Employability in de context van een innovatieve en lerende regio | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 36, Issue 3
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

Deze oratiebewerking bespreekt het belang van samenwerking tussen regionale arbeidsmarktactoren voor het bevorderen van de employability – de arbeidsmarktpositie – van (potentiële) werknemers. In dit artikel omvat employability zowel individuele aspecten als contextuele condities die samen de positie van (potentiële) werknemers op de arbeidsmarkt beschrijven. Deze benadering van employability is nodig in het kader van de toenemende decentralisatie van arbeidsrelaties en arbeidsmarktbeleid die in Nederland steeds zichtbaarder is. Binnen deze decentralisatie krijgen beleidsinterventies rondom employability in toenemende mate een regionaal karakter, zodat de verschillende groepen (potentiële) werknemers die binnen een specifieke regio relevant zijn, beter kunnen participeren in werk. De specifieke differentiatie naar doelgroepkenmerken is in elke regio namelijk afhankelijk van de regionale economie, demografie, ambities en mogelijkheden. Om deze complexe thematiek beter onderzoekbaar te maken biedt deze oratiebewerking een conceptueel model voor employability binnen de regio en een onderzoeksagenda. Hiermee draagt deze oratiebewerking bij aan toekomstig wetenschappelijk en toegepast onderzoek naar employability binnen innoverende en lerende regio’s.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2023.3.002.STOF
2023-09-01
2023-09-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09215077/36/3/GO2023.3.002.STOF.html?itemId=/content/journals/10.5117/GO2023.3.002.STOF&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aalders, R., Raspe, O., & Dieteren, J. (2020). Regionale prognoses: Krimp door corona verschilt per regio. Rabobank themabericht. Rabobank Nederland.
  [Google Scholar]
 2. Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
  [Google Scholar]
 3. Bailey, D., & Berkeley, N. (2014). Regional responses to recession: The role of the West Midlands Regional Taskforce. Regional Studies, 48(11), 1797-1812. https://doi.org/10.1080/00343404.2014.893056
  [Google Scholar]
 4. Balaguer-Coll, M. T., Prior, D., & Tortosa-Ausina, E. (2010). Decentralisation and efficiency of local government. Annals of Regional Science, 45(3), 571-601. https://doi.org/10.1007/s00168-009-0286-7
  [Google Scholar]
 5. Blien, U., & Hirschenauer, F. (2018). A new classification of regional labour markets in Germany. Letters in Spatial and Resource Sciences, 11(1), 17-26. https://doi.org/10.1007/s12076-017-0194-x
  [Google Scholar]
 6. Blonk, R. (2016). Inclusieve innovatie in de regio. In Perspectief op de onderkant van de arbeidsmarkt. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
  [Google Scholar]
 7. Bock, B. B. (2019). Van leefbaarheid naar toekomstkracht: Inspiratie voor een nieuw krimpbeleid. In V.Beuzenberg, I.Bronsvoort, & M.Wouters (Eds.), Land in samenhang, krimp en regionale kansengelijkheid (pp. 10-29). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Platform 31.
  [Google Scholar]
 8. Broersma, L., Edzes, A. J. E., & Van Dijk, J. (2013). Have Dutch municipalities become more efficient in managing the costs of social assistance dependency?Journal of Regional Science, 53(2), 274-291. https://doi.org/10.1111/j.1467-9787.2012.00762.x
  [Google Scholar]
 9. Butkus, M., Cibulskiene, D., Maciulyte-Sniukiene, A., & Matuzeviciute, K. (2018). What is the evolution of convergence in the EU?Sustainability, 10(5), 1552. https://doi.org/10.3390/su10051552
  [Google Scholar]
 10. Clark, J., & Bailey, D. (2018). Labour, work and regional resilience. Regional Studies: The Journal of the Regional Studies Association, 52(6), 741-744. https://doi.org/10.1080/00343404.2018.144862
  [Google Scholar]
 11. Cörvers, F. (2019). De regionale arbeidsmarkten van het randland: Eenheid in verscheidenheid. In V.Beuzenberg, I.Bronsvoort, & M.Wouters (Eds.), Land in samenhang, krimp en regionale kansengelijkheid (pp. 88-110). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Platform 31.
  [Google Scholar]
 12. Currid, E., & Stolarick, K. (2010). The occupation-industry mismatch: New trajectories for regional cluster analysis and economic development. Urban Studies, 47(2), 337-362. https://doi.org/10.1177/0042098009349024
  [Google Scholar]
 13. De Grip, A., Loo, J., & Sanders, J. (2004). The industry employability index: Taking account of supply and demand characteristics. International Labour Review, 143(3), 211-233. https://doi.org/10.1111/j.1564-913x.2004.tb00269.x
  [Google Scholar]
 14. De Lange, A. H., Van der Heijden, B., Van Vuuren, T., Furunes, T., De Lange, C., & Dikkers, J. (2021). Employable as we age? A systematic review of relationships between age conceptualizations and employability. Frontiers in Psychology, 11, 605684. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.605684
  [Google Scholar]
 15. De Rynck, F., Temmernan, C., & Voets, J. (2018). Lokale netwerken als instrument voor centraal beleid? De relativiteit van metagovernance. Bestuurskunde, 27(2), 57-68. https://doi.org/10.5553/bk/092733872018027002007
  [Google Scholar]
 16. De Vos, A., Van der Heijden, B.I.J.M., & Akkermans, J. (2020). Sustainable careers: Towards a conceptual model. Journal of Vocational Behavior, 117, 103196. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.06.011
  [Google Scholar]
 17. Delgado, M., Porter, M. E., & Stern, S. (2010). Clusters and entrepreneurship. Journal of Economic Geography, 10(4), 495-518. https://doi.org/10.1093/jeg/lbq010
  [Google Scholar]
 18. Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 22(1), 1-29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur01
  [Google Scholar]
 19. European Commission. (2020). Regional Policy contributing to smart growth in Europe 2020. EU.
  [Google Scholar]
 20. Evans, R., & Karecha, J. (2014). Staying on top: Why is Munich so resilient and successful?European Planning Studies, 22(6), 1259-1279. https://doi.org/10.1080/09654313.2013.778958
  [Google Scholar]
 21. Fleuren, B. P. I. (2019). Caught somewhere in time: Conceptualizing, measuring, and predicting sustainable employability [Doctoral thesis, Maastricht University]. Maastricht University. https://doi.org/10.26481/dis.20190627bf
  [Google Scholar]
 22. Fleuren, B. P. I., De Grip, A., Jansen, N. W., Kant, I., & Zijlstra, F. R. (2016). Critical reflections on the currently leading definition of sustainable employability. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(6), 557-560. https://doi.org/10.5271/sjweh.3585
  [Google Scholar]
 23. Fleuren, B. P. I., De Grip, A., Jansen, N. W., Kant, I., & Zijlstra, F. R. (2020). Unshrouding the sphere from the clouds: Towards a comprehensive conceptual framework for sustainable employability. Sustainability, 12(16), 6366. https://doi.org/10.3390/su12166366
  [Google Scholar]
 24. Forrier, A., De Cuyper, N., & Akkermans, J. (2018). The winner takes it all, the loser has to fall: Provoking the agency perspective in employability research. Human Resource Management Journal, 28(4), 511-523. https://doi.org/10.1111/1748-8583.12206
  [Google Scholar]
 25. Forrier, A., & Sels, L. (2003). The concept employability: A complex mosaic. International Journal of Human Resources Development and Management, 3(2), 102-124. https://doi.org/10.1504/ijhrdm.2003.002414
  [Google Scholar]
 26. Fugate, M. (2006). Employability in the new millennium. In J. H.Greenhaus & G. A.Callanan (Eds.), Encyclopedia of career development (pp. 267-270). Sage.
  [Google Scholar]
 27. Fugate, M., Van der Heijden, B., De Vos, A., Forrier, A., & De Cuyper, N. (2021). Is what’s past prologue? A review and agenda for contemporary employability research. Academy of Management Annals, 15(1), 266-298. https://doi.org/10.5465/annals.2018.0171
  [Google Scholar]
 28. Gazier, B. (1998). Employability – definitions and trends. In B.Gazier (Ed.), Employability: Concepts and policies (pp. 37-71). European Employment Observatory.
  [Google Scholar]
 29. Guilbert, L., Bernaud, J.-L., Gouvernet, B., & Rossier, J. (2016). Employability: Review and research prospects. International Journal for Educational and Vocational Guidance, 16(1), 69-89. https://doi.org/10.1007/s10775-015-9288-4
  [Google Scholar]
 30. Habets, O., Stoffers, J., Van der Heijden, B., & Peters, P. (2020). Am I fit for tomorrow’s labor market? The effect of graduates’ skills development during higher education for the 21st century’s labor market. Sustainability, 12(18), 7746. https://doi.org/10.3390/su12187746
  [Google Scholar]
 31. Hane-WeijmanE., Eriksson, R. H., & Henning, M. (2018). Returning to work: Regional determinants of re-employment after major redundancies. Regional Studies, 52(6), 768-780. https://doi.org/10.1080/00343404.2017.1395006
  [Google Scholar]
 32. Hooghe, L., & Marks, G. (2003). Unraveling the central state, but how? Types of multi-level governance. The American Political Science Review, 97(2), 233-243. https://doi.org/10.1017/s0003055403000649
  [Google Scholar]
 33. Hospers, G. J. (2009). Citymarketing in perspectief. IVIO-boeken.
  [Google Scholar]
 34. Hospers, G. J. (2019). Stad en land samen verder: Nieuwe kansen voor rurale krimpregio’s. In V.Beuzenberg, I.Bronsvoort, & M.Wouters (Eds.), Land in samenhang, krimp en regionale kansengelijkheid (pp. 50-69). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Platform 31.
  [Google Scholar]
 35. Huxham, C. (2003). Theorizing collaboration practice. Public Management Review, 5(3), 401-423. https://doi.org/10.1080/1471903032000146964
  [Google Scholar]
 36. Huxham, C., & Vangen, S. (2013). Managing to collaborate: The theory and practice of collaborative advantage. Routledge.
  [Google Scholar]
 37. Ilmarinen, J., Tuomi, K., & Seitsamo, J. (2005). New dimensions of work [Paper presentation]. International Congress Series.
  [Google Scholar]
 38. Lowe, N. J., & Wolf-Powers, L. (2018). Who works in a working region? Inclusive innovation in the new manufacturing economy. Regional Studies, 52(6), 828-839. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1263386
  [Google Scholar]
 39. Martin, R., & Sunley, P. (2015). On the notion of regional economic resilience: Conceptualization and explanation. Journal of Economic Geography15(1),1-42. https://doi.org/10.1093/jeg/lbu015
  [Google Scholar]
 40. McCann, P., & Ortega-Argilés, R. (2015). Smart specialization, regional growth and applications to European Union cohesion policy. Regional Studies, 49(8), 1291-1302. https://doi.org/10.1080/00343404.2013.799769
  [Google Scholar]
 41. Mosley, H. (2011). Decentralisation of public employment services. The European Commission Mutual Learning Programme for Public Employment Services. DG Employment, Social Affairs and Inclusion.
  [Google Scholar]
 42. OC&W. (2014). Wetenschapsvisie 2025 – Keuzes voor de toekomst. OC&W.
  [Google Scholar]
 43. OECD. (2003). Managing decentralisation: A new role for labour market policy. OECD.
  [Google Scholar]
 44. Oevering, F., & Raspe, O. (2020). Regionaal-economische verschillen fors toegenomen. Economisch Statistische Berichten, 104, 4786.
  [Google Scholar]
 45. Østerbye, S., Moilanen, M., Tervo, H., & O.Westerlund (2018). The creative class: Do jobs follow people or do people follow jobs?Regional Studies, 52(6), 745-755. https://doi.org/10.1080/00343404.2016.1254765
  [Google Scholar]
 46. Paasi, A. (1986). The institutionalization of regions: A theoretical framework for understanding the emergence of regions and the construction of regional identity. Fennia, 164(1), 105-146. https://doi.org/10.11143/9052
  [Google Scholar]
 47. Parker, P. (2008). Promoting employability in a “flat” world. Journal of Employment Counseling, 45(1), 2-13. https://doi.org/10.1002/j.2161-1920.2008.tb00039.x
  [Google Scholar]
 48. PBL. (2019). De economische samenhang tussen regio’s in Nederland. PBL-publicatienummer: 3559. PBL Planbureau voor de Leefomgeving.
  [Google Scholar]
 49. Pierre, J., & Peters, B. G. (2000). Governance, politics and the state. MacMillan Press.
  [Google Scholar]
 50. Popov, E., Stoffers, J., Omonov, Z., & Veretennikova, A. (2017). Social innovations development modelling. International Journal of Economic Research, 14(11), 365-381.
  [Google Scholar]
 51. Popov, E., Stoffers, J., & Simonova, V. (2019). Cultural factors of network inter-firm cooperation. Review of International Business and Strategy, 29(2), 103-116. https://doi.org/10.1108/ribs-09-2018-0085
  [Google Scholar]
 52. Provan, K. G., & Lemaire, R. H. (2012). Core concepts and key ideas for understanding public sector organizational networks: Using research to inform scholarship and practice. Public Administration Review, 72(5), 638-648. https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2012.02595.x
  [Google Scholar]
 53. Rijksoverheid SZW. (2020). Kamerbrief voortgang uitwerking aanvullend sociaal pakket. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/11/30/voortgang-uitwerking-aanvullend-sociaal-pakket
  [Google Scholar]
 54. Roberts, N. C. (2000). Wicked problems and network approaches to resolution. International Public Management Review, 1(1), 1-19.
  [Google Scholar]
 55. Roobeek, J. M. (2008). Netwerkend valoriseren – Waarde toevoegen aan kennis. Free Musketeers.
  [Google Scholar]
 56. Rothwell, A., Herbert, I., & Rothwell, F. (2008). Self-perceived employability: Construction and initial validation of a scale for university students. Journal of Vocational Behavior, 73(1), 1-12. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2007.12.001
  [Google Scholar]
 57. Schaufeli, W. B., & Bakker, A. B. (2003). Utrecht Work Engagement Scale: Preliminary manual. Occupational Health Psychology Unit, Utrecht University.
  [Google Scholar]
 58. Schobben, R. (2000). Politieke regio en Europese Unie [Doctoral thesis, Universiteit Twente]. Eburon.
  [Google Scholar]
 59. Simmie, J., & Marin, R. (2010). The economic resilience of regions: Towards an evolutionary approach. Cambridge Journal of Regions, Economy and Society, 3(1), 27-43. https://doi.org/10.1093/cjres/rsp029
  [Google Scholar]
 60. Sociaal-Economische Raad (SER). (2009). Een kwestie van gezond verstand: Breed preventiebeleid binnen arbeidsorganisaties. SER.
  [Google Scholar]
 61. Steenbergen, B., Hilhorst, J., Steenbergen, J., Gelinck, R., & Boer, R. (2015). Valoriseren moet je organiseren: Naar meer-waarde van kennis binnen de sociale wetenschappen. Radboud Universiteit Nijmegen.
  [Google Scholar]
 62. Stoffers, J. (2016). Employability, werkend perspectief voor de middengroep op de arbeidsmarkt. Zuyd Research.
  [Google Scholar]
 63. Stoffers, J. (2021). Employability in de context van een innovatieve en lerende regio [Inaugural Lecture, Open Universiteit]. Open Universiteit.
  [Google Scholar]
 64. Stoffers, J., Hendrikx, K., Habets, O., & Van der Heijden, B. (2019). Employability and innovative work behaviours in SMEs in a Euroregion: A cross-national comparison between Belgium and the Netherlands. Personnel Review, 49(1), 167-187. https://doi.org/10.1108/pr-10-2018-0387
  [Google Scholar]
 65. Stoffers, J., Schrijver, I., Canisius, E., Amanchar, J., & Geraedts, M. (2021). Regionale technologie gedreven arbeidsmarktinitiatieven in beeld gebracht. Zuyd Research.
  [Google Scholar]
 66. Stoffers, J. M. M., & Van der Heijden, B.I.J.M. (2018). An innovative work behaviourenhancing employability model moderated by age. European Journal of Training and Development, 42(1/2), 143-163. https://doi.org/10.1108/ejtd-10-2016-0074
  [Google Scholar]
 67. Stoffers, J. M. M., Van der Heijden, B. I. J. M., & Jacobs, E. A. G. M. (2020). Employability and innovative work behaviour in small and medium-sized enterprises. International Journal of Human Resource Management, 31(11), 1439-1466. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1407953
  [Google Scholar]
 68. Stoffers, J. M. M., Van der Heijden, B. I. J. M., & Notelaers, G. L. A. (2014). Towards a moderated mediation model of innovative work behavior enhancement. Journal of Organisational Change Management, 27(4), 642-659. https://doi.org/10.1108/jocm-05-2014-0105
  [Google Scholar]
 69. Stoffers, J. M. M., Van der Heijden, B. I. J. M., & Schrijver, I. (2020). Towards a sustainable model of innovative work behaviors’ enhancement: The mediating role of employability. Sustainability12(1), 159. https://doi.org/10.3390/su12010159
  [Google Scholar]
 70. Tavassoli, S., & Karlsson, C. (2018). The role of regional context on innovation persistency of firms. Papers in Regional Science, 97(4), 931-955. https://doi.org/10.1111/pirs.12315
  [Google Scholar]
 71. Teisman, G. R., & Klijn, E. H. (2002). Partnership arrangements: Governmental rhetoric or governance scheme?Public Administration Review, 62(2), 197-205. https://doi.org/10.1111/0033-3352.00170
  [Google Scholar]
 72. Thijssen, J. G. (1998). Employability: Conceptuele varianten en componenten. University of Utrecht.
  [Google Scholar]
 73. Thijssen, J. G. (2000). Employability in het brandpunt: Aanzet tot verheldering van een diffuus fenomeen. Tijdschrift voor HRM, 3(1), 7-37.
  [Google Scholar]
 74. Van den Berg, C., & Van Vulpen, B. (2019). Democratie van streek? Over regionale vertegenwoordiging. In Groot onderhoud of kruimelwerk? Ongevraagd commentaar op de aanbevelingen van de Staatscommissie Parlementair Stelsel (pp. 57-74). Montesquieu Instituut.
  [Google Scholar]
 75. Van der Heijde, C. M., & Van der Heijden, B. I. J. M. (2006). A competence-based and multi-dimensional operationalization and measurement of employability. Human Resource Management, 45(3), 449-476. https://doi.org/10.1002/hrm.20119
  [Google Scholar]
 76. Van der Heijden, B. I. J. M., De Lange, A., Demerouti, E., & Van der Heijde, C. M. (2009). Age effects on the employability-career success relationship. Journal of Vocational Behavior, 74(2), 156-164. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2008.12.009
  [Google Scholar]
 77. Van der Heijden, B., Notelaers, G., Peters, P., Stoffers, J., De Lange, A., Froehlich, D., & Van der Heijde, C. (2018). Development and validation of the short-form employability five-factor instrument. Journal of Vocational Behavior, 106(2), 236-248. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2018.02.003
  [Google Scholar]
 78. Van der Klink, J. J. L., Bultmann, U., Brouwer, S., Burdorf, A., Schaufeli, W. B., Zijlstra, F. R. H., & Van der Wilt, G. J. (2011). Duurzame inzetbaarheid: Werk als waarde. Gedrag & Organisatie, 24(4), 342-356. https://doi.org/10.5117/2011.024.004.342
  [Google Scholar]
 79. Van der Klink, J. J. L., Bültmann, U., Burdorf, A., Schaufeli, W. B., Zijlstra, F. R. H., Abma, F. I., Brouwer, S. & Van der Wilt, G. J. (2016). Sustainable employability – definition, conceptualization, and implications: A perspective based on the capability approach. Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, 42(1), 71-79. https://doi.org/10.5271/sjweh.3531
  [Google Scholar]
 80. Van der Steen, M., Teisman, G., Van Popering-Verkerk, J., Van Buuren, A., & Molenveld, A. (2018). Werkende samenwerking. VNG.
  [Google Scholar]
 81. Vanhercke, D., De Cuyper, N., Peeters, E., & De Witte, H. (2014). Defining perceived employability: A psychological approach. Personnel Review, 43(4), 592-605. https://doi.org/10.1108/pr-07-2012-0110
  [Google Scholar]
 82. Van Leeuwen, E. (2019). De krimpende stad. In V.Beuzenberg, I.Bronsvoort, & M.Wouters (Eds.), Land in samenhang, krimp en regionale kansengelijkheid (pp. 70-87). Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties & Platform 31.
  [Google Scholar]
 83. Van Lieshout, H. A. M., Geling, M. C. T., Scholing, A., & Kamphorst, J. C. (2016). Regionale preventie van arbeidsmarktdiscrepanties via strategische personeelsplanning. Tijdschrift voor HRM, 19(6), 1-19.
  [Google Scholar]
 84. Van Vuuren, T., Caniëls, M., & Semeijn, J. H. (2011). Duurzame inzetbaarheid en een leven lang leren. Gedrag & Organisatie, 24(4), 356-373. https://doi.org/10.5117/2011.024.004.357
  [Google Scholar]
 85. Veld, M., Semeijn, J., & Van Vuuren, T. (2015). Enhancing perceived employability. Personnel Review, 44(6), 866-882. https://doi.org/10.1108/pr-05-2014-0100
  [Google Scholar]
 86. Verwest, F., Taylor, P., Van Wissen, L., Van Dijk, J., Edzes, A., Hamersma, M., Cörvers, F., De Grip, A., & Van Thor, J. (2017). Resilient labour markets and demographic change in selected regions of the Netherlands. In Demographic transition, labour markets and regional resilience (pp. 73-94). Springer.
  [Google Scholar]
 87. Weishaupt, J. T. (2010) A silent revolution? New management ideas and the reinvention of European public employment services. Socio-Economic Review, 8(3), 461-486. https://doi.org/10.1093/ser/mwq004
  [Google Scholar]
 88. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (2013). Naar een lerende economie: Investeren in het verdienvermogen van Nederland. Amsterdam University Press.
  [Google Scholar]
 89. Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR). (2020). Het betere werk: De nieuwe maatschappelijke opdracht. WRR.
  [Google Scholar]
 90. Weterings, A., Buitelaar, E., & Edzes, A. (2019). Regionale verschillen in werkzekerheid: De rol van beleid, PBL-publicatienummer 3752. Planbureau voor leefomgeving.
  [Google Scholar]
 91. Weterings, A., Diodato, D., & Van den Berge, M. (2013). De veerkracht van regionale arbeidsmarkten. Planbureau voor leefomgeving.
  [Google Scholar]
 92. Wink, R., Kirchner, L., Koch, F., & Speda, D. (2016). There are many roads to reindustrialization and resilience: Place-based approaches in three German urban regions. European Planning Studies, 24(3), 463-488. https://doi.org/10.1080/09654313.2015.1046370
  [Google Scholar]
 93. Wixe, S., & Andersson, M. (2016). Which types of relatedness matter in regional growth? Industry, occupation and education. Regional Studies, 51(4), 523-536. https://doi.org/10.1080/00343404.2015.1112369
  [Google Scholar]
 94. Ybema, J. F., Van Vuuren, T., & Van Dam, K. (2020). HR practices for enhancing sustainable employability: Implementation, use, and outcomes. The International Journal of Human Resource Management, 31(7), 886-907. https://doi.org/10.1080/09585192.2017.1387865
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2023.3.002.STOF
Loading
/content/journals/10.5117/GO2023.3.002.STOF
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error