Tijdschrift voor Taalbeheersing | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Tijdschrift voor Taalbeheersing

image of Tijdschrift voor Taalbeheersing
ISSN: 1573-9775
E-ISSN: 2352-1236

The Dutch-language journal Tijdschrift voor Taalbeheersing is a platform for academics to publish research results about the use of language and texts. The research published in the journal focuses on written and oral language skills, on understandable and/or effective language usage, on characteristics of different text genres and on characteristics of texts in communication. The journal is open to contributions from different (inter)disciplinary areas, such as (text) linguistics, communication studies, conversation analysis, psychology, educational sciences, argumentation theory and rhetorics. All articles have English language abstracts and are subjected to a double-blind peer review process. More about this journal...


Het Nederlandstalige Tijdschrift voor Taalbeheersing biedt een platform aan wetenschappers om de resultaten van wetenschappelijk onderzoek naar taal- en tekstgebruik te publiceren. Het onderzoek waarover gerapporteerd wordt, richt zich zowel op schriftelijke als mondelinge taalvaardigheid, op begrijpelijk en/of effectief taalgebruik, op vormen en functies van verschillende tekstgenres en op taalkundige kenmerken van communicatie. Het tijdschrift biedt ruimte aan onderzoek vanuit verschillende disciplines zoals taalwetenschap, tekstwetenschap, conversatie-analyse, communicatiewetenschap, psychologie, onderwijskunde, argumentatietheorie en retorica. Alle artikelen worden onderworpen aan een peer-reviewproces.  Meer over dit tijdschrift...

Editors: Bregje Holleman, Jos Hornikx, Mike Huiskes, Henrike Jansen.

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error