wordt betoogd dat deze paradox verklaard kan worden door een abusive ad hominem-aanval te analyseren als een specifieke vorm van strategisch manoeuvreren: deze drogredelijke zet die gewone taalgebruikers als notoir onredelijk beschouwen, kan de schijn van redelijkheid aannemen wanneer een discussiepartij deze aanval – strategisch manoeuvrerend - als een legitieme kritische reactie op autoriteitsargumentatie weet te presenteren. In twee experimenten is deze hypothese getoetst. De convergerende resultaten van beide experimenten wijzen uit dat de abusivedrogreden – zoals voorspeld – substantieel minder onredelijk wordt gevonden wanneer deze wordt gepresenteerd als een ‘parasitaire’ vorm van redelijke argumentatie waarbij legitieme kritische vragen betreffende het argumentatieschema voor autoriteitsargumentatie worden gesteld.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2012.2.DE_V423
2012-07-01
2024-03-04
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2012.2.DE_V423
Loading
  • Article Type: Research Article
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error