De modererende rol van emotie- en probleemgerichte copingstrategieën in de relatie tussen werkstressoren en gepest worden op het werkDe eerste auteur werd gefinancierd door een onderzoeksbeurs van IWT (IWT 130845; Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie) en IDEWE (een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk). De auteurs bedanken eveneens Maarten Sercu en dr. Martijn Schouteden voor hun hulp bij de dataverzameling. De onderzoeksopzet werd goedgekeurd door de Sociaal-Maatschappelijke Ethische Commissie (SMEC) van de KU Leuven (https://admin.kuleuven.be/raden/smec) onder dossiernummer G-2014 07 025. | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 2
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Studies die persoonsgerelateerde moderatoren onderzoeken in de associatie tussen werkgerelateerde factoren en gepest worden op het werk, zijn schaars. Om deze leemte te vullen onderzochten we of emotie- en probleemgerichte copingstrategieën (= persoonsgerelateerde factoren) als moderatoren optreden in de associatie tussen werkdruk, baanonzekerheid, rolconflict en rolambiguïteit (= werkgerelateerde factoren) en gepest worden op het werk. De resultaten bij een representatieve steekproef van 1068 Belgische werknemers geven aan dat zowel werk- als persoonsgerelateerde factoren bijdragen tot gepest worden op het werk. Zo bevestigen de resultaten dat werkdruk, baanonzekerheid, rolconflict en rolambiguïteit positief samenhangen met gepest worden. Verder versterken emotiegerichte copingstrategieën de positieve samenhang tussen rolambiguïteit en gepest worden. Er werd echter geen evidentie gevonden voor de modererende rol van emotiegerichte copingstrategieën in de associatie tussen de andere werkstressoren en gepest worden. De bufferende rol van probleemgerichte copingstrategieën werd evenmin bevestigd. Organisaties kunnen dus het best zowel werk- als persoonsgerelateerde factoren die bijdragen tot gepest worden op het werk aanpakken. We adviseren organisaties om werkdruk, baanonzekerheid, rolconflict en rolambiguïteit te reduceren, en werknemers bewust te maken van de risico's van emotiegerichte copingstrategieën, voornamelijk in het geval van rolambiguïteit.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.030.002.004
2017-06-01
2024-05-28
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.030.002.004
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error