Mens & Maatschappij | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Mens & Maatschappij

Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Een grondige en opbouwende reviewprocedure is onderdeel van het publicatieproces.  

Behalve reguliere nummers verschijnt ieder jaar een themanummer waarin specialisten op uitnodiging van de redactie schrijven over een actueel thema. Voor 2021 staan twee speciale dubbele issues in de planning over de invloed van de coronacrisis op de Nederlandse samenleving.

In de etalage
In deze terugkerende rubriek worden opvallende internationale publicaties, van Nederlandse wetenschappers en passend binnen de scope, in de kijker gezet. De redactie zet zich ervoor in dat waardevolle bijdragen, eerder gepubliceerd in buitenlandse wetenschappelijke tijdschriften, ook in het Nederlands beschikbaar zijn en laagdrempelig worden uitgelicht. 

Scriptieprijs
Elk jaar reikt de redactie de Mens & Maatschappij Scriptieprijzen uit aan een artikel gebaseerd op een bachelor- en masterscriptie van hoge kwaliteit en met opvallende relevantie voor de sociale wetenschappen. In 2020 won het onderzoek door Lotte van Beers over hoe persoonlijk contact en mediacontact weerslag hebben op houdingen ten opzichte van verschillende migrantengroepen de prijs voor de masterscriptie. 

Peer-reviewproces

Mens & Maatschappij publiceert Nederlandstalige artikelen gericht op relevante kwesties voor de Nederlandse samenleving of die Nederland vergelijken met andere landen (een Engelse titel, samenvatting en trefwoorden zijn verplicht). Een artikel kan worden ingediend voor publicatie als het voldoet aan een hoge wetenschappelijke standaard, nog niet eerder is gepubliceerd, en niet elders voor publicatie in het Nederlands is ingediend. 

De redactie van het tijdschrift voert de peer-review uit. Elk artikel wordt beoordeeld door alle leden van de redactie. Manuscripten die onvoldoende origineel zijn, wetenschappelijke tekortkomingen hebben, slecht zijn geschreven of die buiten de scope en aim van het tijdschrift vallen, worden afgewezen. Auteurs wier artikelen worden geaccepteerd ontvangen naast eventuele te verwerken verbeterpunten een document met auteursinstructies, waarmee zij hun artikel definitief kunnen afronden. Binnen drie maanden na inlevering van een manuscript ontvangen auteurs bericht van de redactie. Ook ontvangen auteurs een opgemaakt pdf-bestand ter controle waarop binnen een week eventuele in de opmaak ontstane correcties kunnen worden doorgegeven. Tekstaanpassingen zijn in dit stadium niet meer mogelijk.

Redactie

Lonneke van den Berg (redactiesecretaris) – Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut
Nella Geurts – Radboud Universiteit Nijmegen
Laura Keesman - Rijksuniversiteit Groningen
Ferry Koster – Erasmus Universiteit Rotterdam
Lonneke van Noije – Sociaal Cultureel Planbureau
Jos Slabbekoorn – Universiteit Utrecht

Redactiesecretariaat

Gelieve manuscripten toe te zenden aan: [email protected]

Gelieve voor het insturen van manuscripten de Auteursinstructies te lezen.

Gelieve boeken ter bespreking toe te zenden aan:
Inge Sieben
attn. Redactie Mens en Maatschappij
Departement Sociologie
Postbus 90153
5000 LE Tilburg
The Netherlands

Redactieraad

Prof. dr. P.A. Dykstra, Erasmus Universiteit Rotterdam
Prof. dr. J. Gierveld, Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. M. Junger, Universiteit Twente
Prof. dr. M. Kalmijn, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. C.H. Mulder, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. H. Schijf, Universiteit van Amsterdam
Prof. dr. P.G. Swanborn, Universiteit Utrecht
Prof. dr. W.C. Ultee, Radboud Universiteit Nijmegen
Prof. dr. J.C. Vrooman, Universiteit Utrecht & Sociaal en Cultureel Planbureau

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error