Geofferd op het altaar van de deugd | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 53 Number 1
 • ISSN: 2589-4617
 • E-ISSN: 2667-2081

Abstract

Abstract

The tragic story of Sophia van Noortwijck (1673-1710) and her mother Sophia van der Maa (1636?-1710) is a well-documented and suitable case to investigate prevailing ideas about morality in the county of Holland around 1700. Because of their promiscuous and fraudulent behaviour, these wealthy ladies were involved in a scandalous trial before the high court in The Hague. Mother and daughter had flouted the norms and values of their various social circles to such an extent that they ended up excluded from those communities altogether. This article focuses on one particular type of source, namely mock-songs and pasquils that circulated about them and denounced their immoral behaviour. I argue that these songs give us access to the subjective experiences and value judgments of contemporaries. In doing so, I connect to the current debate in heritage studies around diversity and inclusion. The concepts of a ‘multi-voiced society’ and exclusion are also useful for studying the past and the memories of the past, particularly in a case like this one where the wealth of sources (letters, court documents, testimonies, personal notes, etc.) enables us to interpret these voices.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DAE2021.006.BAIL
2021-01-01
2024-04-18
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/25894617/53/1/DAE2021.006.BAIL.html?itemId=/content/journals/10.5117/DAE2021.006.BAIL&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Biema, E. van, ‘De geschiedenis van Sofia van Noortwijck’, in: Die Haghe1911 (1912) 1-129.
  [Google Scholar]
 2. Cats, Jacob, Alle de wercken, so ouden als nieuwen (Amsterdam1657-1658).
  [Google Scholar]
 3. Cowan, Brian, ‘Publicity and Privacy in the History of the British Coffeehouse’, History Compass5:4 (2007) 1180-1213.
  [Google Scholar]
 4. Cowan, Brian, en LeighYetter eds., Publicity and Privacy in Early Modern Europe: Reflections on Michael McKeon’s Secret History of Domesticity [Special Issue, History Compass10:9 (2012)].
  [Google Scholar]
 5. Creveld, I.B. van, De verdwenen buurt. Drie eeuwen centrum van joods Den Haag (Den Haag1997).
  [Google Scholar]
 6. Creveld, I.B. van, Kille-Zorg. Drie eeuwen sociale geschiedenis van joods Den Haag (Den Haag1997).
  [Google Scholar]
 7. Gaemers, Carin, ‘Maa, Sophia van der’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Maa (geraadpleegd op 20december2020).
  [Google Scholar]
 8. Grijp, L.P., ‘Spotliederen in de Gouden Eeuw’, in: AnnemiekeKeunen en HermanRoodenburg eds., Schimpen en schelden. Eer en belediging in Nederland, ca. 1600-ca. 1800, [Volkskundig Bulletin18:3 (1992)], (Amsterdam1992) 340-366.
  [Google Scholar]
 9. Haks, Donald, ‘Noortwijck, Sofia van’, in: Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland. URL: http://www.historici.nl/Onderzoek/Projecten/DVN/lemmata/data/Noortwijck.
  [Google Scholar]
 10. Haks, Donald, Huwelijk en gezin in Holland in de 17de en 18de eeuw (Utrecht1985).
  [Google Scholar]
 11. Heijden, Manon van der, Huwelijk in Holland. Stedelijke rechtspraak en kerkelijke tucht (Amsterdam1998).
  [Google Scholar]
 12. Heijden, Manon van der, Misdadige vrouwen. Criminaliteit en rechtspraak in Holland. 1600-1800 (Amsterdam2014).
  [Google Scholar]
 13. Huygens, Constantijn, Journalen 1673-1696, 4 delen (Utrecht1876-1888).
  [Google Scholar]
 14. Kaplan, Yosef, ‘The Jews in the Republic until about 1750: religious, cultural, and social life’, in: J.C.H., Blom, R.G.Fuks-Mansfeld en I.Schöffer eds., The History of the Jews in The Netherlands (Oxford en Portland2002) 116-163.
  [Google Scholar]
 15. Keblusek, Marika, Boeken in de hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw (Hilversum1997).
  [Google Scholar]
 16. Knevel, Paul, Het Haagse Bureau. Zeventiende-eeuwse ambtenaren tussen staatsbelang en eigenbelang (Amsterdam2001).
  [Google Scholar]
 17. Lis, Catharina en HugoSoly, ‘“Beter een goede buur dan een verre vriend”. Buurschappen en buurtleven in Westeuropese steden aan het eind van het Ancien Régime’, in: Boudiende Vries e.a. eds., De kracht der zwakken. Studies over arbeid en arbeidersbeweging in het verleden (Amsterdam1992) 81-107.
  [Google Scholar]
 18. Palmen, Eric, Dwaze liefde. Een familie kroniek (Amsterdam2011).
  [Google Scholar]
 19. Poelgeest, L. van, ‘Mr. Johan van Bleiswijk en zijn Observationes Tumultuariae’, Tijdschrift voor Rechtsgeschiedenis55 (1987) 117-120.
  [Google Scholar]
 20. Poelgeest, L. van, ‘De raadsheren van de Hoge Raad van Holland, Zeeland en West-Friesland in de achttiende eeuw’, Bijdragen en Mededelingen betreffende de Geschiedenis der Nederlanden, 103:1 (1988) 20-51.
  [Google Scholar]
 21. Roodenburg, Herman, ‘Naar een etnografie van de vroegmoderne stad. De “gebuyrten” in Leiden en Den Haag’, in: Peterte Boekhorst, PeterBurke en WillemFrijhoff eds., Cultuur en maatschappij in Nederland, 1500-1850: een historisch-antropologisch perspectief (Meppel en Heerlen1992) 219-243.
  [Google Scholar]
 22. Roodenburg, Herman, ‘Eer en oneer ten tijde van de Republiek: een tussenbalans’, Volkskundig Bulletin22:2 (1996) 129-148.
  [Google Scholar]
 23. Roos, Marjoke de, ‘Een ezel kent men aan zijn oren. Charivaresk drama op de grens van middeleeuwen en nieuwe tijd’, in: GeradRooijakkers en TinyRomme eds., Charivari in de Nederlanden. Rituele sancties op deviant gedrag (Amsterdam1989) 316-334.
  [Google Scholar]
 24. Salman, Jeroen, ‘Frail echoes of singing in the streets. Tracing ballad sellers and their reputation in the Low Countries’, Renaissance Studies33:1 (2019) 119-135.
  [Google Scholar]
 25. Schmidt, Ariadne, Overleven na de dood. Weduwen in Leiden in de Gouden Eeuw (Amsterdam2001).
  [Google Scholar]
 26. Schutte, O., ‘De Hinojosa’, in: Jaarboek Virtus9 (2002) 12-26.
  [Google Scholar]
 27. Wagenaar, Pieter, ‘Haagse bestuurders en ambtenaren’, in: Th.Wijsenbeek ed., Den Haag. Geschiedenis van een stad. Deel 2: De tijd van de Republiek (Zwolle2005) 90-120.
  [Google Scholar]
 28. Wijsenbeek, Th., ‘Schutters, gilden en buurten’, in: Th.Wijsenbeek ed., Den Haag. Geschiedenis van een stad. Deel 2: De tijd van de Republiek (Zwolle2005) 149-176.
  [Google Scholar]
 29. Wijsenbeek, Th., ‘Geloof en politiek’, in: Th.Wijsenbeek ed., Den Haag. Geschiedenis van een stad. Deel 2: De tijd van de Republiek (Zwolle2005) 207-227.
  [Google Scholar]
 30. Zandvliet, Kees, De 250 rijksten van de Gouden Eeuw: kapitaal, macht, familie en levensstijl (Amsterdam2006).
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DAE2021.006.BAIL
Loading
/content/journals/10.5117/DAE2021.006.BAIL
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error