2004

De Moderne Tijd

De Lage Landen, 1780-1940 

Peer-reviewproces

De Moderne Tijd hanteert een double-blind peer review: het artikel wordt anoniem naar de referenten gestuurd en de referenten blijven anoniem voor de auteur.  We trachten auteurs binnen zes weken te informeren of hun artikel voor peer review in aanmerking komt.
Uitgebreide informatie over het beoordelingsproces is te vinden op http://demodernetijd.nl/tijdschrift/peer-review/.

Redactiesecretariaat

Artikelen en voorstellen voor themanummers kunnen per e-mail gestuurd naar de redactiesecretaris:
dr. Ben de Pater, [email protected]

Recensie-exemplaren van boeken kunnen worden gestuurd aan:

Paul Reef
Departement GKO, kamernummer 10.11
Erasmusplein 1
6525 HT Nijmegen


Bestuur

Dr. Marjet Brolsma (secretaris), Universiteit van Amsterdam
Dr. Thijs Dekeukeleire, Universiteit Gent
Prof dr. Lotte Jensen (voorzitter), Radboud Universiteit
Dr. Fons Meijer, NWO
Dr. Anne Petterson, Radboud Universiteit
Dr. Diederik Smit (penningmeester), Universiteit Leiden
Dr. Robert Verhoogt, Ministerie van OCW

Redactie 

Dr. Babs Boter, Vrije Universiteit
Miel Groten MA, Vrije Universiteit
Dr. Evelien Jonckheere, Universiteit Antwerpen
Drs. Wim Manuhutu, Faculteit Geesteswetenschappen, Vrije Universiteit
Dr. Floris Meens, Cultuur- en muziekgeschiedenis, Radboud Universiteit
Dr. Fons Meijer, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
Dr. Ben de Pater (secretaris), Universiteit Utrecht
Paul Reef MA (boekzaal en eindredactie), Radboud Universiteit
Dr. Tom Sintobin, Radboud Universiteit
Dr. Pieter Verstraeten, Faculteit Letteren, Katholieke Universiteit Leuven


This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error