Breekt de zon door in het AZC? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 93, Issue 4
 • ISSN: 0025-9454
 • E-ISSN: 1876-2816

Abstract

Abstract

This research is about the role of the asylum period for the social integration of asylum permit holders and their mental health. The focus is not only on the duration of the asylum period but also on the effect of relocations and activities like volunteering and (language) education. The research uses data from asylum permit holders in the Dutch city of Rotterdam ( = 701). It is found that the duration of the asylum period has negative consequences for the mental health of the asylum permit holders. This is explained by the many relocations which are related to a longer stay in asylum centers and not because of the living conditions in the asylum centers. It is also found that undertaking activities in this period is beneficial for their social integration once they are outside of the asylum center.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/MEM2018.4.002.WEED
2019-01-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/00259454/93/4/02_MEM2018.4.WEED.html?itemId=/content/journals/10.5117/MEM2018.4.002.WEED&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. ACVZ(2013). Verloren tijd. Advies over dagbesteding in de opvang van vreemdelingen. Den Haag: ACVZ.
  [Google Scholar]
 2. Agamben, G.(1998). Homo sacer: Sovereign power and bare life. Stanford University Press.
  [Google Scholar]
 3. Aguilera, M.B., & Massey, D.S.(2003). Social capital and the wages of Mexican migrants: New hypotheses and tests. Social forces, 82(2), 671–701.
  [Google Scholar]
 4. Allport, G.W.(1954). The nature of prejudice. Reading, MA: Addison-Wesley.
  [Google Scholar]
 5. Bakker, L., Bekkers, R., Reitsma, J., Sederel, C., Smets, P., & Younes, Y.(2018). Vrijwilligerswerk: stimulans voor tijdige participatie en integratie?Barneveld: Significant.
  [Google Scholar]
 6. Bakker, L., & Dagevos, J.(2017). Sociale integratie of segregatie? Ontwikkelingen in de sociale contacten van asielmigranten. In: M.Maliepaard, B.Witkamp, & R.Jennissen (red.), Een kwestie van tijd? De integratie van asielmigranten: een cohortonderzoek. Den Haag: Wetenschappelijk Onderzoek-en Documentatiecentrum.
  [Google Scholar]
 7. Bakker, L., Dagevos, J., & Engbersen, G.(2014). The importance of resources and security in the socio-economic integration of refugees. A study on the impact of length of stay in asylum accommodation and residence status on socio-economic integration for the four largest refugee groups in the Netherlands. Journal of International Migration and Integration, 15(3), 431–448.
  [Google Scholar]
 8. Castles, S., Korac, M., Vasta, E., & Vertovec, S.(2002). Integration: mapping the field. Report of a Project carried out by the University of Oxford Centre for Migration and Policy Research and Refugee Studies Centre. London: Home Office Online Report 28/03.
  [Google Scholar]
 9. Chiswick, B.R., & Miller, P.W.(2001). A model of destination-language acquisition: Application to male immigrants in Canada. Demography, 38(3), 391–409.
  [Google Scholar]
 10. COA(2018). Begeleiding en voorlichting. Verkregen op 18 februari 2018 van: https://www.coa.nl/nl/asielopvang/wonen-op-een-asielzoekerscentrum/begeleiding-en voorlichting
  [Google Scholar]
 11. Dagevos, J.(2001). Perspectief op integratie: over de sociaal-culturele en structurele integratie van etnische minderheden in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.
  [Google Scholar]
 12. Dagevos, J., & Gijsberts, M.(2008). Over dubbele bindingen en verbinden en verheffen. Sociale contacten van minderheden en de relatie met sociale cohesie en sociaaleconomische positie. In: P.Schnabel, R.Bijl & J.de Hart (red.). Betrekkelijke Betrokkenheid. Studies in Sociale cohesie. Sociaal en Cultureel Rapport2008 (p. 281–304). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 13. Dagevos, J., & Miltenburg, E.(2018). Periode in de opvang. In Dagevos, J., Huijnk, W., Maliepaard, M. & Miltenburg, E. (red.). Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (p 68–78). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 14. Dourleijn, E.(2011). Migratie en demografisch profiel. In: E. Dourleijn enJ.Dagevos (red.), Vluchtelingengroepen in Nederland: Over de integratie van Afghaanse, Iraakse, Iraanse en Somalische migranten. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 15. Driessen, M.(2011). Geestelijke ongezondheid in Nederland in kaart gebracht: Een beschrijving van de MHI-5 in de gezondheidsmodule van het Permanent Onderzoek Leefsituatie. Den Haag: Centraal Bureau Statistiek
  [Google Scholar]
 16. Dupont, H.J., Kaplan, C.D., Verbraeck, H.T., Braam, R.V., & Wijngaart, G.F. van de(2005). Killing time: drug and alcohol problems among asylum seekers in the Netherlands. International Journal of Drug Policy, 16(1), 27–36.
  [Google Scholar]
 17. Engbersen, G., Dagevos, J., Jennissen, R., Bakker, L., Leerkes, A., Klaver, J., & Odé, A.(2015). Geen tijd verliezen: van opvang naar integratie van asielmigranten. Den Haag: WRR.
  [Google Scholar]
 18. Erdner, A., Magnusson, A., Nyström, M., & Lützen, K.(2005). Social and existential alienation experienced by people with long-term mental illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 19(4), 373–380.
  [Google Scholar]
 19. Erdner, A., Nyström, M., Severinsson, E., & Lützén, K.(2002). Psychosocial disadvantages in the lives of persons with long-term mental illness living in a Swedish community. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 9(4), 457–463.
  [Google Scholar]
 20. EUR Bridge(2017). Onderzoeksprogramma EUR Bridge Research Project. Rotterdam: Erasmus Universiteit.
  [Google Scholar]
 21. Field, A.(2009). Discovering statistics using SPSS. London: Sage.
  [Google Scholar]
 22. Fokkema, T., & Haas, H.(2015). Pre-and Post-Migration Determinants of Socio-Cultural Integration of African Immigrants in Italy and Spain. International Migration, 53(6), 3-26.
  [Google Scholar]
 23. Ghorashi, H.(2005). Agents of change or passive victims: the impact of welfare states (the case of the Netherlands) on refugees. Journal of Refugee Studies, 18(2), 181–198.
  [Google Scholar]
 24. Gijsberts, M., & Dagevos, J.(2004). Concentratie en wederzijdse beeldvorming tussen autochtonen en allochtonen. Migrantenstudies, 20(3), 145–186.
  [Google Scholar]
 25. Goffman, E.(1961). Asylums: Essays on the social situation of mental patients and other inmates. New York: Random House.
  [Google Scholar]
 26. Goosen, S., Stronks, K., & Kunst, A.E.(2013). Frequent relocations between asylum-seeker centres are associated with mental distress in asylum-seeking children: a longitudinal medical record study. International journal of epidemiology, 43(1), 94–104.
  [Google Scholar]
 27. Granerud, A., & Severinsson, E.(2006). The struggle for social integration in the community – the experiences of people with mental health problems. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 13(3), 288–293.
  [Google Scholar]
 28. Hayes, A.F.(2017). Introduction to mediation, moderation, and conditional process analysis: A regression-based approach. New York: Guilford Publications.
  [Google Scholar]
 29. Huijnk, W.(2015). Groepen op afstand: conceptualisering. In: Huijnk, W., Dagevos, J., Gijsberts, M., & Andriessen, I. (red.). Werelden van verschil. Over de sociaal culturele afstand en positie van migrantengroepen in Nederland (p. 38–47). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 30. Huijnk, W.(2016). Ontwikkelingen in de integratie. In: Huijnk, W. & Andriessen, I. (red.). Integratie in zicht? De integratie van migranten in Nederland op acht terreinen nader bekeken (p. 27–34). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 31. Huisman, C., Nicolaas, H., & Ooijevaar, J.(2018). Demografie. In Dagevos, J., Huijnk, W., Maliepaard, M., & Miltenburg, E. (red.). Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (p 39–52). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 32. IBM(2016). Transforming different Likert scales to a common scale. Verkregen op 30 mei, 2018 van: www-01.ibm.com/support/docview.wss?uid=swg21482329
  [Google Scholar]
 33. Kawachi, I., & Berkman, L.F.(2001). Social ties and mental health. Journal of Urban health, 78(3), 458–467.
  [Google Scholar]
 34. Laan Bouma-Doff, W. van der(2005). De buurt als belemmering? Assen: Uitgeverij Van Gorcum.
  [Google Scholar]
 35. Laban, C.J., Gernaat, H.B.P.E., Komproe, I.H., Schreuders, B.A., & De Jong, J.T.V.M.(2004). Impact of a long asylum procedure on the prevalence of psychiatric disorders in Iraqi asylum seekers in the Netherlands. The Journal of Nervous and Mental Disease, 192(12), 843–851.
  [Google Scholar]
 36. Labyrinth(2018). Methodologische rapportage veldwerk EUR Bridge survey. Utrecht: Labyrinth.
  [Google Scholar]
 37. Larruina, R., & Ghorashi, H.(2016). The normality and materiality of the dominant discourse: Voluntary work inside a Dutch asylum seeker center. Journal of Immigrant and Refugee Studies14(2): 220–237.
  [Google Scholar]
 38. Lin, N.(1999). Social networks and status attainment. Annual review of sociology, 25(1), 467–487.
  [Google Scholar]
 39. Little, T.D.(2013). Longitudinal structural equation modeling. New York: Guilford Press.
  [Google Scholar]
 40. Martinovic, B., Tubergen, F.van, & Maas, I.(2008). Dynamics of interethnic contact: A panel study of immigrants in the Netherlands. European Sociological Review, 25(3), 303–318.
  [Google Scholar]
 41. NOS(2018). Syriërs zijn graag hier, maar groot deel heeft psychische problemen. Verkregen op 1 juni, 2018 van: https://nos.nl/artikel/2234511-syriers-zijn-graag-hier-maar-groot-deel-heeft psychische-problemen.html
  [Google Scholar]
 42. Nekuee, S., & Verkuyten, M.(1999). Emotionele distantie en integratie: Iraanse politieke vluchtelingen in Nederland. Mens en Maatschappij, 74(3), 218–234.
  [Google Scholar]
 43. Nielsen, S.S., Norredam, M., Christiansen, K.L., Obel, C., Hilden, J., & Krasnik, A.(2008). Mental health among children seeking asylum in Denmark – the effect of length of stay and number of relocations: a cross-sectional study. BMC Public health, 8(1), 293–302.
  [Google Scholar]
 44. Pettigrew, T.F., & Tropp, L.R.(2006). A Meta-Analytic Test of Intergroup Contact Theory. Journal of Personality and Social Psychology, 90(5), 751–783.
  [Google Scholar]
 45. Phillimore, J.(2011). Refugees, acculturation strategies, stress and integration. Journal of Social Policy, 40(3), 575–593.
  [Google Scholar]
 46. Putnam, R.D.(2001). Bowling alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon and Schuster.
  [Google Scholar]
 47. Ryan, D., Dooley, B., & Benson, C.(2008). Theoretical perspectives on post-migration adaptation and psychological well-being among refugees: towards a resource-based model.Journal of Refugee Studies, 21(1), 1–18.
  [Google Scholar]
 48. Smets, P., Younes, Y., Dohmen, M., Boersma, K., & Brouwer, L.(2017). Sociale media in en rondom de vluchtelingen-noodopvang bij Nijmegen. Mens en maatschappij, 92(4), 395–420.
  [Google Scholar]
 49. Uiters, E., & Wijga, A.(2018). Gezondheid, leefstijl en zorggebruik. In Dagevos, J., Huijnk, W., Maliepaard, M. & Miltenburg, E. (red.). Syriërs in Nederland. Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (p 181–199). Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau.
  [Google Scholar]
 50. Vitus, K.(2011). Zones of indistinction: family life in Danish asylum centres. Distinktion:Scandinavian Journal of Social Theory (rDIS), 12(1), 95–112.
  [Google Scholar]
 51. Vliet, L. van(2017). Onderzoek: Helft vluchtelingen voelt zich eenzaam. Verkregen op 3 
maart, 2018 van, https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/onderzoek-helft-vluchtelingen-voelt-zich-eenzaam/
  [Google Scholar]
 52. Vroome, T. de, & Tubergen, F. van(2010). The employment experience of refugees in the Netherlands. International Migration Review, 44(2), 376–403.
  [Google Scholar]
 53. Vroome, T. de, Verkuyten, M., & Martinovic, B.(2014). Host national identification of immigrants in the Netherlands. International Migration Review, 48(1), 76–102.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/MEM2018.4.002.WEED
Loading
/content/journals/10.5117/MEM2018.4.002.WEED
Loading

Data & Media loading...

 • Article Type: Research Article
Keyword(s): asylum center; asylum permit holders; mental health; refugees; social integration
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error