2004
Volume 28, Issue 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

The rise of the radio in the 1920s resulted in a new type of songbook that included the texts of popular broadcasted songs. They stand in the tradition of cheap popular songbooks from earlier centuries and song broadsides (‘liederencouranten’). Between 1930 and 1970, many hundreds of these radio songbooks were published, sometimes in long series and often with the same or similar titles. The production standards and materials were cheap and simple, although the publishers tried to give them an attractive and ‘typically Dutch’ look. One of the founding publishers of radio songbooks was Frans Rombouts from Roosendaal, a market vendor by origin. The biggest producer was the firm W.H. de Koning & Sons (also: Deko) in Rotterdam. The radio songbooks are a particular phenomenon of popular culture and a type of documentary heritage that deserves more attention from book and music historians and heritage institutions.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2021.005.BOS
2021-08-01
2021-12-06
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/28/1/JNB2021.005.BOS.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2021.005.BOS&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. 25 nieuwste schlagers van bekende radio-zangers. Rotterdam: W.H. de Koning, [ca. 1936].
 2. Bonefang, Leo, Radio- en zingende-film-liederen bevattende de schlagers van 1929-1930. Z.p., [1930].
 3. Bonte avond klanken. Roosendaal: F. Rombouts, [ca. 1939]. (Verschillende edities).
 4. Bonte avond klanken. Rotterdam: W.H. de Koning & Zonen, [ca. 1945]. (Verschillende edities).
 5. Bonte radio en film klanken. Dagelijks ten gehore gebracht, door de bekende orkesten van Herrijzend Nederland. Rotterdam: W.H. de Koning & Zonen, [1945]. (Twee edities).
 6. Dat zingt Nederland. Amsterdam: B.H. Smit, ca. 1946 en 1953. (Reeks, nrs 1-9).
 7. Dort, Wieteke van (samenst.), Lang leve Kun je nog zingen, zing dan mee! De mooiste liedjes uit tachtig jaar. Groningen: Wolters-Noordhoff, 1990.
 8. Heel Holland zingt de laatste nieuwe radio-schlagers uitgezonden door AVRO, VARA, K.R.O. en Belgisch N.I.R. Rotterdam: W.H. de Koning & zonen, [ca. 1947].
 9. Heer, Joh. de (uitg.), Zangbundel ten dienste van huisgezin en samenkomsten. Rotterdam: Joh. de Heer, [1904].
 10. Holland zingt … de nieuwste film- en radio-schlagers. No. 17 en 19. Roosendaal: F. Rombouts, [1943].
  [Google Scholar]
 11. Holland zingt de nieuwste radioschlagers. Z.p., [ca. 1960].
 12. Juke-box-songs van het zingende boertje. Rotterdam: Deko, 1959-1961. (Reeks, okt.1959-aug. 1961).
 13. Kleine zangbundel voor het Nederlandsche volk. Volkszangdag 1922-1935. Roermond/ Utrecht/Breda: Nederlandsche Volkszangbond, 1922-1935.
  [Google Scholar]
 14. De laatste nieuwste liederen. Goedkoopste volksuitgave. No. 1 en No. 2. Roosendaal: Rombouts, [ca. 1930].
  [Google Scholar]
 15. Liederbundel der S.O.V. [Spoorweg Onthouders Vereeniging]. Utrecht: S.O.V., [na 1916].
 16. Liederenbundel Nederlandsch Christel. Geheelonthoudersbond. 2e herz. druk. Hoorn: A. Postuma Rz, (1914).
 17. Liederenbundel voor christelijke geheel-onthouders-vergaderingen en het werk onder de maaiers en hooiers te Sneek. Sneek: N.C.G.O.V. Afd. Sneek, [circa 1920].
 18. Liederen-courant. Roosendaal: F. Rombouts, [1935].
 19. ‘Het liedje bij de wieg’. Liedblad. Z.p., [ca. 1930].
  [Google Scholar]
 20. Liedjes die je nooit vergeet. Winschoten: Festa, [ca. 1960]. (Verschillende edities).
 21. Mobilisatieklanken.Roosendaal: Fr. Rombouts, [ca. 1939]. (Verschillende edities).
  [Google Scholar]
 22. Nederland zingt. Nieuwste serie radio- en filmschlagers dagelijks uitgezonden door A.V.R.O – V.A.R.A – K.R.O. – N.C.R.V. Rotterdam: W.H. de Koning & Zonen, 1953-1959. (Reeks, jan. 1951-sept. 1959).
 23. Ons lied. Rotterdam: W.H. de Koning & Zonen / Deko, [ca. 1935-1975]. (Losse uitgaven en reeks, nrs 1-54).
 24. Populaire liederbundel. Z.p., [ca. 1946].
 25. Populaire radio songs. 2 dln. Den Haag: Favorit, ca. 1946.
  [Google Scholar]
 26. Rombouts, F., Het wereldschokkend Lindberg-drama. Liedblad. Roosendaal: F. Rombouts, 1932.
 27. Tuney tunes19 (6augustus1945).
 28. Uit de oude doos. Winschoten: Festa, [ca. 1955]. (Verschillende edities).
 29. Veldkamp, J. en K.de Boer (samenst.), Kun je nog zingen? Zing dan mee!. Groningen: P. Noordhoff, 1906.
 30. Vijf talige [sic] radio- en filmklanken. Den Haag: A. Leon, 1940.
 31. Het vrolijke bleekersmeisje. Zingende vele zedelijke, vrolijke en aangename liederen. Veertiende druk. Amsterdam: G. van der Linden, [ca. 1870].
 32. Zang en klank. Een keur collectie van radio- en film-liederen. Hollandsche, Duitsche en Engelsche tekst. Z.p., [ca. 1934].
 33. Het zingende boertje. Rotterdam: W.H. de Koning & Zonen, Krommenie: A. Leering, [1951-ca. 1972]. (Reeks, nrs 1-49).
 34. Het zingende nachtegaaltje fluitende verscheidene vrolijke en vermakelijke liederen. Amsterdam: F.W. Vislaake, [ca. 1870].
 35. De zingende Volendammers met hun populair repertoire. Z.p., [ca. 1939].
 36. Zoo zingt Holland. Vliegende Hollanders. Hulde aande Uiver …Roosendaal: F. Rombouts, [1934].
 37. Broos, M., ‘Uit het leven van Frans Rombouts’, in: De vrijheijt van Rosendale. Tijdschrift van de Heemkundekring De vrijheijt van Rosendale30-31 (2009-2010), nr. 54, 43-47, nr. 55, 18-22, nr. 56, 42-46.
  [Google Scholar]
 38. Bruin, Martine de, Garrelt Verhoeven, Ruud de Wild, Songbook van Ruud de Wild. Reis door de geschiedenis van het Nederlandse lied. Zutphen: WalburgPers, 2020.
 39. Grijp, Louis Peter, Martine deBruin (samenst.), De kist van Pierlala. Straatliederen uit het geheugen van Nederland. Amsterdam: Bert Bakker, 2006.
 40. Groot, Jan de, ‘Kun je nog zingen, zing dan mee!’ als lieu de mémoire. Groningen: [De Groot], 1998.
 41. Kalff, G., Het lied in de middeleeuwen. Leiden: E.J. Brill, 1884 (facsimile Arnhem: Gybers & Van Loon, 1972).
 42. Klöters, Jacques (samenst.), In de grote stad Zaltbommel. Liedjes van school, club en kamp. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1993.
 43. Klöters, Jacques (samenst.), Omdat ik zoveel van je hou. Nederlandse chansons en cabaretliederen 1895-1958. Amsterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1991.
 44. Kossmann, F.K.H., De Nederlandsche straatzanger en zijn liederen in vroeger eeuwen. Amsterdam: P.N. van Kampen & Zoon, 1941.
 45. Merwe, Jaap van der (samenst.), Groot geïllustreerd keukenmeiden zangboek. Utrecht/ Antwerpen: A.W. Bruna & Zoon, 1976.
 46. Reijt, Vic van de (samenst.), Het land van Maas en Waal. De 20ste eeuw in 400 en enige liedteksten. Amsterdam: Bert Bakker, 2006.
 47. Top, Stefaan, Komt vrienden, luistert naar mijn lied. Aspecten van de marktzanger in Vlaanderen (1750-1950). Tielt/Weesp: Lannoo, 1985.
 48. Voogt, Skip (samenst.), Tuney tunes. Een fascinerende selectie uit de jaargangen 1944-1964. Laren: Skarabee, 1974.
 49. Vos, Jozef, ‘Gemeenschapszang als ideologisch bindmiddel’, in: PeterLouis Grijp (hoofdred.), Een muziekgeschiedenis der Nederlanden. Amsterdam: AUP/Salomé [e.a.], 2001, 582-589.
  [Google Scholar]
 50. Wouters, D., Liederen uit de oude doos. 8 dln., Utrecht/’s-Gravenhage: Het Spectrum/ De Schouw, 1942-1944.
  [Google Scholar]
 51. Wouters, D., J.Moormann (samenst.), Het straatlied. Een bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Amsterdam: Holland, 1933.
 52. Wouters, D., J.Moormann (samenst.), Het straatlied. Nieuwe bundel schoone historie-, liefde- en oubollige liederen. Amsterdam: Holland, 1934.
 53. Rombouts, Frans, ‘Levenservaringen in Noord-Brabant zamengesteld in Drie Levensperioden 1 Uit mijn Kinderjaren, 2 Uit mijn Jongelingsjaren, 3 Uit mijn Huwelijksjaren’. Roosendaal, 1964 [met latere aanvullingen].
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2021.005.BOS
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2021.005.BOS
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error