Robotisering en betekenisvol werk in distributiecentra: bedreigingen en kansenDit werk maakt deel uit van het onderzoeksprogramma ‘Working with or against the machine’ met projectnummer 313-99-334, dat (mede)gefinancierd is door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO). | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 33, Issue 4
  • ISSN: 0921-5077
  • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Robots zijn op steeds meer werkplekken te vinden en veranderen het werk van mensen. Er is echter onvoldoende aandacht voor de invloed van robots op de betekenisvolheid van werk, hoewel aangenomen kan worden dat robotisering hiervoor zowel een bedreiging als een kans vormt. Wij onderzoeken het effect van robots op verschillende dimensies van betekenisvol werk op basis van kwalitatieve data die verzameld zijn onder medewerkers en hun leidinggevenden in acht distributiecentra met verschillende mate van robotisering. Naast een bevestiging van de zowel negatieve als positieve invloed van robots op betekenisvol werk laten de resultaten zien dat, in overeenstemming met de Skill-Biased Technological Change-theorie, vooral hoogopgeleide leidinggevenden profiteren van kansen, terwijl laagopgeleide medewerkers voornamelijk te maken hebben met bedreigingen. Daarenboven blijkt dat medewerkers die initiatief tonen, meer van de veranderende situatie weten te maken in termen van betekenisvol werk. Deze inzichten dienen te worden meegenomen door organisaties die robots introduceren om te voorkomen dat deze afbreuk doen aan de betekenisvolheid van werk en om verdere negatieve consequenties van robotisering te voorkomen.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/2020.033.004.004
2020-12-01
2023-12-10
Loading full text...

Full text loading...

http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/2020.033.004.004
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error