2004
Volume 28, Issue 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

The memoirs that the Dutch nobleman Alexander Michiels van Kessenich (1800–1869) published in 1858–1859 offer a unique perspective on nineteenthcentury social music history. They were public in the sense of being printed, but private in the sense that the publication was not for sale. Because of a lack of editorial rigor the text comes across as a highly informal collection of personal musical memories. The unusual format of this publication is mirrored in its content. With his insistence that in their music making members of the aristocracy should avoid mingling with the lower classes and his obvious fondness for contemporary French opera, the musical memoirs of this Dutch nobleman demonstrate that to him, and probably many more like him, the burgeoning ideals of nineteenth-century middle-class music life were simply irrelevant.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2021.004.GESS
2021-08-01
2022-11-28
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/28/1/JNB2021.004.GESS.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2021.004.GESS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Anonymous, Gedachten over de ontheiliging van het huis Gods door Dr. A. Capadose, en over een klaeglied. Leiden: z.n., 1834.
  [Google Scholar]
 2. Bruining, G., Het spelen en zingen van de jongste dingen, en bijkomend allerlei te ’s Gravenhage, in 1834, van den kant der mensch- en zedekunde, in dichtmaat, met aanmerkingen, onder anderen op dr. Capadose’s geschrift: De ontheiliging van het huis Gods. Rotterdam: Van Leenhoff, 1834.
  [Google Scholar]
 3. Capadose, A., De ontheiliging van het huis Gods, op den 16den en 17den October 1834. Den Haag: Van Golverdinge, 1834.
  [Google Scholar]
 4. [Dam van Isselt, E. van], De ontheiliging van het huis Gods, door een gekrijsch uyt de duisternis; of bedenkingen over het geschrift van den heer med. doct. A. Capadose, betreffende het muzijkfeest, op den 16 en 17 October 1834 te ’s Gravenhage gevierd in de Groote of St. Jacobs-kerk. Den Haag: Vervloet, 1834.
  [Google Scholar]
 5. Gessel, Jeroen van, ‘Between music tourism and fandom. The operatic exploits of Ferdinand de Beaufort (1797–1868)’, in: Tijdschrift van de Koninklijke vereniging voor Nederlandse muziekgeschiedenis69 (2019), 91–108.
  [Google Scholar]
 6. Gessel, Jeroen van, Muziek beleven in het negentiende-eeuwse Nederland, Utrecht: IJzer, 2020.
  [Google Scholar]
 7. Gullen, J.A., De Wagner-ziekte en de hedendaagschemuziekcrisis. Amsterdam: Weenink, 1896.
  [Google Scholar]
 8. Hull, Willem van den, (R.Padmos ed.), Autobiografie (1778–1854). Hilversum: Verloren, 1996.
  [Google Scholar]
 9. Kist, A., Iets over de ontheiliging van het huis Gods, op den 16 en 17 October 1834, te ’s Gravenhage, door A. Capadose, med. doctor. Dordrecht: Blussé & Van Braam, 1834.
  [Google Scholar]
 10. Kist, F.C., ‘Gedachte bij de troonsbeklimming en inhuldiging van Neêrland’s koning Willem III’, in: Caecilia6 (1849), 91–92.
  [Google Scholar]
 11. Kist, F.C., ‘Eene nationale opera’, in: Caecilia7 (1850), 213–214.
  [Google Scholar]
 12. Marsdijk, W. van [= Willem van den Hull], Lettre à Monsieur le bourgmestre de la ville de Bonn, contenant les preuves de l’origine hollandaise du célèbre compositeur Louis van Beethoven. Amsterdam: Sijbrandi, 1836.
  [Google Scholar]
 13. Michiels van Kessenich, J.A.H., De la musique. Roermond: Romen, 1858.
  [Google Scholar]
 14. [Muzijkfeest], in: Dagblad van ’s Gravenhage, 20October1834.
  [Google Scholar]
 15. Oordt, A.M van, Een kort woord over Bach: alle Bachvereenigingen en vrienden van goede muziek met hoogachting opgedragen. Leiden: Sijthoff, 1873.
  [Google Scholar]
 16. [Review of Lettre à Monsieur le bourgmestre de la ville de Bonn], in: Muzijkaal tijdschrift1 (1836), 260–262.
  [Google Scholar]
 17. Smithuijsen, C., Een verbazende stilte. Klassieke muziek, gedragsregels en sociale controle in de concertzaal. Amsterdam: Podium, 2001.
  [Google Scholar]
 18. Spronck, L., Theodoor Weustenraad (1805–1849) en de ‘Percessie van Scherpheuvel’. Hilversum: Verloren, 2009.
  [Google Scholar]
 19. Thorau, C., and H.Ziemer (red.), The Oxford handbook of music listening in the 19th and 20th centuries. Oxford: Oxford University Press, 2019.
  [Google Scholar]
 20. [Toonkunst], in: De noordstar2 (1830), no. 21, 4.
  [Google Scholar]
 21. Weber, W., The great transformation of musical taste. Concert programming from Haydn to Brahms. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2021.004.GESS
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2021.004.GESS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error