Tijdschrift voor Geschiedenis | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Tijdschrift voor Geschiedenis

Call for Papers

Het Tijdschrift voor Geschiedenis ontvangt momenteel zowel voorstellen voor themanummers als reviewartikelen voor jaargang 2024. In de bestanden hieronder treft u meer informatie over de vereisten voor het insturen van een voorstel voor of bijdrage aan dit tijdschrift.

Themanummers: meer info (download)
Reviewartikelen: meer info (download)

Aims & Scope

Tijdschrift voor Geschiedenis (Journal of History) is the only Dutch academic, peer-reviewed history journal that covers the history from antiquity until now, both Dutch and non-Dutch. Tijdschrift voor Geschiedenis is a general historical journal, which means that it is a publication for all disciplines within history and related disciplines. The journal is a publication for everyone interested in history.

Peer Review Process

Tijdschrift voor Geschiedenis publishes general historiographic or review articles as wel as more specialist articles. 

Articles must conform to general norms of the academic community of historical studies; articles must also be original and contribute to the study of history in a meaningful way. All contributions are evaluated by external experts by means of double-blind peer review.

Information on how to submit an article for review can be found here: Instructions for Authors.


Editorial office

Tijdschrift voor Geschiedenis
Attn. Felix Bosch MA , editorial assistant
Institute for History, Leiden University
P.O. Box 9515
2300 RA Leiden
The Netherlands

Manuscripts can be sent to: [email protected]
The reviews editor is available at: [email protected]

More information at tijdschriftvoorgeschiedenis.org

Editors

Dr. Claire Weeda, Leiden University, the Netherlands (chair)

Dr. Nadia Bouras,  Universiteit Leiden
Prof. dr. Anne-Laure Van Bruaene, Universiteit Gent
Dr. Susan Hogervorst, Erasmus Universiteit Rotterdam
Margo Buelens-Terryn
Dr. Pieter Huistra, Universiteit Utrecht
Dr. Samuël Kruizinga, Universiteit van Amsterdam
Prof. Dr. Daniëlle Slootjes, Universiteit van Amsterdam
Dr. Christianne Smit, Universiteit Utrecht
Dr. Tim Soens, Universiteit Antwerpen
Dr. Laurien Vastenhout, NIOD
Prof. dr. Georgi Verbeeck, Universiteit Maastricht
Dr. Leonieke Vermeer, Rijksuniversiteit Groningen
Dr. Maartje van Gelder, Universiteit van Amsterdam
Dr. Arjan Nobel, Universiteit van Amsterdam
Dr. Klaas van Gelder, Vrije Universiteit Brussel
Eden Dijkstra (recensieredacteur en redactieassistent)

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error