2004
Volume 41, Issue 1
 • ISSN: 1573-9775
 • E-ISSN: 2352-1236

Abstract

Abstract

This article explores two cases of teacher beliefs about the connection between students’ language and communication skills in secondary vocational education and training (in the Netherlands: mbo) and the skills required in the dynamic labour market. Previous studies showed that alumni’s language and communication skills do not fit in with changing demands of the labour market. This study pertains to language and subject teachers from two vocational curricula who discussed this topic in focus group meetings. These data were complemented with one-to-one interviews and a survey among language teachers. The findings show that the contacts between the programs and employers are substantial, but that teachers are in need of more information about future demands related to communication skills in changing and new professions. Also, it appears to be difficult for language teachers to design a language integrated curriculum in cooperation with subject teachers. Finally, the national requirements for the examination of language skills collide with the teachers’ and programs’ desire to design and assess authentic professional tasks. These results lead to insights that feed the development of knowledge about language teaching in vocational training and about ways to connect vocational curricula to changing demands of the (future) labour market.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/TVT2019.1.002.BRUI
2019-04-01
2022-12-06
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/15739775/41/1/02_TVT2019.1_BRUI.html?itemId=/content/journals/10.5117/TVT2019.1.002.BRUI&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bawarshi, A.S., & Reiff, M.J.(2010). Genre: An Introduction to History, Theory, Research, and Pedogogy. West Lafayette, IN: Parlor Press/WAC Clearinghouse.
  [Google Scholar]
 2. Beaufort, A.(2009). Preparing Adolescents for the Literacy Demands of the 21st Century Workplace. In L.Christenbury, R.Bomer & P.Smagorinsky (Red.), Handbook of Adolescent Literacy Research (pp. 239-255). New York, NY: Guilford Press.
  [Google Scholar]
 3. Biber, D., & Conrad, S.(2009). Register, Genre, and Style. Cambridge: Cambridge University Press.
  [Google Scholar]
 4. Bol, T., & Rözer, J.(2017). Vakmanschap op de arbeidsmarkt. Een analyse van de arbeidsmarktuitkomsten van afgestudeerden uit het middelbaar beroepsonderwijs. Mens en Maatschappij, 92(3), 233-257.
  [Google Scholar]
 5. Bolle, T.(2009). Drieslag Taal. Praktijkboek Taalbeleid Nederlands in het mbo. Amsterdam: ITTA.
  [Google Scholar]
 6. Bolle, T.(2011). Ligt de’drieslag taal’ op koers? Ontwikkelingen van het Nederlands in het mbo. Levende Talen Magazine, 98(8), 16-20.
  [Google Scholar]
 7. Bolle, T.(2013). Op weg naar de examens Nederlands in het mbo. Taalcoaches werken aan taalbeleid. Levende Talen Magazine, 100(1), 16-19.
  [Google Scholar]
 8. Bolle, T., & Van Meelis, I.(2014). Wie taalbewust lesgeeft maakt onderwijs aantrekkelijker. Taalgerichte vakdidactiek in praktische leersituaties. Van twaalf tot achttien, 24(5), 42-45.
  [Google Scholar]
 9. Brandt, D.(2009). Literacy and Learning: Reflections on Writing, Reading, and Society. San Fransisco, CA: Jossey Bass
  [Google Scholar]
 10. Britton, J.N.(1993). Language and Learning: The Importance of Speech in Children’s Development (2e druk). Portsmouth, NH: Heinemann.
  [Google Scholar]
 11. Bruin, A.(2018). Werk maken van taal in het mbo. Een onderzoek naar visies van mbo-docenten op de taaleisen die de dynamische arbeidsmarkt stelt aan mbo-studenten en hun opvattingen over de feitelijke en wenselijke aansluiting van het curriculum op die taaleisen. (Ongepubliceerde masterscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
  [Google Scholar]
 12. Buisman, M., & Van der Velden, R.(2017). De toekomst van vakmanschap. Amsterdam/Maastricht: Kohnstamm Instituut/Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
  [Google Scholar]
 13. Christoffels, I., & Baay, P.(2016). De toekomst begint vandaag: 21ste-eeuwse vaardigheden in het beroepsonderwijs.’s-Hertogenbosch: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  [Google Scholar]
 14. Elbers, E.(2012). Iedere les een taalles? Taalvaardigheid en vakonderwijs in het (v)mbo. De stand van zaken in theorie en onderzoek. Utrecht/Den Haag: Universiteit Utrecht/PROO.
  [Google Scholar]
 15. Faber-De Lange, B., & Van der Pool, E.(2015). De communicatief competente professional in de ogen van managers. Tijdschrift Voor Taalbeheersing, 37(2), 217-157.
  [Google Scholar]
 16. Glopper, C.M. de(2016). Projectaanvraag Taalcompetenties voor een dynamische arbeidsmarkt (NRO- Aanvraagformulier Beroepsonderwijs 2017). Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.
  [Google Scholar]
 17. Hajer, M.(2005). Taalgericht vakonderwijs: Tijd voor een nieuw vijfjarenplan. 3-11.
  [Google Scholar]
 18. Hajer, M., & Meestringa, T.(2004). Handboek Taalgericht Vakonderwijs. Bussum: Couthino.
  [Google Scholar]
 19. Hendrix, T., Hovens, T., & Kappers, A.(2012). Ten geleide. Taalonderwijs in het mbo – ontwikkelingen, kwesties, problemen en oplossingen. Levende Talen Magazine, 99(special), 4-5.
  [Google Scholar]
 20. Klein, P.D.(1999). Reopening Inquiry into Cognitive Processes in Writing-To-Learn. Educational Psychology Review, 11(3), 203-270.
  [Google Scholar]
 21. Lindlof, T.R., & Taylor, B.C.(2011). Qualitative Communication Research Methods (3e druk). Thousand Oaks, CA: SAGE.
  [Google Scholar]
 22. Meng, C., Van der Meijden, A., Levels, M., Van Schooten, E., & Van der Velden, R.(2017). Competency-oriented secondary VET-Effects on competencies, further education and labor market. Amsterdam/Maastricht: Kohnstamm Instituut/Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt.
  [Google Scholar]
 23. Mercer, N.(1995). The Guided Construction of Knowledge: Talk Amongst Teachers and Learners. Bristol: Multilingual Matters.
  [Google Scholar]
 24. Neuvel, J., Bersee, T., Den Exter, H., & Tijssen, M.(2004). Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs. Een verkennend onderzoek naar het onderwijsaanbod Nederlands en de taalvaardigheid van de leerlingen.’s-Hertogenbosch: CINOP.
  [Google Scholar]
 25. Onderwijs in Cijfers (Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Dienst Uitvoering Onderwijs & Centraal Bureau voor de Statistiek)(z.d.). Aansluiting mbo-arbeidsmarkt. Oordeel leerbedrijven over in dienst genomen mbo’ers. Geraadpleegd op 8 mei 2018, https://www.onderwijsincijfers.nl/kengetallen/mbo/aansluiting-mbo-arbeidsmarkt/oordeel-leerbedrijven-over-in-dienst-genomen-mbo
  [Google Scholar]
 26. Onderwijsraad(2006). Versteviging van kennis in het onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.
  [Google Scholar]
 27. Raaphorst, E., & Steehouder, P.(2010). Nederlandse taal in het mbo: beleid en praktijk.’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  [Google Scholar]
 28. Raaphorst, E., & Steehouder, P.(2011). Taal terug op het mbo. Beleid en praktijk van (nieuw) taalonderwijs in het middelbaar beroepsonderwijs.’s-Hertogenbosch/Utrecht: Expertisecentrum Beroepsonderwijs.
  [Google Scholar]
 29. Turkenburg, M., & Vogels, R.(2017). Beroep op het mbo. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 30. Van der Meulen, N.(2018). Taalexaminering van Nederlands op het mbo. (Ongepubliceerde masterscriptie). Rijksuniversiteit Groningen, Groningen.
  [Google Scholar]
 31. Van Knippenberg, M.A.J.(2010). Nederlands in het middelbaar beroepsonderwijs. Een casestudy in de opleiding Helpende Zorg. Delft/Zutphen: Eburon.
  [Google Scholar]
 32. Van Knippenberg, M.A.J.(2012). Nederlands in het mbo. Levende Talen Magazine, 99, 6-11.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/TVT2019.1.002.BRUI
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error