De leider in ‘context’: Themanummer ‘De nieuwe kleren van de leider (m/v/x): Leiderschap in tijden van digitalisering, globalisering en flexibilisering’ (deel 2) | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 37, Issue 2
 • ISSN: 0921-5077
 • E-ISSN: 1875-7235

Abstract

Samenvatting

Dit artikel leidt het tweede en laatste deel van het themanummer in: ‘De nieuwe kleren van de leider (m/v/x): Leiderschap in tijden van digitalisering, globalisering en flexibilisering’. Dit deel van het themanummer bundelt drie artikelen waarin ‘context’ centraal staat. Het eerste artikel onderzoekt de rol van de door werknemers ervaren fit met teamleden op de werknemerleiderrelatie, waarbij inclusief leiderschapsgedrag en de ervaren behoeften van medewerkers centraal staan. Het tweede artikel is een beschouwend artikel en bespreekt de wisselwerking van technologische ontwikkelingen en de percepties, acties en beslissingen van leiders. Het derde artikel doet verslag van een ‘toekomst-georiënteerd lab’, waar verschillende belanghebbenden rondom flexwerkers samen ideeën genereren en oplossingen bedenken rond de vraag hoe leiderschap vorm te geven zodat flexwerkers meer duurzame loopbanen kunnen verwezenlijken. De vierde, afsluitende bijdrage ten slotte is een kritische reflectie op leiderschapstheorie en -onderzoek in het algemeen, vanuit drie fundamentele pijnpunten in leiderschapsonderzoek: conceptualisatie, causaliteit en context. Deze reflectie zet de bijdragen van de ‘nieuwe kleren van de leider’ zowel in hun hemd als in het zonnetje, en geeft richtingen voor toekomstig onderzoek.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/GO2024.2.001.DECU
2024-06-01
2024-06-20
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/09215077/37/2/GO2024.2.001.DECU.html?itemId=/content/journals/10.5117/GO2024.2.001.DECU&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Alvesson, M. (2020). Upbeat leadership: A recipe for – or against – “successful” leadership theory. The Leadership Quarterly, 31(6), 101439, 1-12. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101439
  [Google Scholar]
 2. Avolio, B. J., & Gardner, W. L. (2005). Authentic leadership development: Getting to the root of positive forms of leadership. The Leadership Quarterly, 16, 315-338. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2005.03.001
  [Google Scholar]
 3. Banks, G. C., Fischer, T., Gooty, J., & Stock, G. (2021). Ethical leadership: Mapping the terrain for concept cleanup and a future research agenda. The Leadership Quarterly, 32(2). https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2020.101471
  [Google Scholar]
 4. Banks, G. C., Gooty, J., Ross, R. L., Williams, C. E., & Harrington, N. T. (2018). Construct redundancy in leader behaviors: A review and agenda for the future. The Leadership Quarterly, 29(1), 236-251. https://doi.org/10.1016/J.LEAQUA.2017.12.005
  [Google Scholar]
 5. Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2006). Ethical leadership: A review and future directions. The Leadership Quarterly, 17, 595-616. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2006.10.004
  [Google Scholar]
 6. Daniëls, E., Hondeghem, A., & Dochy, F. (2019). A review on leadership and leadership development in educational settings. Educational Research Review, 27, 110-125. https://doi.org/10.1016/j.edurev.2019.02.003
  [Google Scholar]
 7. Decuypere, A. (2023). Aandachtige leidercommunicatie in hybride tijden: Pilottest van een nieuwe training. Gedrag & Organisatie, 36(4), 335-380. https://doi.org/10.5117/GO2023.4.003.DECU
  [Google Scholar]
 8. Decuypere, A., & Schaufeli, W. (2020). Leadership and work engagement: Exploring explanatory mechanisms. German Journal of Human Resource Management, 34(1), 1-27. https://doi.org/10.1177/2397002219892197
  [Google Scholar]
 9. Decuypere, A., & Schaufeli, W. (2021). Exploring the leadership-engagement nexus: A moderated meta-analysis and review of explaining mechanisms. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(16), 8592. https://doi.org/10.3390/ijerph18168592
  [Google Scholar]
 10. Eagly, A. H., Johannesen-Schmidt, M., & Van Engen, M. L. (2003). Transformational, transactional and laissez-faire styles: A meta-analysis comparing women and men. Psychological Bulletin, 129(4), 569-591. https://doi.org/10.1037/0033-2909.129.4.569
  [Google Scholar]
 11. Edmondson, A. C. (2019). The fearless organization: Creating psychological safety in the workplace for learning, innovation and growth. Wiley & Sons.
  [Google Scholar]
 12. Faniko, K., Ellemers, N., & Derks, B. (2022). Lack of ambition or lack of support? Diverging career experiences of men and women explain the persistence of gender bias. Journal of Applied Social Psychology, 52(9), 851-864. https://doi.org/10.1111/jasp.12883
  [Google Scholar]
 13. Gregory Stone, A., Russell, R. F., & Patterson, K. (2004). Transformational versus servant leadership: A difference in leader focus. Leadership & Organization Development Journal, 25(4), 349-361. https://doi.org/10.1108/01437730410538671
  [Google Scholar]
 14. Grewatsch, S., Kennedy, S., & Bansal, P. (2023). Tackling wicked problems in strategic management with systems thinking. Strategic Organization, 21(3), 721-732. https://doi.org/10.1177/14761270211038635
  [Google Scholar]
 15. Grutterink, H., & Vroemen, M. V. (2023). “Wat als mijn baas denkt dat ik het niet kan?!” Metaperceptie als katalysator voor de relatie tussen transformationeel leiderschap, psychologische empowerment en werktevredenheid. Gedrag & Organisatie, 36(4), 381-408. https://doi.org/10.5117/GO2023.4.004.GRUT
  [Google Scholar]
 16. Haslam, S. A., Alvesson, M., & Reicher, S. D. (2024). Zombie leadership: Dead ideas that still walk among us. The Leadership Quarterly, 101770. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2023.101770
  [Google Scholar]
 17. Haslam, A. S., Reicher, S. D., & Platow, M. J. (2018). The new psychology of leadership: Identity, influence and power. Psychology Press.
  [Google Scholar]
 18. Heifetz, R., & Linsky, M. (2017). Leadership on the line: Staying alive through the dangers of change. Harvard Business School Press.
  [Google Scholar]
 19. Hoch, J. E., Bommer, W. H., Dulebohn, J. H., & Wu, D. (2018). Do ethical, authentic, and servant leadership explain variance above and beyond transformational leadership? A meta-analysis. Journal of Management, 44(2), 501-529. https://doi.org/10.1177/0149206316665461
  [Google Scholar]
 20. Kelly, R. (2019). Future-proofing organisations for leadership 4.0. In R.Kelly, Constructing leadership 4.0: Swarm leadership and the fourth industrial revolution (pp. 153-174). Palgrave MacMillan.
  [Google Scholar]
 21. Korkmaz Veli, A., Knappert, L., Van Engen, M. L., Decuypere, A., & Schalk, R. (2024). Leaders’ journey in manifesting inclusive leadership: A poetic view of leaders’ challenges and potential resolutions to those challenges [Manuscript submitted for publication]. Tilburg University.
  [Google Scholar]
 22. Kroon, B., van Hooft, E. A., & De Witte, H. (2023). Call for papers voor de G&O-reeks ‘Flexibele arbeidsrelaties’. Gedrag & Organisatie, 36(2), 198-200. https://doi.org/10.5117/GO2023.2.004.KROO
  [Google Scholar]
 23. Mackay, W. (2022). Research in human-computer interaction [Colloque Human-Computer Partnerships]. Collège de France. https://www.college-de-france.fr/agenda/colloque/human-computer-partnerships/designing-human-computer-partnerships
  [Google Scholar]
 24. Mayring, P. (2014). Qualitative content analysis: Theoretical foundation, basic procedures and software solution. Klagenfurt. http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:0168-ssoar-395173
  [Google Scholar]
 25. Nijs, S., Van Engen, M., Van der Meer, S., Van Gestel, S., & Odstrčilíková, K. (2024). Wanneer inclusieve leiders het verschil (kunnen) maken: Het belang van supplementaire en complementaire team-fit voor ervaren autonomie, verbondenheid en competentie van werknemers. Gedrag & Organisatie, 37(1), 135-163. https://doi.org/10.5117/GO2024.2.002.NIJS
  [Google Scholar]
 26. Oc, B. (2018). Contextual leadership: A systematic review of how contextual factors shape leadership and its outcomes. The Leadership Quarterly, 29(1), 218-235. https://doi.org/10.1016/j.leaqua.2017.12.004
  [Google Scholar]
 27. Peters, B. G. (2017). What is so wicked about wicked problems? A conceptual analysis and a research program. Policy and Society, 36(3), 385-396. https://doi.org/10.1080/14494035.2017.1361633
  [Google Scholar]
 28. Peters, P., Blomme, R., Coun, M., Abbing-Fokkert, Y., & Nijmeijer, M. (2023). De kracht van empowerend leiderschap voor proactiviteit bij thuiswerken: De rol van zelf-effectiviteit, rolambiguïteit en professionele isolatie. Gedrag & Organisatie, 36(4), 308-334. https://doi.org/10.5117/GO2023.4.002.PETE
  [Google Scholar]
 29. Retkowsky, J., Akkermans, J., Nijs, S., Jansen, P., & Khapova, S. (2024). Stimuleren van duurzame loopbanen voor flexwerkers: Paradoxen en routes naar een wenselijke toekomst vanuit het perspectief van belanghebbenden. Gedrag & Organisatie, 37(1), 191-221. https://doi.org/10.5117/GO2024.2.004.RETK
  [Google Scholar]
 30. Sasaki, I., & Ravasi, D. (2024). Historical consciousness and bounded imagination: How history inspires and constrains innovation in long-lived firms. Academy of Management Discoveries, 10(1), 59-90. https://doi.org/10.5465/amd.2021.0184
  [Google Scholar]
 31. Shen, W., & Joseph, D. L. (2021). Gender and leadership: A criterion-focused review and research agenda. Human Resource Management Review, 31(2), 100765.
  [Google Scholar]
 32. Skaburskis, A. (2009). The origin of “wicked problems”. Planning Theory and Practice, 9(2), 277-280. https://doi.org/10.1080/14649350802041654
  [Google Scholar]
 33. Spijker, K. M. I. (2024). Leiderschap en techniek: Een techniekfilosofische benadering over besluitvorming in de toekomst. Gedrag & Organisatie, 37(1), 164-190. https://doi.org/10.5117/GO2024.2.003.SPIJ
  [Google Scholar]
 34. Stoker, J. (2024) De nieuwe leider in het hemd gezet? Een kritische reflectie op concept, causaliteit en context van leiderschap. Gedrag & Organisatie, 37(1), 222-237. https://doi.org/10.5117/GO2024.2.005.STOK
  [Google Scholar]
 35. Stoker, J., & Garretsen, H. (2018). Goede leiders zweven niet: De fundamenten van effectief leiderschap in organisaties en de maatschappij. Atlas Contact.
  [Google Scholar]
 36. Thaler, R. H., & Sustein, C. R. (2021). Nudge: The final edition. Penguin Putnam.
  [Google Scholar]
 37. Tummers, L., & Knies, E. (2016). Measuring public leadership: Developing scales for four key public leadership roles. Public Administration, 94(2), 433-451. https://doi.org/10.1111/padm.12224
  [Google Scholar]
 38. Van Engen, M., Decuypere, A., & Bauwens, R. (2022). Call for papers voor G&Othemanummer 2023: De nieuwe kleren van de leider (m/v/nb): Leiderschap in tijden van digitalisering, globalisering en flexibilisering. Gedrag & Organisatie, 35(4), 537-546. https://doi.org/10.5117/GO2022.4.007.ENGE
  [Google Scholar]
 39. Van Knippenberg, D., & Sitkin, S. B. (2013). A critical assessment of charismatic-transformational leadership research: Back to the drawing board?The Academy of Management Annals, 7(1), 1-60. https://doi.org/10.1080/19416520.2013.759433
  [Google Scholar]
 40. Van Quaquebeke, N., & Gerpott, F. H. (2023). Tell-and-sell or ask-and-listen: A self-concept perspective on why it needs leadership communication flexibility to engage subordinates at work. Current Opinion in Psychology, 53, 101666. https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2023.101666
  [Google Scholar]
 41. Waldman, D. A., & Bowen, D. E. (2016). Learning to be a paradox-savvy leader. Academy of Management Perspectives, 30(3), 316-327. https://doi.org/10.5465/amp.2015.0070
  [Google Scholar]
 42. Wilkins, A. L. (1984). The creation of company cultures: The role of stories and human resource systems. Human Resource Management, 23(1), 41-60. https://doi.org/10.1002/hrm.3930230105
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/GO2024.2.001.DECU
Loading
This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error