‘Oude drucken … welcke alle … ghesien ende gehanteert zijn’’ | Amsterdam University Press Journals Online
2004
Volume 29 Number 1
 • ISSN: 1381-0065
 • E-ISSN: 2772-7726

Abstract

Abstract

The present article is the result of the ongoing research of the project ‘The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands: Its Texts and their History’. This Liturgy is recorded in numerous psalm books and Bibles. The question arises how many editions of the Liturgy have not been preserved, or which are not known in publicly accessible collections. To this end, the article analyses a list of forty editions of the Liturgy from the period 1566-1634 that the theologian Gisbertus Voetius included in 1641 in a book entitled . The article examines in particular the extent to which a tried and tested statistical analysis can be helpful in determining the value of this list. The article concludes that the data provided by Voetius not only provides information about a number of specific lost books, but, taking into account a number of uncertain factors, also offers an indication of the probable total number of editions containing the Liturgy that were originally published and are now untraceable.

Loading

Article metrics loading...

/content/journals/10.5117/JNB2022.010.JONG
2022-09-01
2024-07-13
Loading full text...

Full text loading...

/deliver/fulltext/13810065/29/1/JNB2022.010.JONG.html?itemId=/content/journals/10.5117/JNB2022.010.JONG&mimeType=html&fmt=ahah

References

 1. Aalderink, M.J.H., ‘Voor rechtzinnigheid én vroomheid, Marten Jansz Brandt (16130-1649): 37 jaar tromgeroffel van “Soete Marten”’. Amsterdam: UvA, 2001 (UB UvA OCLC 150422261).
  [Google Scholar]
 2. Alwin, Duane, Margins of Error: A Study of Reliability in Survey Measurement. Hoboken (NY): Wiley, 2007.
  [Google Scholar]
 3. Benedict, Philip, Rouen during the Wars of Religion. Cambridge: Cambridge University Press, 2003.
  [Google Scholar]
 4. Biblia Sacra. Bibles printed in the Netherlands and Belgium. https://bibliasacra.nl/
 5. Briels, J.G.C.A., Zuidnederlandse boekdrukkers en boekverkopers in de Republiek der Verenigde Nederlanden omstreeks 1570. Een bijdrage tot de kennis van de geschiedenis van het boek (Bibliotheca bibliographica Neerlandica VI). Nieuwkoop: De Graaf, 1974.
  [Google Scholar]
 6. Bruni, Flavia, AndrewPettegree (red.), Lost Books. Reconstructing the Print World of Pre-Industrial Europe (Library of the Written Word 46, The Handpress World 34). Leiden/Boston: Brill, 2016.
  [Google Scholar]
 7. Dijstelberge, Paul, ‘De Cost en de Baet. Uitgeven en drukken in Amsterdam rond 1600’, in: J.W.J.Burgers e.a. (red.), Gedrukt in Holland, 217-234 (speciaal nummer van Holland 26 (1994)).
  [Google Scholar]
 8. Evenhuis, R.B., Ook dat was Amsterdam. I. De kerk der hervorming in de gouden eeuw. Amsterdam: Ten Have, 1965.
  [Google Scholar]
 9. Groenveld, S., Huisgenoten des geloofs. Was de samenleving in de Republiek der Verenigde Nederlanden verzuild?Hilversum: Verloren, 1995.
  [Google Scholar]
 10. Heijting, Willem, De catechismi en confessies in de Nederlandse Reformatie tot 1585. The Catechisms and Confessions of Faith in the Dutch Reformation to 1585 (Bibliotheca Bibliographica Neerlandica XXVII). Nieuwkoop: De Graaf, 1989.
  [Google Scholar]
 11. Heijting, W., ‘Het gereformeerde psalmboek en het boekenbedrijf’, in: J.de Bruijn en W.Heijting (red.), Psalmzingen in de Nederlanden van de zestiende eeuw tot heden. Kampen: Kok, 1991, 163-183.
  [Google Scholar]
 12. Heijting, Willem, ‘De psalmberijmingen van Marnix en Datheen en het “particulier interest” van de boekverkopers’, in: WillemHeijting, Profijtelijke boekskens. boekcultuur, geloof en gewin. Historische studies. Hilversum: Verloren, 2007, 124-142.
  [Google Scholar]
 13. Höweler, C.A., F.H.Matter, Fontes hymnodiae Neerlandicae impressi 1539-1700. De melodieën van het Nederlandstalig geestelijk lied 1539-1700. Een bibliografie van de gedrukte bronnen (Bibliotheca bibliographica Neerlandica 18). Nieuwkoop: De Graaf, 1985.
  [Google Scholar]
 14. IJkel, J.N., W.van ’t Spijker, De Psalmen Davids door Petrus Dathenus. Met Catechismus, Formulieren, en Gebeden. Facsimile van de uitgave 1566. Houten: Den Hertog, 1992.
  [Google Scholar]
 15. Jong, Free[r]k de, Klaas-Willem deJong, ‘Van Forme naar Formulier. Het ontstaan en de ontwikkeling van het klassieke gereformeerde doopformulier in de Nederlandse Reformatie’, in: Jaarboek voor Liturgie-onderzoek14 (1998), 7-59.
  [Google Scholar]
 16. Jong, Klaas-Willem de, ‘The Dynamics of the Classical Reformed Liturgy in the Netherlands: Its Texts and their History’, in: Yearbook for Ritual and Liturgical Studies34 (2019), 1–13. https://doi.org/10.21827/5bfeaab32cdcb
  [Google Scholar]
 17. Jong, Klaas-Willem de, WouterKroese, ‘Onenigheid over een doopvraag. De gevolgen van twee incidenten in het Amsterdam van 1613 voor de vormgeving van de remonstrantse en contra-remonstrantse doopliturgie’, in: Yearbook for Ritual and Liturgical Studies36 (2020), 98–114. https://doi.org/10.21827/YRLS.36.98-114
  [Google Scholar]
 18. Klaer ende grondich Tegen-vertoogh, van eenige Kercken-Dienaren van Holland ende West-Vrieslandt (…). 2e dr. Amsterdam: Marten Jansz. Brandt, 1617.
  [Google Scholar]
 19. Knijff, Jaco van der, Heilige gezangen. Herkomst, ontwikkeling en receptie van de lofzangen in het psalmboek van Dathenus en de ‘Eenige Gezangen’ in de Staatsberijming van 1773. Apeldoorn: Labarum Academic, 2018.
  [Google Scholar]
 20. Kuyper, H.H., De Post-acta of Nahandelingen van de Nationale Synode van Dordrecht in 1618 en 1619 gehouden (…). Amsterdam/Pretoria: Höveker & Wormser, 1899.
  [Google Scholar]
 21. [Long, Isaac le], Bibliotheca Selectissima, Sive Catalogus Librorum (…). Amsterdam: Salomon Schouten, 1744.
  [Google Scholar]
 22. Luth, J.R., “Daer wert om ‘t seerste uytgekreten …“. Bijdragen tot een geschiedenis van de gemeentezang in het Nederlandse Gereformeerde protestantisme ± 1550 – ± 1852. I.Kampen: Van den Berg, 1986.
  [Google Scholar]
 23. Moes, E.W., C.P.Burger jr., De Amsterdamsche boekdrukkers en uitgevers in de zestiende eeuwIV.’s-Gravenhage: Van Langenhuysen, 1915.
  [Google Scholar]
 24. Noordzij, Huib, Rechtzinnig, vroom en strijdvaardig. Protestanse boek- en leescultuur in de Nederlanden (ca. 1550-1660). Z.p. [Kampen]: Brevier, z.j. [2017].
  [Google Scholar]
 25. Onderwysinge in de Christelijcke Religie, Ghestelt Bij Vragen ende Antwoorden na de Belijdenisse der Remonstrants-Ghereformeerde Christenen. Midtsgaders der selfder formulieren ende Ghebeden, des H. Doops ende des H. Avondtmaels [Rotterdam: Ioannes Naeranus, 1640].
  [Google Scholar]
 26. Pettegree, Andrew, ‘The Legion of the Lost. Recovering the Lost Books of Early Modern Europe’, in: Bruni, Pettegree, Lost Books, 1-27.
  [Google Scholar]
 27. Pettegree, Andrew, MalcolmWalsby, Netherlandish Books. Books Published in the Low Countries and Dutch Books Published Abroad before 1601. Leiden: Brill, 2010.
  [Google Scholar]
 28. Pettegree, Andrew, Arthurder Weduwen, The bookshop of the world. Making and trading books in the Dutch golden age. New Haven/London: Yale University Press, [2019].
  [Google Scholar]
 29. Ramachandran, Kandethody, ChrisTsokos, Mathematical Stastistics with Applications in R. Amsterdam: Elsevier, [2015].
  [Google Scholar]
 30. Reurink, Ferry, ‘Het uitgebreide netwerk van Jan Jansz, boekverkoper, uitgever en drukker te Arnhem’, in: Arnhems Historisch Tijdschrift33 (2013), nr. 3, 151-156.
  [Google Scholar]
 31. Rogge, H.C., Johannes Wtenbogaert en zijn tijdIII. Amsterdam: Rogge, 1876
  [Google Scholar]
 32. Ruys jr., Th., Petrus Dathenus. Utrecht: Ruys, 1919.
  [Google Scholar]
 33. Salman, Jeroen, Populair drukwerk in de gouden eeuw. De almanak als lectuur en handelswaar. Zutphen: Walburg Pers, 2011.
  [Google Scholar]
 34. Trigland, Jacob, Opuscula Jacobi Triglandii. Dat Is, Verscheyden Boecken en Tractaten. Amsterdam: Marten Jansz Brandt, 1640.
  [Google Scholar]
 35. Valkema Blouw, Paul, ‘The first Printers of the City of Leiden, Jan Moyt Jacobsz and Andries Verschout, 1574 to 1578’, in: Van Uchelen, Dijstelberge, Dutch Typography, 349-360.
  [Google Scholar]
 36. Valkema Blouw, Paul, ‘An Unknown Dutch Printer in Germany: Nicolaes Gevaerts in Wesel and Homberg, 1571-1579 (1580?)’, in: Ton Croiset vanUchelen, PaulDijstelberge (red.), Dutch Typography in the Sixteenth Century. The Collected Works of Paul Valkema Blouw (Library of the Written World 18, The Handpress World 12). Leiden/Boston: Brill, 2013, 851-882.
  [Google Scholar]
 37. Valkema Blouw, Paul, A.C.Schuytvlot, Typographia Batava, 1541-1600. Repertorium van boeken gedrukt in Nederland tussen 1541 en 1600. Nieuwkoop: De Graaf, 1998.
  [Google Scholar]
 38. Voetius, Gisbertus, Catechisatie Over den Catechismus der Remonstranten, Tot naerder openinghe ende oeffeninghe voor hare Catechumenen, als oock alle andere liefhebbers der waerheydt inghestelt. Utrecht: Esdras Willemsz Snellaert, 1641.
  [Google Scholar]
 39. Weduwen, Arthur der, ‘Lost and found. On the trail of the forgotten literature of the Dutch Golden Age’, in: Jaarboek voor Nederlandse Boekgeschiedenis27 (2020), 45-65.
  [Google Scholar]
http://instance.metastore.ingenta.com/content/journals/10.5117/JNB2022.010.JONG
Loading
/content/journals/10.5117/JNB2022.010.JONG
Loading

Data & Media loading...

This is a required field
Please enter a valid email address
Approval was a Success
Invalid data
An Error Occurred
Approval was partially successful, following selected items could not be processed due to error