Jasper Vree en DNK | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 47, Issue 100
 • ISSN: 0923-7771
 • E-ISSN: 2665-9492

Abstract

Abstract

DNK

Jasper Vree was a prominent member in DNK, whose contributions stress the importance of precision based on knowledge of both the general backgrounds of the subject-matter, the way this is being discussed, and the primary sources. In the opinion of Vree, the work of the church historian is also a way of paying respect to inspiring figures of the past, figures that set examples of thinking and acting that we may follow today.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/DNK2024.1.005.KLIN
2024-06-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09237771/47/100/DNK2024.1.005.KLIN.html?itemId=/content/journals/10.5117/DNK2024.1.005.KLIN&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bibliografie van Katholieke Nederlandse Periodieken onder eindredactie van Otto S.Lankhorst (Nijmegen: Valkhof Pers1999).
  [Google Scholar]
 2. Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken 1-3 onder redactie van G.Harinck, R.Huizenga, P.Moleveld, H.Seijlhouwer en W.Berkelaar (Amstelveen: EON Pers2004-2007).
  [Google Scholar]
 3. Ch.Burger, ‘In memoriam Jasper Vree’, Tijdschrift voor Nederlandse Kerkgeschiedenis23.4 (2020) 318.
  [Google Scholar]
 4. G.Harinck, “Men zal met een serieuze analyse moeten beginnen.’ Jasper Vree en Abraham Kuyper’, DNK29/65 (2006) 51-60.
  [Google Scholar]
 5. G.Harinck, ‘In memoriam Jasper Vree’, DNK43/93 (2020) 91-94.
  [Google Scholar]
 6. M.E.Kluit, Het Protestantse Réveil in Nederland en daarbuiten 1815-1865 (Amsterdam: H.J. Paris1970).
  [Google Scholar]
 7. C.van der Kooi, ‘Kroniek’, Kerk en Theologie71.4 (2020) 397-398.
  [Google Scholar]
 8. F.van Lieburg m.m.v.E.Groeneveld, Lijst van Nederlandse Hervormde predikanten tussen 1816 en 1900, te verschijnen op www.nederlandsprotestantisme.nl.
  [Google Scholar]
 9. M.J.van Lieburg, De academische prijsvragen. Een inventarisatie en annotatie van de prijsvragen, uitgeschreven door de Nederlandse universiteiten 1815-1968 (Rotterdam: Erasmus2007).
  [Google Scholar]
 10. H.van der Steeg, m.m.v.Christoph Burger, Connyvan den Berg en Jaapvan den Berg, ‘In memoriam Jasper Vree’, Historisch Tijdschrift GKN nr. 44 (2021) 67-69.
  [Google Scholar]
 11. J.Vree, De Groninger Godgeleerden. De oorsprongen en de eerste periode van hun optreden (1820-1843). Diss. VU (Kampen: Kok1987).
  [Google Scholar]
 12. JasperVree, ‘Johannes Clarisse (1770-1846)’, Biografisch Lexicon voor het Geschiedenis van het Nederlandse Protestantisme5 (Kampen: Kok2001) 112-117.
  [Google Scholar]
 13. J.Vree, ‘Boekbespreking: Trinus Hoekstra, Economie en geloven’, DNK25/57 (2002) 80-81.
  [Google Scholar]
 14. J.Vree, ‘Vrouwen in het Réveil’, DNK26/59 (2003) 1-8.
  [Google Scholar]
 15. J.Vree, ‘Boekbespreking: J. van Genderen, Kohlbrügge’, DNK26/59 (2003) 50-51.
  [Google Scholar]
 16. J.Vree, ‘Boekbespreking: J. van der Graaf, Delen of helen?’, DNK26/59 (2003) 51-52.
  [Google Scholar]
 17. J.Vree, ‘Boekbespreking: A.M.L. Hajenius m.m.v. R. Hofman, Dopers in de Domstad’, DNK26/59 (2003) 52-53.
  [Google Scholar]
 18. J.Vree, ‘Het Réveil in het verenigingsleven 1830-1870’, DNK28/63 (2005) 1-7.
  [Google Scholar]
 19. J.Vree, ‘Het Réveil als splijtzwam in de predikantenkring (1844-1870)’, DNK28/63 (2005) 87-101.
  [Google Scholar]
 20. J.Vree, ‘Abraham Kuyper in de jaren 1848-1874: een briljante, bevlogen branie’, DNK29/65 (2006) 27-50.
  [Google Scholar]
 21. J.Vree, ‘Overschot op de Nederlandse kandidatenmarkt: een bron van overzeese predikanten, hulppredikers enz. (1829-1872)’, DNK30/66 (2007) 17-52.
  [Google Scholar]
 22. J.Vree, ‘Boekbespreking: Bram Vroon, Vier eeuwen protestantisme in het zuidoosten van de Baronie van Breda’, DNK30/67 (2007) 66-67.
  [Google Scholar]
 23. J.Vree, ‘Twintig jaar Bibliografie van Nederlandse Protestantse Periodieken. Twee eeuwen protestantse leescultuur in staat van kartering’, DNK21/68 (2008) 29-42.
  [Google Scholar]
 24. J.Vree, ‘Theologisch talent gezocht en gesteund. De relatie tussen Groninger godgeleerden, dito beurzen en de nationale academische prijsvragen (1815-1872)’, DNK22/70 (2009) 1-24.
  [Google Scholar]
 25. J.Vree, ‘Cijfers en beschouwingen zonder voldoende archiefonderzoek kunnen bedriegen. Kerkhistorische kanttekeningen bij P.A.J. Caljé, Student, universiteit en samenleving: de Groningse universiteit in de negentiende eeuw (Hilversum: Verloren2009)’, DNK23/72 (2010) 28-53.
  [Google Scholar]
 26. J.Vree, ‘Boekbespreking: Hildo van Engen, Vincent Robijn, Op zoek naar het religieus erfgoed’, DNK23/72 (2010) 69-70.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/DNK2024.1.005.KLIN
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error