Taalbeheersingsonderzoek in de komende jaren | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 40, Issue 2
 • ISSN: 1573-9775
 • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Abstract

This article pleads for strengthening two directions in research in the field of Language and Communication (Dutch: Taalbeheersing). First, compared to the past decades more efforts should be paid to finding solutions for societal problems in professional communication, based on theoretical insights and empirical studies. Second, the relation between the academic field and the content of the secondary school subject Dutch should be reinforced, with special attention to overcoming language deficiencies of vulnerable groups of learners.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2018.2.001.JANS
2018-12-01
2024-05-23
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15739775/40/2/01_TVT2018.2_JANS.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVT2018.2.001.JANS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aalsvoort, M.J. van der(2016). Vensters op vakontwikkeling. De betwiste invoering van taalkunde in het examenprogramma Nederlands havo/vwo (1988-2008). Dissertatie Radboud Universiteit Nijmegen.
  [Google Scholar]
 2. Accessibility Leesniveau Tool (z.j.). Vindplaats: https://www.accessibility.nl/kennisbank/tools/leesniveau-tool
 3. Braet, A.(2007). Hebben de taalbeheersers hun zaak verraden? Een overzicht van het Taalbeheersingsonderzoek van 1980-2005. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 29(4), 333-354.
  [Google Scholar]
 4. Common European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment (z.j.). Vindplaats: https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/source/framework_en.pdf
 5. Dekker, P. & Kanter, W. de(2017). Motiveren kun je leren: Gidsen naar gezond gedrag, hét handboek voor hulpverleners(6e dr.). Amsterdam: Thoeris.
  [Google Scholar]
 6. Eemeren, F.H. van(1980). Object en doelstelling op herhaling.InA.Braet (Red.), Taalbeheersing als nieuwe retorica. Een historisch, programmatisch en bibliografisch overzicht(pp.83-108). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 7. Eemeren, F.H., & Grootendorst, R.(1974). Object en doelstelling van taalbeheersing. Spektator, 3(6), 413-432.
  [Google Scholar]
 8. Gelderen, A. van(2017). [Bespreking van Van der Aalsvoort, 2016]. Levende Talen Tijdschrift, 18(2), 39-41.
  [Google Scholar]
 9. Gerards, L., & Rijt, J. van(2018). Bewuste taalvaardigheid bewerkstelligen met behulp van de klassieke retorica: Een didactische verkenning. Internationale neerlandistiek, 56(1), 1-22.
  [Google Scholar]
 10. Jansen, C.(1999). Zo werkt dat: Het ontwerp van instructieve teksten. Oratie KU Nijmegen 22-10-1999. Nijmegen: Nijmegen University Press.
  [Google Scholar]
 11. Jansen, C.(2016). Taal- en communicatieonderwijs in beweging. Internationale neerlandistiek, 54(2), 137-146.
  [Google Scholar]
 12. Jansen, C.(2018). Vanavond om kwart over zes ben ik vrij. Ontwikkelingen in de Taalbeheersing/Communicatiekunde. Afscheidscollege Rijksuniversiteit Groningen. Vindplaats: https://www.careljansen.nl/CJ_Afscheidscollege_19-1-2018.pdf
  [Google Scholar]
 13. Jansen, C., & Boersma, N.(2013). Meten is weten? Over de waarde van de leesbaarheidsvoorspellingen van drie geautomatiseerde Nederlandse meetinstrumenten. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 35(1), 47-62.
  [Google Scholar]
 14. Kennisbank Begrijpelijke Taal (z.j.). Vindplaats: www.kennisbank-begrijpelijketaal.nl/begripsvoorspelling/ned_formules
 15. Klinkende Taal (z.j.). Vindplaats: https://klinkendetaal.nl/
 16. KNAW(2018). Talen voor Nederland. Amsterdam: KNAW.
  [Google Scholar]
 17. Kraf, R., Lentz, L., & Pander Maat, H.(2011). Drie Nederlandse instrumenten voor het automatisch voorspellen van begrijpelijkheid: Een klein consumentenonderzoek. Tijdschrift voor Taalbeheersing, 33(3), 249-265.
  [Google Scholar]
 18. Lindson-Hawley, N., Thompson, T.P., & Begh, R.(2015). Motivational interviewing for smoking cessation. Cochrane Database of Systematic Reviews 2015, Issue 3. Art. No.: CD006936.
  [Google Scholar]
 19. Meesterschapsteams Nederlands (letterkunde en taalkunde/taalbeheersing)(2016). Manifest Nederlands op school. Vindplaats: https://vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/2016/01/Manifest-Nederlands-op-School.pdf
 20. Meesterschapsteams Nederlands (letterkunde en taalkunde/taalbeheersing)(2018). Visie op de toekomst van het curriculum Nederlands. Versie 1.5. Vindplaats: https://nederlands.vakdidactiekgw.nl/wp-content/uploads/sites/4/2018/02/Visie-Curriculum-Nederlands-Meesterschapsteams-1.5-definitief.pdf
  [Google Scholar]
 21. Miller, W.R., & Rollnick, S.(2002). Motivational interviewing: Preparing people to change (2nd ed.). New York/London: The Guilford Press.
  [Google Scholar]
 22. Pander Maat, H.(2012). De lange weg naar een serieuze leesbaarheidsindex. Tekstblad, 18(4), 36-38.
  [Google Scholar]
 23. Pol, B.(2018). CIW, wat bedoelen ze daar mee?Communicatievakblad C, 30(1), 28-30. Vindplaats: http:tabularasa.nl/ciw-wat-bedoelen-ze-daar-mee/
  [Google Scholar]
 24. Purath, J., Keck, A., & Fitzgerald, C.E.(2014). Motivational interviewing for older adults in primary care: A systematic review. Geriatric Nursing, 35(3), 219-224.
  [Google Scholar]
 25. ReadabilityFormulas.com (z.j.). Vindplaats: www.readabilityformulas.com
 26. Rubak, S., Sandboek, A., Lauritzen, T., & Christensen, B.(2005). Motivational interviewing: A systematic review and meta-analysis. British Journal of General Practice, 55(513), 305-312.
  [Google Scholar]
 27. Staphorsius, G.(1994). Leesbaarheid en leesvaardigheid: De ontwikkeling van een domeingericht meetinstrument. Dissertatie Universiteit Twente.
  [Google Scholar]
 28. Steehouder, M., & C.Jansen(1984). Technologisch taalbeheersingsonderzoek. Gramma, 8(1), 1-22.
  [Google Scholar]
 29. Vries, J.H.L. de(1980). Het vak taalbeheersing: Een poging tot constructieve definitie. In A.Braet (Red.), Taalbeheersing als nieuwe retorica. Een historisch, programmatisch en bibliografisch overzicht (pp. 131-152). Groningen: Wolters-Noordhoff.
  [Google Scholar]
 30. Witte, T.(2017). Enkele zorgwekkende ontwikkelingen aangaande het schoolvak Nederlands. Notitie 
voor de Taalunie. Vindplaats:https://www.rug.nl/research/portal/files/53702156/170529_Notitie_voor_de_Taalunie_Zorgwekkende_ontwikkelingen_DEF.pdf
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2018.2.001.JANS
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error