In afwachting van betere tijden1 | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 43, Issue 93
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

The Second World War, the Japanese military regime and the detention of Dutch Protestant and Catholic missionaries in prison camps had considerable consequences for the functioning of church life in Borneo, both within and outside the detention camps. These consequences constitute the theme of this article. Church life in the island continued to suffer some of these consequences beyond the end of the war.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2020.93.005.JACO
2020-12-01
2023-10-04
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/43/93/05_DNK2020.93.005.JACO.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2020.93.005.JACO&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Gentilis Aster (= Gentilis van Loon), Morgen is mijn eiland rijk. Vijftig jaar Capucijnenmissie op Borneo (Tilburg: Missieprocuur Kapucijnen1955).
  [Google Scholar]
 2. JanBank, Katholieken en de Indonesische Revolutie (Baarn: Uitgeverij Ambo1983).
  [Google Scholar]
 3. Marleenvan den Berg en GeorgeHarinck ed., Voor de geest en het moreel van de troepen. De kerken en de oorlog in Indonesië (Hilversum: Verloren2018).
  [Google Scholar]
 4. Huub J.W.M.Boelaars, Indonesianisasi. Het omvormingsproces van de katholieke kerk in Indonesië tot de Indonesische katholieke kerk (Kampen: Uitgeversmaatschappij J.H. Kok1991).
  [Google Scholar]
 5. Huub J.W.M.Boelaars, ‘De man die voor een heel bisdom kwam te staan’, Carissimi Confrater (= CC), nr. 4(1971)17-18.
  [Google Scholar]
 6. C.W.Th. van Boetzelaer van Asperen en Dubbeldam, De Protestantsche Kerk in Nederlandsch Indië: haar ontwikkelingen van 1620-1939 (’s-Gravenhage: Nijhoff1947).
  [Google Scholar]
 7. Piet DerckxS.M.M., Geschiedenis van de montfortanen in Indonesië 1939-2005 (Valkenburg: Archief en Missieprocure Montfortanen, 2010).
  [Google Scholar]
 8. Wimvan den Doel, Zo ver de wereld strekt. De geschiedenis van Nederland overzee vanaf 1800 (Amsterdam: Bert Bakker2011).
  [Google Scholar]
 9. Honderd jaar Nederlandse Missionarissen van de Heilige Familie, 1895-1995 (Z. pl., z. u. 1995).
 10. Herman-Jozefvan Hulten, Mijn leven met de Daya’s 1938-1974, deel 1 (Tilburg: eigen beheer, 1983).
  [Google Scholar]
 11. JanJacobs, ‘“Een gewelddadige adempauze in ons ministeriewerk”. De Nederlandse kapucijnen in de Tweede Wereldoorlog’, in: ChrisDols e.a. e.d., Dienstbaar onder vuur. Religieuzen en de Tweede Wereldoorlog (Hilversum: Verloren2016) 115-139.
  [Google Scholar]
 12. JanJacobs, In de schaduw van Franciscus. De Nederlandse Minderbroeders-Kapucijnen (Nijmegen: Valkhof Pers2016).
  [Google Scholar]
 13. Keesde Jong, ‘100% katholiek, 100% Indonesisch. De ontwikkeling van de Katholieke Kerk in het onafhankelijke Indonesië, 1945-1995’, Wereld en Zending24.3(1995)22-36.
  [Google Scholar]
 14. L.de Jong, Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog. Deel 11 B Nederlands-Indië, eerste en tweede helft (’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij 1985) en Deel 12 Epiloog, eerste en tweede helft (’s-Gravenhage: SDU-Uitgeverij1988).
  [Google Scholar]
 15. M.C.Jongeling, Het Zendingsconsulaat in Nederlands-Indië 1906-1942 (Arnhem: Van Loghum Slaterus1966).
  [Google Scholar]
 16. Gentilisvan Loon, Gods eigen volk. De bekeringsgeschiedenis van de Mualangs op West-Borneo (Tilburg: Missieprocuur Kapucijnen1992).
  [Google Scholar]
 17. A.F.Manning, ‘De katholieke missie in Nederlands-Indië en de Japanse bezetting. Een verkenning’, Jaarboek KDC17(1987)112-133.
  [Google Scholar]
 18. AgnesNewton Keith, Three Came Home (London: Michael Joseph, 1948).
  [Google Scholar]
 19. Hendrik E.Niemeijer, Het archief van het bestuur over de Protestantse Kerk in Nederlands-Indië/Indonesië (PKNI) 1844-1950 (Jakarta2010).
  [Google Scholar]
 20. Hendrik E.Niemeijer, The Minutes of the Church Board over the Protestant Church in the Netherlands Indies/Indonesia 1844-1948 XV (1941) en XVI (1942) (Jakarta2010).
  [Google Scholar]
 21. G.J.Petri, ‘Met dominee W.L. Steinhart op Sumatra october 1947 tot december 1950’, Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, nr. 7(1990)2-31.
  [Google Scholar]
 22. JanRidderbos, Nederlandse predikanten gevangen in kampen en/of omgekomen tijdens WO II (internetversie, d.d. april 2014). Geraadpleegd via: https://docplayer.nl/14110637-Nederlandse-predikanten-gevangen-in-kampen-en-of-omgekomen-tijdens-wo-ii-samensteller-dr-jan-ridderbos.html (geraadpleegd 15 oktober 2020).
  [Google Scholar]
 23. J.K.Schendelaar, ‘Ds. G. Mostert – gevallen in den oorlog met Japan’, Documentatieblad Lutherse Kerkgeschiedenis, nr. 22(1997)2-29.
  [Google Scholar]
 24. K.Schilder, ‘Jaaroverzicht’, in: Handboek ten dienste van de Gereformeerde Kerken in Nederland (Goes: Oosterbaan & Le Cointre N.V.1950).
  [Google Scholar]
 25. Jan MathijsSchoffeleers SMM, Montfortanen in de Lage Landen: ‘een klein en arm gezelschap’ (Oirschot: Provincialaat Montfortanen2006).
  [Google Scholar]
 26. K.Steenbrink, Catholics in Indonesia, 1808-1942. A Documented History. Volume 2: The Spectacular Growth of a Self-Confident Minority, 1903- 1942 (Leiden: KITLV Press2007).
  [Google Scholar]
 27. Pater J. (= Martinus) Verstralen, ‘Missionaris op Borneo’, in: CarolijnVisser en SaszaMalko ed., ‘En nog steeds hebben wij twee vaderlanden’. Op avontuur in Nederlands-Indië (Amsterdam: Meulenhoff2001) 150-154.
  [Google Scholar]
 28. MartinusVerstralen, ‘Een relaas over Njarumkop. Tempu Dulu’, Beste Medebroeder23.1(1989)17-22.
  [Google Scholar]
 29. Joosvan Vugt, Broeders in de katholieke beweging. De werkzaamheden van vijf Nederlandse onderwijscongregaties van broeders en fraters, 1840-1970 (Nijmegen: KDC/KSC1994).
  [Google Scholar]
 30. P.J.de Wit, ‘Terugblik op een oord van ellende’, Mill Hill55.1(1948)8-12.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2020.93.005.JACO
Loading
/content/journals/10.5117/DNK2020.93.005.JACO
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error