An unknown early monthly journal of the Netherlands | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28 Number 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

This article examines one of the earliest periodicals published in the Dutch Republic, the hitherto unknown (1665). Only a single issue of this monthly journal has survived, but its publication history can be enriched considerably thanks to extant newspaper advertisements. This article investigates the in the context of the growth of the periodical market in the seventeenth century; in the context of the career and family ties of the man responsible for the journal, the Amsterdam printer Joost Otto Smient, a young publisher launching his first independent venture; and in the context of the European news market.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2021.009.WEDU
2021-08-01
2024-05-26
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/28/1/JNB2021.009.WEDU.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2021.009.WEDU&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Bogel, Else, and ElgerBlühm, Die Deutschen Zeitungen des 17. Jahrhunderts. 3 vols., Bremen: Schünemann Universitätsverlag, 1971, and München: Nachtrag, 1985.
  [Google Scholar]
 2. Bormeester, Abraham,Infidelitas: ofte Ontrouwe dienstmaagt. Amsterdam: Joost Smient, 1662.
  [Google Scholar]
 3. Bots, Hans, Pieter Rabus en de Boekzaal van Europe, 1692-1702. Amsterdam: Holland Universiteits Pers, 1974.
  [Google Scholar]
 4. Bots, Hans, De Republiek der Letteren. De Europese Intellectuele Wereld, 1500-1760. Nijmegen: Vantilt, 2018.
  [Google Scholar]
 5. Brétéché, Marion, Les compagnons de Mercure: Journalisme et politique dans l’Europe de Louis XIV. Paris: Champ Vallon, 2015.
  [Google Scholar]
 6. Buijnsters, P.J., Spectatoriale Geschriften. Utrecht: Hes, 1991.
  [Google Scholar]
 7. Carpentier, Casparus de, Den gewitten of bekeerden Moorman. Amsterdam: Joost Smient, 1662.
  [Google Scholar]
 8. Carpentier, Casparus de, Tranen-vloet Jesu Christi over Jerusalems tegenwoordige sonden en toekomende wonden. Amsterdam: Joost Smient, 1662.
  [Google Scholar]
 9. Courante uyt Italien en Duytslant, &c., no 49, 8December1663.
 10. Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., no 11, 14March1665.
 11. Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., no 13, 28March1665.
 12. Courante uyt Italien, Duytslandt, &c., no 5, 30January1666.
 13. Declaratie van sijn Majesteyt van Groot-Britanien tegens de Franssen Koninck, in het aen seggen van den Oorlog. Amsterdam: Joost Smient, 1666, KB The Hague: Pflt 9259.
 14. Den Nederlansche Mercurius. Welcke kortelick verhaelt, wat van Maend tot Maend in Europa gedenkwaerdigh is voor gevallen, 1665. Ianuarius.Amsterdam: Joost Smient, [1665], HAB Wolfenbüttel: Xd 8° 1435.1.
 15. Goldgar, Anne, Impolite Learning: Conduct and Community in the Republic of Letters, 1680-1750. London: Yale University Press, 1995.
  [Google Scholar]
 16. Handvesten, privilegien, octroyen, costumen en wille keuren der stad Amstelredam. Amsterdam: Otto Smient, Joost Smient and Barent Smient, 1662-1683.
 17. Hollandsche Mercurius, behelzende de gedenckweerdigste voorvallen in’t jaer 1665. binnen christenryck. Haarlem: Pieter Casteleyn, 1666.
 18. Keblusek, Marika, Boeken in de Hofstad. Haagse boekcultuur in de Gouden Eeuw. Hilversum: Verloren, 1997.
  [Google Scholar]
 19. Kleerkooper, M.M., and W.P. van Stockum, De boekhandel te Amsterdam voornamelijk in de 17e eeuw: biographische en geschiedkundige aanteekeningen. 2 vols., ‘s-Gravenhage: Nijhoff, 1914-1916.
  [Google Scholar]
 20. Koopmans, Joop, Early Modern Media and the News in Europe. Leiden: Brill, 2018.
  [Google Scholar]
 21. Lange, Petrus de, Gods slaende roede over Holland, in het senden van een groote water-noot; waer door veel dijcken in-gebroken, veel menschen en beesten aldaer sijn verdroncken, tussen den 5 en 6 December, anno 1665. Amsterdam: Joost Otto Smient, [1665], Leiden UB: THYSPF 7921.
  [Google Scholar]
 22. Leemans, Inger, and Gert-JanJohannes, Worm en donder. Geschiedenis van de Nederlandse literatuur, 1700-1800: de Republiek. 2nd ed., Amsterdam: Bert Bakker, 2017.
  [Google Scholar]
 23. Maendelike Portugeese Mercurius. Den Haag: Henricus Hondius, [1663].
 24. Mercurio Portuguez, com as novas da Guerra entre Portugal & Castella: comença no principio de anno de 1663. Lisbon: Henrique Valente Oliveira, 1663-1667.
 25. [Montanus, Arnoldus], Willem de I. Maurits, Frederick Willem de II. en Willem de III. van Nassouw, haer leven en bedrijf. Amsterdam: Otto Smient and Joost Smient, 1664.
  [Google Scholar]
 26. Moxham, Noah, ‘Authors, Editors and Newsmongers: Form and Genre in the Philosophical Transactions under Henry Oldenburg’, in: JoadRaymond and NoahMoxham (eds.), News Networks in Early Modern Europe. Leiden: Brill, 2016, 465-492.
  [Google Scholar]
 27. Nelson, Carolyn, and MatthewSeccombe, British newspapers and periodicals, 1641-1700. New York: Modern Language Association of America, 1987.
  [Google Scholar]
 28. Nordischer Mercurius, January1665. Hamburg: Georg Greflinger, [1665].
 29. Ordinaris Dingsdaeghsche Courante, no 12, 22March1661.
 30. Pettegree, Andrew, and Arthurder Weduwen, The Bookshop of the World. Making and Trading Books in the Dutch Golden Age. London: Yale University Press, 2019.
  [Google Scholar]
 31. Sceperus, Jacobus, Chrysopolipoimeen, dat is Goutsche herder, verdedigende Chrysopolerotum, dat is Goutsche vrager, tegen de drijvingen van Philippus van Limburgh. Amsterdam: Otto Smient and Joost Smient, 1662.
  [Google Scholar]
 32. Sutherland, James, The Restoration newspaper and its development. Cambridge: Cambridge University Press, 1986.
  [Google Scholar]
 33. Verhoeven, Garrelt, and Sytzevan der Veen, De Hollandse Mercurius: een Haarlems jaarboek uit de zeventiende eeuw. Haarlem: Bubb Kuyper, 2011.
  [Google Scholar]
 34. Weduwen, Arthur der, Dutch and Flemish Newspapers of the Seventeenth Century. 2 vols., Leiden: Brill, 2017.
  [Google Scholar]
 35. Weduwen, Arthur der, ‘Competition, choice and diversity in the newspaper trade of the Golden Age’, in: The Early Modern Low Countries2, No. 1 (2018), 7-23.
  [Google Scholar]
 36. Weduwen, Arthur der, ‘Booksellers, newspaper advertisements and a national market for print in the seventeenth-century Dutch Republic’, in: ShantiGraheli (ed.), Buying and Selling. The Business of Books in Early Modern Europe. Leiden: Brill, 2019, 420-447.
  [Google Scholar]
 37. Weduwen, Arthur der, ‘Fear and Loathing in Weesp. Personal and political networks in the Dutch print world’, in: GraemeKemp and AlexanderWilkinson (eds.), Negotiating Conflict and Controversy in the Early Modern Book World. Leiden: Brill, 2019, 88-106.
  [Google Scholar]
 38. Weduwen, Arthur der, ‘Lost and found. On the trail of the forgotten literature of the Dutch Golden Age’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis27 (2020), 45-65.
  [Google Scholar]
 39. Weduwen, Arthur der, and AndrewPettegree, The Dutch Republic and the Birth of Modern Advertising. Leiden: Brill, 2020.
  [Google Scholar]
 40. Weduwen, Arthur der, and AndrewPettegree, News, Business and Public Information. Advertisements and Announcements in Dutch and Flemish Newspapers,1620-1675. Leiden: Brill, 2020.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2021.009.WEDU
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2021.009.WEDU
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error