2004

De Moderne Tijd

De Lage Landen, 1780-1940 

Peer-reviewproces

De Moderne Tijd hanteert een double-blind peer review: het artikel wordt anoniem naar de referenten gestuurd en de referenten blijven anoniem voor de auteur.  We trachten auteurs binnen zes weken te informeren of hun artikel voor peer review in aanmerking komt.
Uitgebreide informatie over het beoordelingsproces is te vinden op http://demodernetijd.nl/tijdschrift/peer-review/.

Redactiesecretariaat

Artikelen en voorstellen voor themanummers kunnen per e-mail gestuurd naar de redactiesecretaris:
dr. Ben de Pater, [email protected]

Recensie-exemplaren van boeken kunnen worden gestuurd aan:

Paul Reef
Departement GKO, kamernummer 10.11
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen


Redactie

Babs Boter, Nederlandse Taal & Letterkunde, Vrije Universiteit
Miel Groten, Politieke Geschiedenis, Vrije Universiteit
Rutger Helmers, Muziekwetenschap, University of Amsterdam
Evelien Jonckheere, Letterkunde, Universiteit Antwerpen
Manon van der Mullen, junior conservator, Rijksmuseum
Ben de Pater (redactiesecretaris), Sociale Geografie en Planologie, Universiteit Utrecht
Paul Reef (eindredacteur), Promovendus Cultuur- en Politieke Geschiedenis, Radboud Universiteit Nijmegen
Tom Sintobin, Algemene Cultuurwetenschappen, Radboud Universiteit Nijmegen
Leonieke Vermeer, Cultuurgeschiedenis, Universiteit van Groningen
Jeroen van Zanten, Nederlandse Geschiedenis, Universiteit van Amsterdam

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error