De zelfbeoordeling van leidinggevenden en hun beoordeling door anderen in het kader van 360-graden feedback | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 30, Issue 3
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Dit artikel gaat in op de overeenkomsten en verschillen tussen de zelfbeoordelingen van leidinggevenden en hun beoordelingen door anderen in hun werkomgeving. Er is gebruikgemaakt van gegevens die waren verzameld in het kader van een 360-graden feedbackprogramma. Hieraan namen 154 leidinggevenden (80 mannen en 74 vrouwen) deel die werkzaam waren in het onderwijs (school-, locatie- en teamleiders). Zij beoordeelden zichzelf op vijf door Zenger en Folkman (2002) opgestelde competentiegebieden. Deze zelfbeoordelingen werden vergeleken met de beoordelingen door hun superieuren (managers), collega's en ondergeschikten (medewerkers). Zowel in de zelfbeoordelingen als in de beoordelingen door anderen bleken er verschillen te bestaan tussen mannen en vrouwen. Op een aantal punten waren de bevindingen in strijd met onze hypothesen en liepen ze niet parallel met het onderscheid tussen 'masculiene' (verandering leiden) en 'feminiene' competenties (interpersoonlijke vaardigheden). Mannen evalueerden zichzelf positiever, vooral op de competentie leidinggeven aan verandering en persoonlijke bekwaamheid, maar kregen van hun managers, collega's en medewerkers minder positieve beoordelingen dan vrouwen, met name op de competenties karakter (integriteit) en interpersoonlijke vaardigheden. De resultaten worden besproken aan de hand van de literatuur over persoonswaarneming en indrukvorming.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2017.030.003.001
2017-09-01
2024-04-17
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2017.030.003.001
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error