De Van Rijckevorsel bibliotheek in het Rotterdamsch Leeskabinet | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 28 Number 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

Since 1940, the Rotterdamsch Leeskabinet’s collection includes the library of the Rotterdam Van Rijckevorsel family. The library, with a size of 3,000 titles, was formed in the nineteenth century by three generations: the entrepreneurs Abram and Huibert and the scientist Elie van Rijckevorsel. The library is a unique example of a preserved library of a Rotterdam patrician family from the nineteenth century.

This article examines the nature and composition of the library. It turns out not to be a collector’s library, but an organically grown, hybrid library, in which the professional practice, interests and social position of the family members are reflected. Functional books stood alongside rare antiquarian editions, and literature next to scientific works. Notable is the large number of books on geography, especially with regards to Dutch overseas trading areas. In order to determine whether this library is representative of book collections of Rotterdam’s elite families, more research is needed.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2021.010.KOOT
2021-08-01
2024-05-27
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/28/1/JNB2021.010.KOOT.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2021.010.KOOT&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. [Anoniem], ‘Het Rotterdamsch Leeskabinet herrezen. Een nieuwe woning maar een oud, vertrouwd geluid’, in: Nieuwe Rotterdamsche Courant19december1940.
  [Google Scholar]
 2. Bock, Edward de, ‘Uit Brazilië’, in: AlexandraGaba-van Dongen, LindaHanssen [e.a.] (red.), Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928. Rotterdam: Erasmusstichting, 2011, 161-176.
  [Google Scholar]
 3. Brugge, Jeroen ter, ‘Naar Insulinde’, in: AlexandraGaba-van Dongen, LindaHanssen [e.a.](red.), Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928. Rotterdam: Erasmusstichting, 2011, 73-88.
  [Google Scholar]
 4. Buijnsters, Piet, ‘Mr. Ferdinand Casper Koch (1873-1957) als boekverzamelaar’, in: Jaarboek voor Nederlandse boekgeschiedenis15 (2008), 143-159.
  [Google Scholar]
 5. Bulthuis, Peter, Parklaan 3. Het huis en zijn bewoners. Rotterdam: Koppel uitgeverij, 1999.
  [Google Scholar]
 6. Callahan, Maureen, The harbor barons. Political and commercial elites and the development of the port of Rotterdam, 1824-1892. Dissertatie Princeton University1981.
  [Google Scholar]
 7. Catalogus van het boekenbestand van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte te Rotterdam. Rotterdam: Medische Bibliotheek EUR, 1980.
  [Google Scholar]
 8. Coert, Ted, ‘Koloniaal meubilair’, in: AlexandraGaba-van Dongen, LindaHanssen [e.a.] (red.), Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928. Rotterdam: Erasmusstichting, 2011, 133-144.
  [Google Scholar]
 9. Djajasoebrata, A.M.L.R., ‘To administer and accumulate knowledge: Dr. Elie van Rijckevorsel, the Dutch Protestant Missionary Society, and the Museum of Ethnology in Rotterdam’, in: ReimarSchefold, Han F.Vermeulen (red.), Treasure hunting? Collectors and collections of Indonesian artefacts. Leiden: Research School of Asian, African, and Amerindian Studies (CNWS), Universiteit Leiden, >2002, 147-167.
  [Google Scholar]
 10. Dongen, A.G.A. van, ‘Dr. E. van Rijckevorsel 1845-1928’, in: Joh. R.ter Molen (red.), 150 jaar Museum Boijmans Van Beuningen. Een reeks beeldbepalende verzamelaars. Rotterdam: Museum Boijmans Van Beuningen/NAi Uitgevers, >1999, 164-195.
  [Google Scholar]
 11. Driesse, Andrea D., ‘Huiselijk heil en huwelijks-min’. Elise van Rijckevorsel-Schmidt (1821-1893), een vrouw uit de negentiende-eeuwse gegoede burgerij van Rotterdam. Doctoraalscriptie Maatschappijgeschiedenis Erasmus UniversiteitRotterdam2003.
  [Google Scholar]
 12. Haas, H.K. de, Over hetgeen in de oorlogsdagen van 10 mei tot 15 mei 1940 van het Bataafsch Genootschap der Proefondervindelijke Wijsbegeerte door oorlogsgeweld vernietigd is. Rotterdam: Bataafsch Genootschap, 1946.
  [Google Scholar]
 13. Hanssen, Linda, ‘Uit Indonesië’, in: AlexandraGaba-van Dongen, LindaHanssen [e.a.] (red.), Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928. Rotterdam: Erasmusstichting, 2011, 105-132.
  [Google Scholar]
 14. Herwaarden, Jan van, Met pen en briefkaart op stap. Italiaanse reizen van Elie van Rijckevorsel omstreeks 1900. Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1999.
  [Google Scholar]
 15. Herwaarden, Jan van, ‘Huibert van Rijckevorsel’, in: JoopVisser, Miesvan Jaarsveld [e.a.] (red.), Rotterdamse ondernemers 1850-1950. Rotterdam: de Hef, [2002], 202-207.
  [Google Scholar]
 16. Herwaarden, Jan van, ‘Dr. Elie van Rijckevorsel, zijn boekerij en het Rotterdamsch Leeskabinet’, in: LizetDuyvendak, PierrePesch (red.), Grenzeloos lezen. 150 jaar Rotterdamsch Leeskabinet. Rotterdam: Douane, 2009, 133-141.
  [Google Scholar]
 17. Herwaarden, Jan van, ‘Elie van Rijckevorsel: biografisch overzicht’, in: AlexandraGaba-van Dongen, LindaHanssen [e.a.] (red.), Wie teveel omhelst houdt weinig vast. Elie van Rijckevorsel 1845-1928. Rotterdam: Erasmusstichting, >2011, 12-264.
  [Google Scholar]
 18. Herwaarden, Jan van, ‘Huibert van Rijckevorsel’, in: JoopVisser, MatthijsDicke [e.a.] (red.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. Rotterdam. Rotterdam/Zutphen: Stad en Bedrijf/Walburg Pers, >2014, 288-293.
  [Google Scholar]
 19. Hoftijzer, Paul, ‘Leesonderzoek in Nederland over de periode 1700-1850. Een stand van onderzoek’, in: TheoBijvoet, PaulKoopman [e.a.] (red.), Bladeren in andermans hoofd. Over lezers en leescultuur. Nijmegen: SUN, >1996, 164-182.
  [Google Scholar]
 20. Jong, J.W. de, ‘Mr. N.P. van den Berg en zijn boeken’, in: Leeskabinet. Grepen uit de geschiedenis en de boekerij van het Rotterdamsch Leeskabinet 1859-1984. Leiden: E.J. Brill, >1984, 123-132.
  [Google Scholar]
 21. Kok, Gerhard de, ‘De koloniale connectie: geschiedenis van de Rotterdamse koloniale scheepvaart en handel’, in: GertOostindie (red.), Het koloniale verleden van Rotterdam. Amsterdam: Boom, 2020, 35-89.
  [Google Scholar]
 22. Laar, Paul van de, Stad van formaat. Geschiedenis van Rotterdam in de negentiende en twintigste eeuw. Zwolle: Waanders, 2000.
  [Google Scholar]
 23. Lof der zeevaart. Collectie Dr. W.A. Engelbrecht, catalogus tentoonstelling Maritiem Museum ‘Prins Hendrik’, Rotterdam: Maritiem Museum, 1966->1967.
  [Google Scholar]
 24. Muller, Hendrik, Muller. Een Rotterdams zeehandelaar. Hendrik Muller Szn (1819-1898). Schiedam: Interbook International, 1977.
  [Google Scholar]
 25. Nijs, Thimo de, In veilige haven. Het familieleven van de Rotterdamse gegoede burgerij 1815-1890>. Nijmegen: SUN, 2001.
  [Google Scholar]
 26. Palmen, E.H.A.H., ‘Een geschiedenis van de persoonlijke ruimte. De boedelinventaris als bron voor een historisch onderzoek naar de wooncultuur van Rotterdam in de negentiende eeuw’, in: RotterdamsJaarboekje (1993), 314-325.
  [Google Scholar]
 27. Pieters, L.J., ‘Dr. Elie van Rijckevorsel, 1845-1928. Patriciër en meteoroloog’, in: RotterdamsJaarboekje (1984), 287-309.
  [Google Scholar]
 28. Pot, J.E. van der, Abram, Huibert en Elie van Rijckevorsel. Rotterdam: Ad. Donker, 1957.
  [Google Scholar]
 29. Prak, N.L., ‘Twee kasten van huizen aan de Parklaan in Rotterdam’, in: Herma M.van den Berg (eindred.), De stenen droom. Opstellen over bouwkunst en monumentenzorg, opgedragen aan Coenraad Liebrecht Temminck Groll. Zutphen: Walburg Pers, 1988, 289-297.
  [Google Scholar]
 30. Rechtuijt, Ton, Rotterdammers en hun exlibris. Rotterdam: Woord in blik, 2021.
  [Google Scholar]
 31. Reumer, Jelle, ‘Het herbarium van Elie van Rijckevorsel’, in: Straatgras23 (2011) nr. 4, 5, 10, 16.
  [Google Scholar]
 32. Rijckevorsel, Elie van, Brieven uit Insulinde, ’s-Gravenhage: M. Nijhoff, 1878.
  [Google Scholar]
 33. Rijckevorsel, Elie van, Italië. Rotterdam: Corns. Immig, [1908] en Italië bis. Idem.
  [Google Scholar]
 34. Rijlaarsdam, Jet, ‘De familie getrouw: de inzet van Elie van Rijckevorsel voor het Rotterdams onderwijs’, in: RotterdamsJaarboekje (2012), 201-222.
  [Google Scholar]
 35. Stipriaan, Alex van,Rotterdam in slavernij. Amsterdam: Boom, 2020.
  [Google Scholar]
 36. Stok, J.P. van der, ‘Levensbericht van dr. Eli van Rijckevorsel’, in: Levensberichten van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden 1930-1931. Leiden: Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde, 1931, 14-16.
  [Google Scholar]
 37. [Thomassen, K.], ‘A. Bogaers, jurist en letterkundige 1795-1870’, in: Verzamelaars en verzamelingen. Koninklijke Bibliotheek 1798-1998. Zwolle: Waanders, 1998, 108-112.
  [Google Scholar]
 38. Velde, Henk te, ‘Herenstijl en burgerzin. Nederlandse burgerlijke cultuur in de negentiende eeuw’, in: RemiegAarts, Henkte Velde (red.), De stijl van de burger. Over Nederlandse burgerlijke cultuur vanaf de middeleeuwen. Kampen: Kok Agora, 1998, 157-185.
  [Google Scholar]
 39. Visser, Joop, Miesvan Jaarsveld [e.a.] (red.), Rotterdamse ondernemers 1850-1950. Rotterdam: de Hef, [2002].
  [Google Scholar]
 40. Visser, Joop, MatthijsDicke [e.a.] (red.), Nederlandse ondernemers 1850-1950. RotterdamRotterdam/Zutphen: Stad en Bedrijf/Walburg Pers, 2014.
  [Google Scholar]
 41. Wildenberg, I.W. (samenst.), Catalogus van de oude drukken van het Rotterdamsch Leeskabinet. Rotterdam: Stichting Historische Publicaties Roterodamum, 1988.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2021.010.KOOT
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2021.010.KOOT
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error