Kerk en Theologie | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Kerk en Theologie

image of Kerk en Theologie
ISSN: 0165-2346
E-ISSN: 2773-1847

Kerk en Theologie is een wetenschappelijk tijdschrift dat werkt volgens het systeem van peer review. Daarmee is het, behalve voor academici, juist ook voor predikanten en theologen die vakmatig willen bijblijven het toonaangevende tijdschrift met kwalitatief hoogwaardige artikelen uit het gehele veld van de theologie: van exegese en kerkgeschiedenis tot dogmatiek en gemeenteopbouw geeft het blad de laatste stand van zaken weer van onderzoek en nieuwe inzichten. Primair onderwerp van reflectie zijn thema’s die in de praktijk van de kerkelijke gemeente naar voren komen. Daarnaast is er aandacht voor wat in de praktijk zelf misschien minder aan de orde is, maar wat het dagelijks theologisch bestaan wel verrijkt. Kronieken en boekbesprekingen maken iedere uitgave compleet en verschaffen inzicht in recente ontwikkelingen en publicaties. Regelmatig verschijnen er themanummers.


Redactie: A.W. Zwiep (voorzitter), A.J. den Heijer, A. Reitsma, M.J. Luteijn (secretaris boekenrubriek)

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error