Welke methode van kwalitatieve dataverzameling leidt tot het verkrijgen van welke conceptuele informatiekarakteristieken? | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 20, Issue 1
  • ISSN: 1385-1535
  • E-ISSN: 1875-7324

Abstract

Het artikel van Verhulst en Lamberts beoogt een empirische vergelijking uit te voeren van twee belangrijke methoden van kwalitatieve dataverzameling in een praktijkonderzoek, te weten: het diepte-interview en de focusgroep. De vergelijking richt zich zowel op de aard en inhoud van de te verkrijgen informatie alsmede op de ‘hoeveelheid’ informatie. Als zodanig is deze onderzoeksvraag als wezenlijk origineel te beschouwen, in de zin dat een dergelijke, strikt empirische vergelijking niet, of niet vaak, eerder werd onderzocht en gerapporteerd.Op basis van hun vergelijkende analyse komen de beide auteurs tot ‘[e]en aantal besluiten met betrekking tot de toegevoegde waarde van beide methoden [die] in deze specifieke onderzoeksetting werden geformuleerd’.Deze besluiten behelzen het volgende:

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2015.020.001.013
2015-03-01
2024-02-27
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2015.020.001.013
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error