Pro Memorie | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Pro Memorie

Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden 

Pro Memorie. Bijdragen tot de rechtsgeschiedenis der Nederlanden bevat naast artikelen over de rechtsgeschiedenis van de oude Nederlanden en de voormalige overzeese vestigingen van Nederland en België ook recensies en aankondigingen (van dissertaties, oraties en specifiek rechtshistorische monografieën), interviews, necrologieën en biografietjes van belangrijke rechtshistorici uit het Nederlandse taalgebied.

Het werkterrein van Pro Memorie sluit aan bij dat van de Stichting Oud-Vaderlands Recht, maar doordat het tijdschrift zich nadrukkelijk ook op de zuidelijke Nederlanden richt, beslaat het een ruimer gebied. Het staat wel open voor studies op het terrein van het gerecipieerde geleerde recht, maar bevat geen bijdragen betreffende het Romeinse en het canonieke recht behalve als deze direct betrekking hebben op de Nederlanden.

Er verschenen ook enkele themanummers: De negentiende eeuw: strafrecht, criminaliteit en de overheid 2.2 (2000), De rijkdom van de archieven 4.2 (2002), Linggadjati 9.2 (2007), Geschiedenis van de advocatuur in de Lage Landen 11.1/2 (2009), Rechtsgeschiedenis verbeeld 16.2 (2014). en Juristen die schreven en bleven 21.2 (2019). Als special bij Pro Memorie 14.2 (2012) verscheen: Kees Briët, Het proces van Rijck van Prehn en Johannes Wilhelmus Winter. Een bijzondere zaak voor het Hooggerechtshof van Nederlands-Indië in 1820.

Redactie

prof.dr. Bram Van Hofstraeten, Universiteit Maastricht, hoofdredacteur
dr. Paul Brood, Nationaal Archief Den Haag, redactiesecretaris 

Redactiesecretariaat

Dr. Paul Brood, redactiesecretaris
E-mail: [email protected]

Alvorens een artikel aan de redactie in te sturen, gelieve de Auteursrichtlijnen te raadplegen.

Redactieraad

prof.em.dr. Cees Cappon, Universiteit van Amsterdam
prof.dr. Dave De ruysscher, Vrije Universiteit Brussel
prof.dr. Wputer Druwé, Katholieke Universiteit Leuven
prof.em.dr. Beatrix van Erp-Jacobs, Universiteit Tilburg
prof.dr. Dirk Heirbaut, Universiteit Gent
mr. Vincent van Hoof, Radboud Universiteit Nijmegen
prof.dr.mr. Hylkje de Jong, Vrije Universiteit Amsterdam
prof.dr. Georges Martyn, Universiteit Gent
dr.mr. Michael Milo, Universiteit Utrecht
prof.em.mr. Paul Nève, Universiteit Tilburg en Radboud Universiteit Nijmegen, erelid
prof.dr. Eddy Put, Katholieke Universiteit Leuven en Rijksarchief Leuven
prof.dr. Remco van Rhee, Universiteit Maastricht
prof.dr. Louis Sicking, Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit Leiden
dr. Inge Van Hulle, Max Planck Institute for Legal History and Legal Theory
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error