Zacht Lawijd | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Zacht Lawijd

Literair-historisch tijdschrift

Aims & Scope

Zacht Lawijd besteedt als literair-historisch tijdschrift aandacht aan de negentiende- en twintigste-eeuwse literatuur in Vlaanderen en Nederland. Naast uitgewerkte artikelen bevat het rubrieken waarin korte, documentaire beschouwingen bij allerlei archivalia (foto's, handschriften, drukproeven en dergelijke) worden gepresenteerd. Niet alleen bekende auteurs en hun werk komen daarbij aan bod, maar ook vergeten schrijvers krijgen opnieuw aandacht. Ook de maatschappelijke context wordt niet vergeten.

Redactie

Manu van der Aa
Thirza Blekendaal
Silke Geven
Eline Kortekaas
Bertram Mourits
Jan Robert
Geert Swaenepoel (redactiesecretaris)
David Veltman
Laurens Verrelst (eindredacteur)

Redactiesecretariaat

Geert Swaenepoel
Salm Salmstraat 13
2320 Hoogstraten
Tel.: +32(0)33143151
E-mail: [email protected]

Alvorens een artikel in te sturen, gelieve de Auteursrichtlijnen te raadplegen.

Redactieraad

Jacqueline Bel, Elke Brems, Hans Renders, Yves T'Sjoen, Dieter Vandenbroucke, Johan Vanhecke en Sandra van Voorst

This journal is published in collaboration with Letterenhuis (Antwerpen) and the Literatuurmusem (Den Haag). This publication is published under the auspices of Literatuur Vlaanderen.


This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error