Kerk en Theologie | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Kerk en Theologie

Peer-reviewproces:
Bijdragen voor Kerk en Theologie worden anoniem door de kernredactie beoordeeld. Artikelen worden tevens voorgelegd aan één of meer anonieme beoordelaars. Over het al of niet opnemen van bijdragen beslist de redactie.

Gelieve de auteursinstructies te raadplegen alvorens een artikel voor beoordeling in te sturen.


Eindredactie

Dr. K.L. Bom,

Dr. C. van der Kooi (voorzitter)

Dr. A.C. Meesters

Dr. A. Reitsma (redactiesecretaris)

Dr. L.H. Westra (secretaris boekenrubriek)


Brede redactie

Dr. R. Brouwer (Praktische Theologie)

Dr. J. Dubbink (Oude Testament)

Dr. G.J. van Klinken (Kerkgeschiedenis)

Dr. L.J. Koffeman (Kerkrecht, Ecclesiologie)

Dr. W. Otten (Kerkgeschiedenis)

Dr. P.M. Sonnenberg (Praktische Theologie/Youth Ministry)

Dr. P.H. Vos (Ethiek)

Dr. A.W. Zwiep (Nieuwe Testament)


Secretariaat

Bijdragen voor Kerk en Theologie dienen te worden gezonden naar [email protected]

of naar het postadres van het secretariaat: Kalkerlanden 33, 7542 WH Enschede.


Boeken ter recensie kunnen worden gezonden aan de redactie boekenrubriek: Waaksenserwei 2, 8823 SX Lollum.This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error