Mens & Maatschappij | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Mens & Maatschappij

image of Mens & Maatschappij
ISSN: 0025-9454
E-ISSN: 1876-2816

Mens & Maatschappij, founded in 1925, publishes articles representative of the entire social sciences research field, regardless of school of thought, and always with a keen eye for quality and social relevance.


Mens & Maatschappij, opgericht in 1925, publiceert artikelen representatief voor het hele onderzoeksgebied van de sociale wetenschappen, ongeacht richting of stroming, en altijd met een scherp oog voor kwaliteit en maatschappelijke relevantie. Meer over M&M...

Redactie:  Nella Geurts (editorial office), Ferry Koster, Lonneke van Noije, Inge Sieben

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error