2004

DNK : Documentatieblad voor de Nederlandse kerkgeschiedenis na 1800

Editorial office

Manuscripts can be sent to the editorial secretary:
Mirjam Hofman, Archief- en Documentatiecentrum Kampen
[email protected]

Editors

Prof. dr. Leon van den Broeke, Theologische Universiteit Kampen / Vrije Universiteit Amsterdam
Prof. dr. George Harinck (editor-in-chief), Theologische Universiteit Kampen / Vrije Universiteit Amsterdam
Mirjam Hofman MA (secretary), Archief- en Documentatiecentrum Kampen
Dr. Dirk van Keulen, Theologische Universiteit Kampen
Dr. Gert van Klinken, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen
Drs. Elza Kuyk, Remonstrants Seminarium Amsterdam
Dr. Leo Mietus, Seminarie van de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten Amsterdam
Prof. dr. Herman Noordegraaf, Protestantse Theologische Universiteit Amsterdam en Groningen
Dr. Arnold Smeets, Faculteit Katholieke Theologie Universiteit Tilburg
Dr. Lodewijk Winkeler, Katholiek Documentatie Centrum Nijmegen
Dr. Rolf van der Woude, Theologische Universiteit Kampen

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error