2004

Pro Memorie

Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 

Redactie

prof.dr. Bram Van Hofstraeten, Universiteit Maastricht, hoofdredacteur
dr. Paul Brood, Nationaal Archief Den Haag, redactiesecretaris 

Redactiesecretariaat

Dr. Paul Brood, redactiesecretaris
E-mail: [email protected]

Alvorens een artikel aan de redactie in te sturen, gelieve de Auteursrichtlijnen te raadplegen.

Redactieraad

prof.em.dr. Cees Cappon, Universiteit van Amsterdam
prof.dr. Dave De ruysscher, Vrije Universiteit Brussel
prof.dr. Wputer Druwé, Katholieke Universiteit Leuven
prof.em.dr. Beatrix van Erp-Jacobs, Universiteit Tilburg
prof.dr. Dirk Heirbaut, Universiteit Gent
mr. Vincent van Hoof, Radboud Universiteit Nijmegen
prof.dr.mr. Hylkje de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam
prof.dr. Georges Martyn, Universiteit Gent
dr.mr. Michael Milo, Universiteit Utrecht
prof.em.mr. Paul Nève, Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen, erelid
prof.dr. Eddy Put, Katholieke Universiteit Leuven en Rijksarchief Leuven
prof.dr. Remco van Rhee, Universiteit Maastricht
prof.dr. Louis Sicking, Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit Leiden
dr. Inge Van Hulle, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error