Gedrag & Organisatie | Amsterdam University Press Journals Online
2004

Gedrag & Organisatie

image of Gedrag & Organisatie
ISSN: 0921-5077
E-ISSN: 1875-7235

Gedrag & Organisatie is a scientific journal in the field of Social, Work  & Organisational Psychology, for the Netherlands and Flanders. Gedrag & Organisatie publishes empirical articles (based on both quantitative and qualitative research), theoretical analyses, and review articles. Recurring topics include recruitment and selection, sustainable employability, workload, work engagement, and burnout. Furthermore, thematic issues highlight emerging topics, such as diversity and the impact of technology on employees. Gedrag & Organisatie is included in ISI Web of Knowledge and in Psycinfo. More about G&O


Gedrag & Organisatie, Tijdschrift voor Sociale, Arbeids- en Organisatiepsychologie is een wetenschappelijk tijdschrift voor de Nederlandse en Vlaamse markt. Naast empirische artikelen (gebaseerd op kwantitatief en kwalitatief onderzoek) publiceert Gedrag & Organisatie theoretische uiteenzettingen en overzichtsartikelen. Regelmatig terugkerende onderwerpen in het tijdschrift zijn werving en selectie, leiderschap, duurzame inzetbaarheid, werkdruk, bevlogenheid en burn-out. Daarnaast worden actuele onderwerpen, zoals diversiteit,  en de impact van technologie op werknemers, belicht in themanummers.
Gedrag & Organisatie is opgenomen in het ISI Web of Knowledge. Tevens is Gedrag & Organisatie opgenomen in Psycinfo. Meer over G&O. 
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error