Eerst inventariseren: er is materiaal genoeg | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 16, Issue 1
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Misschien zou een debat over de barrière voor de totstandkoming van archieven met kwalitatief onderzoeksmateriaal gebaat zijn bij een concrete inventarisatie en typologie van kwalitatieve onderzoeksdata in Nederland. We kunnen natuurlijk blijven discussiëren over hoe conservatief de onderzoekspraktijk is, over anonimisering en of dat wel of niet het grootste probleem vormt, over of de aard van de data zich wel of niet voor hergebruik leent, over in hoeverre de respondent ongevraagd afschermen voor contacten met andere onderzoekers een vorm van pater- (of mater)nalisme is, maar is het niet beter om gewoon aan de slag te gaan en een begin te maken met het inventariseren van datasets die interessant voor hergebruik zouden zijn? Als dat gebeurd is, wil ik pas aannemen dat ‘het meeste materiaal daar gewoonweg niet voor geschikt is’. Die inspanning voor het geschikt maken voor hergebruik wordt vergemakkelijkt door de digitalisering van data, dat geldt zowel voor het gemak van de verspreiding en bewerking als voor de controle over de toegang. Als dit staand beleid wordt bij de instanties die onderzoeksgelden toekennen en de generaties onderzoekers na ons die opgegroeid zijn met Blackboard en It’s Learning gaan ermee aan de slag, dan komt het vanzelf wel goed. Een speurtocht in een aantal artikelen levert de volgende tot de verbeelding sprekende datasets op. Wat dachten jullie van de 250 mannen die bij de razzia van Rotterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog betrokken waren en in 1951 door pionier Ben Sijes over hun ervaringen geïnterviewd zijn? Of de dertig interviews met vroegere onderwijzers en onderwijzeressen die eind jaren zeventig gehouden zijn door onderwijssociologe Manuela du Bois Reymond? Nog mooier materiaal zullen de interviews vormen die zij en haar Duitse collega’s eind jaren tachtig hielden met stadskinderen in Leiden en Wiesbaden. Ook op het gebied van arbeiderslevens werden enkele aardige initiatieven ontplooid. In 1988 werd de Werkgroep Onderzoek naar Leidse Textiel opgezet met de bedoeling de levens van voormalige arbeiders in de textiel aan de hand van interviews te documenteren. In een overzichtsartikel van de hand van de in 2007 overleden sociaal-historicus Jaap Noordam (1999), die aan de universiteit van Leiden colleges mondelinge geschiedenis gaf, wordt een beeld geschetst van deze en andere initiatieven. Maar ook het delen van niet-historische actuele bronnen zou een grote meerwaarde hebben. Wie zou er niet geïnteresseerd zijn in de verzameling interviews met vrouwen van Srebrenica die Selma Leydesdorff met veel moeite verzameld heeft voor haar boek De leegte achter ons laten (2008), en zou het niet mooi zijn om deze te vergelijken met de interviews die het NIOD gehouden heeft voor het onderzoek naar de Val van Srebrenica? Dit is maar even een snelle scan in het sociaal-historisch domein, maar de overtuiging dat een grondige doorlichting van verschillende domeinen die met kwalitatieve data werken een schat aan data oplevert, is groot. Bewijs eerst maar eens het tegendeel!

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2011.016.001.021
2011-03-01
2024-03-02
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2011.016.001.021
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error